12. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

T. Mészáros András képviselő ügyrendi: Arról szeretnék értekezni, hogy a 2. és a 3. határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság nem fogadta el, nem volt hozzá meg a megfelelő többség. Egyébként az önkormányzati törvény és az SZMSZ-ünk úgy szól, hogy a szakbizottság javaslatának figyelembevételével kell tárgyalnunk a dolgokat. A véleményem az, hogy itt mi se szavazhattunk volna erről a két kérdésről, mert a szakbizottság véleménye az volt, hogy nem fogadta el azt a előterjesztést, amit előterjesztettél és ezért nem szavazhattunk volna róla.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Úgy gondolom, hogy ez nem így van, tehát az, hogy a Pénzügyi Bizottság nem támogatja, attól még a Közgyűlés elfogadhatja. A lényeg inkább az, hogy tárgyalnia kellett.


Dr. Feik Csaba jegyző: Az a helyzet, hogyha nem átruházott hatáskörben dönt egy bizottság, akkor véleményezési, javaslattételi joga van. Nyilván ez keményen befolyásolhatja egy közgyűlési döntés kimenetelét, de a Közgyűlés, miután a bizottság a véleményét kinyilvánította, szabadon dönt.


Simó Károly képviselő: Szintén ma reggel és elég rövid időben tudtunk erről beszélni, de az kiderült, hogy ennél a napirendnél még nagyobb volt a káosz. Egy olyan verzióról kellett tárgyaljunk, majd szavazzunk, amelyben benne volt egy olyan oszlop is, hogy mely határozatot milyen határidővel vonjuk vissza. Pontosabban a helye volt, de nem volt megjelölve, hogy milyen határidővel. Ez volt az egyik probléma. Egyetlen egy határidő viszont volt, valaki beírta - és szerintem nem véletlenül - az Érdi Galériával kapcsolatos közművelődési megállapodásnál, hogy vajon azonnali hatállyal kell-e felmondani. Az én kérdésem többszörös volt. Az egyik, hogy milyen határidővel tervezi és szeretné az előterjesztő felmondani ezeket a szerződéseket. Ez nem derül ki. Most látom, hogy van egy újabb verzió, ahol már semmilyen határidő nincs, azt gondolom, hogy ez nem helyes, tehát ez így nem működik, mert meg kellene pontosan határozni, hogy melyik szerződést mikor, milyen dátummal szeretné megszüntetni a Közgyűlés, ha megszeretné. A másik az sokkal súlyosabb ennél, hogy ki fogja ezeket a feladatokat elvégezni. Például az általam említett közművevődési megállapodás hogyha megszűnik, akkor ki fogja a Városi Galériát üzemeltetni. Kabinetfőnök úr mondott olyanokat, ami szerintem tévedés, hogy ha ez vissza van vonva, akkor azonnal a Szepes Gyula Művelődési Központ kapja meg a feladatot – ez nem igaz. Akkor kapná meg, hogyha erről külön döntene a Közgyűlés. Azt gondolom, hogy ez is egy előkészítetlen, nem megfelelő előterjesztés. Kellene tudni, hogy az adott feladatokat, adott ingatlanokat ki és milyen módon üzemelteti. Itt van például az egész városközpont üzemeltetése, amiről egyszerűen azt mondta a kabinetfőnök úr, hogy majd csinálja az ÉKFI. Ez lehet egy szándék, viszont erről döntés kell és ezek sincsenek itt, mint ahogyan a különböző épületeknek, ingatlanoknak az üzemeltetése sem. Azt gondolom, hogy a harmadik ilyen probléma, ami nincs tisztázva az az, hogy azok a beruházások, amelyek itt folyamatban vannak, azokat ki fogja a továbbiakban bonyolítani - például a Présház, Tolmács utca, a Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ. Ezekre az előterjesztés szerint megszűnnek a szerződések. Nem is merek arra gondolni, hogy ez azt jelenti, hogy egyáltalán egy laza kézmozdulattal ki vannak dobva ezek a beruházások és nem szeretné senkit megvalósítani. Előkészítetlen, ezért kérem polgármester urat, hogy vonja vissza ezt az előterjesztést, gondolják át alaposan és ezeket a kérdéseket minimum rendezzék egy következő előterjesztésben.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem tudom, miről tárgyaltatok, mert ezek annyira egyértelműek számomra, hogy hogyan kerülnek a feladatok továbbadásra, tehát nyilvánvalóan az ÉKFI fogja ellátni a létesítményüzemeltetéssel, a közterületfenntartással kapcsolatos feladatokat. A Galériának a helye az én álláspontom szerint a Művelődési Központ egyelőre, amíg nem tudunk jobbat mondani, egyébként nem is szeretnék. Van még a pályázatmenedzsment, tehát a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendők, ezek meg jönnek át a szépen a Városházára, a Pályázati Osztályhoz. Ez logikus is, adja is magát és szerintem erről volt szó. Nem tudom, hogy a bizottsági üléseken ezt nem lehetett így megtárgyalni, vagy nem volt, aki elmondja, vagy nem volt, aki megértse. Mindenesetre így lesz és akkor ez a hiányos oszlop kikerül, a határidő 2023. április 30., a határozati javaslat végén ott szerepel, tehát az rendezi a kérdést.


Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a fenti adott előterjesztéseket, a Pénzügyi Bizottsággal ellentétben a Gazdasági Bizottság teljes mellszélességgel támogatta ezt az előterjesztéshalmazt, mert valójában minden mindennel összefügg. Ez ott bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nyilván lesz egy átadás-átvételi metodika, én is április 30-ról tudtam, mint ahogy most polgármester úr is említett, és e szerint lett elfogadva, és a mi bizottságunk abszolút támogatásáról biztosította a Közgyűlést ebből adódóan.

T. Mészáros András képviselő: Örülök a Gazdasági Bizottság effajta sikerének, de mi erről a határozati javaslatról nem is szavaztunk. Mi egy teljesen másik határozati javaslatról szavaztunk, aminek mind a szövege, mind pedig a táblázatos formája teljesen más volt. Nem állt rendelkezésünkre ez a határozati javaslat, úgyhogy ebben nem tudok állást foglalni. Szerintem ez azért így szomorú történet, de ahogy Simó Károly az előbb aposztrofálta, mintha káosz volna az erőben, mintha zűr volna, mert azt kellene akkor előterjeszteni, amiről szavazni lehet, vagy arról kellene szavazni, amit előterjesztenek, de ez most nem sikerült a mai napon sem az egyik, sem a másik előterjesztésnél.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elhiszem, hogy fáj, azt is tudom, hogy miért fáj. Nyilván tudomásul kell venni, hogy ez nektek egy érvágás, majd egyszer lehet, hogy rájövünk arra, hogy miért. Egyébként meg maga ez a javaslat szerintem maximum annyiban tartozik a Pénzügyi Bizottságra, ahogy minden egyes javaslat, aminek bármilyen pénzügyi kihatása lehet közvetve. Ez nem egy kifejezetten pénzügyi jellegű előterjesztés, inkább jogi és gazdasági.

Szűcs Gábor alpolgármester: Nem gerjeszteném a vitát, csak egy megjegyzésem lenne Simó Károly képviselő úrnak, hogy a 2023-as költségvetési rendeletben szó van az Érdi Galériáról, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésébe kerültek a kiadásai betervezésre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Fogunk ezzel a témával még foglalkozni nyilván, hiszen egy csomó rendezni való akad a következő négy hónapban.


Simó Károly képviselő: Pontosan erről beszéltem polgármester úr, hogy elég nagyvonalúan kezelitek ezt az egész kérdést. Azt mondtad te most, hogy így lesz, meg úgy lesz, csak erről nincsenek döntések, nincs előterjesztés sem. Hogyha az a szándék hogy például a Galériát a Szepes Gyula Művelődési Központ működtesse, akkor miért nincs itt a döntés. Ha az a szándék, hogy az ÉKFI csinálja a közterület és egyéb vagyontárgyak működtetését, akkor arról is rendelkezni kellene. Attól tartok, hogy ez az egész előterjesztéscsomag olyan összefüggéseiben, amire csak egy gondolat jut eszembe, hogy nem vak ez a ló, csak bátor. Tehát nem látjátok, hogy mi fele tart ez a meggondolatlanul, előkészítetlenül az asztalra kitett javaslatcsomag. Attól tartok, hogy ez igenis pénzügyi kérdés lesz akkor, amikor nagyon sokba fog kerülni az, hogy jól működő folyamatokat - olyanokat, amik a város javára voltak - hirtelen felborítotok és olyan emberek nem fognak majd itt dolgozni - akár a Városfejlesztési Kft.-ben, akár az egyéb városi intézményekben - akik a városért dolgoztak és nagyon sokat letettek, és mindezzel a meggondolatlan, nem jól előkészített döntéshozatallal ellehetetlenítitek azt a szakmai munkát, ami itt folyt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Már a költségvetés tárgyalása során volt olyan érzésem, hogy nagyon kevesen olvasták el az előterjesztést meg annak mellékleteit. Most ugyancsak fölmerül bennem, erről szólt az előző is, mert ott van precízen minden természetesen, tehát lehet ezt szétzilálni, meg lehet nekimenni, de tudom, hogy honnan fúj a szél - nem először használom ezt a kifejezést - nem vagyok abban érdekelt, hogy önkormányzati cég szinten ilyen fizetésekkel, ilyen szolgáltatási szerződésekkel, ilyen beszerzési struktúrával, ilyen módon menjen tovább ez a történet. Átdobjuk a váltót, ennek a letéteményese az ÉKFI lesz és nyugodtan lehet ide-oda, amoda, keresztbe, hosszába vizsgálni most már nem is az ÉKFI, hanem a Városgazda működését.

 

T. Mészáros András képviselő: Azért a kétségeket szeretném eloszlatni polgármester úrban, hogy nem tudja, hogy honnan fúj a szél, de hát majd előbb-utóbb kiderül. A lényeg mégis ebben az, hogy nem is mi vetettük fel a táblázattal, illetve a határozat szövegével kapcsolatos problémát, hanem éppen a hatalmat birtokló többségnek az egyik képviselője vetette fel, hogy pontatlan, hogy nem jó, ezt nem így kellene csinálni, tehát önmagukon belül kellene ezt a káoszt megszüntetni. Az, hogy honnan fúj a szél, világosan látjuk. Látjuk a Városfejlesztési Kft. - hogy a polgármester úr szavaival éljek - felszámolásának a kérdését. Azt is látjuk, hogy az Arénával kapcsolatos privatizációs elképzeléseket készítik elő. Azt is látjuk, hogy az 5,6 hektárt fogják elpocsékolni. Azt is látjuk, ahogy láttuk már akkor, amikor tönkretették a kézilabdát, hogy az egészet beleviszik egy olyan helyzetbe, mint a klasszikus privatizációnál volt még a rendszerváltáskor. Azt is, azt hiszem, hogy a baloldal követte el anno domini és ettől a pillanattól kezdve leértékelik a vagyonelemeket pontosan ezzel a káosszal, leértékelik az ingatlant, leértékelik az Arénát, leértékelik a sportot és majd fölszabadító lesz kimondani, hogy mi, az önkormányzat nem tudjuk ezt üzemeltetni különböző okok miatt és a piaci üzemeltetőnek pedig csökkentett árért majd értékesíteni akarják az ingatlanokat. Erről szól ez az egész történet, az egész mese ezt készíti elő. Ezzel sincsen olyan nagy baj, csak ezt is lehetne becsülettel csinálni, hogy legalább az előterjesztések pontosak lennének, az lenne benne leírva, amit le akarnak benne írni, akkor történne meg az előterjesztés, amikor arra sor kerül, nem ilyen kapkodva, hogy tegnap még az egyik intézményt hoztam létre, másnap meg azt mondom, hogy hát van egy régi intézményünk. Akkor is fölvetettük, hogy az egészet akkor miért nem az ÉKFI veszi át. Mondták, hogy az nem jó. Tehát egyszerűen látszik, hogy mind a bizottsági ülésen, mind itt, semmi másról nem szól a mese, csak arról, hogy hogyan lehet egész Érdet minél hamarabb leértékelni, szétverni és tönkretenni. Ez folyik ebben a szituációban. Önök azért járnak be a Közgyűlésbe, hogy valami rosszat tegyenek a várossal.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez eléggé egy legalja jellegű hozzászólás volt. Természetesen szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy nem akarjuk eladni sem az Arénát, sem másmilyen közintézményt, azokat mi fönn kívánjuk tartani önkormányzati tulajdonban, szemben veletek, mert magadról beszélsz, te tetted meg, hogy versenyeztetés nélkül, bármiféle pályáztatás nélkül odaadtad a területet 99 évre egy magánvállalkozásnak, ezzel számos jogi problémát előidézve. Tehát pont fordítva igaz, ti csináltátok meg azt, amitől most minket akarsz megóvni, tehát nem lesz az Aréna eladva sem olcsón, sem drágán, sem semmilyen módon, hanem szépen köztulajdonban működik tovább, intézményi szinten véget vetve a pazarlásnak.


Lengyel Péter képviselő: Szeretném megnyugtatni nem elsősorban, de egyrészt T. Mészáros Andrást, másrészt a Közgyűlést, harmadrészt pedig Érd közvéleményét, hogy a magam részéről is azt gondolom, hogy a frakciótársaim nevében is mondhatom, hogy képviselői eskünknek megfelelően a város vagyonát megőrizni kívánjuk, az Aréna és a körülötte lévő terület privatizálása szóba nem került.


Simó Károly képviselő: Szóba került már a kulturális intézmény. A munkaterv szerint jön a következő ilyen nagy - keresem a szót - átalakítás, rombolás, szétszervezés, ami a kulturális intézmények tekintetében fog következni. Azt szeretném kérdezni, hogy miért nem úgy futott neki a városvezetés, hogy akkor nézzük már meg, hogy egyáltalán az önkormányzat különböző intézményrendszereivel mit szeretne csinálni. Korábban szó volt arról, hogy összevonják a bölcsődéket vagy az óvodákat és aztán mégsem. Aztán most előkerült, hogy talán meg akarnak szabadulni néhány intézményvezetőtől. Korábban felmerült az, hogy a Magyar Földrajzi Múzeumot is be kellene zárni. A többségi frakció részéről merült ez fel, lehet, hogy elő fog kerülni. Az a helyzet, hogy azt kellene lássuk, hogy merre tartunk, mert megint itt vagyunk februárban a költségvetésnél és most mondja alpolgármester úr, hogy benne van a költségvetésben, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központnál van a Galéria pénze, de igazából ez egy teljesen átláthatatlan, kaotikus, az egyik pillanatról a másikra előkerülő ötletelés, azt gondolom, hogy ez nem egy felelős városvezetés. Még egyszer javaslom polgármester úr, hogy vonja vissza ezt az előterjesztést és tényleg egy olyan megalapozott előterjesztést tegyen le, amiből az látszik, hogy merre tart a város, mit szeretne az intézményeivel, mennyi pénzből és az milyen irányítási modellben működik.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Gyönge a muzsikaszó szerintem. Ugyanazt mondjátok mindig, hogy kapkodunk, meg hogy felelőtlen. Egy frászt! A helyzet maga változott meg radikálisan, mi ahhoz próbálunk meg idomulni, másrészt meg nem mi magunk találtuk ki, hanem a Fidesz frakció küldötte, Balla György, hogy meg kell alkotni minden városnak a maga takarékossági csomagját, melyet egyébként jóváhagyott. Ez tartalmazott persze olyan dolgokat is, amelyektől ma már szerencsére el kell tekinteni. Ilyennek tartom egyébként az óvoda és a bölcsőde ügyet, ahhoz nem fogunk hozzányúlni. A Magyar Földrajzi Múzeum megszüntetését nem tudom, hogy honnan veszed, fel nem merült, ki akarná megszüntetni a múzeumot. Így nagyon könnyű operálni, bedobni ilyen gegeket. Ilyeneket én is tudnék mondani. Egyébként meg nem én voltam az, aki a temetői szolgáltatásokat kiprivatizáltam a haveromnak és most emiatt kell bíróságra járnom. Erről bőszen hallgattok természetesen, de azért ez 60-80 millió forintos tétel, hogy azok a hatósági díjak, amelyek a város kasszájába kellett volna, hogy befolyjanak, egy magánvállalkozást gazdagítottak. Erről miért nem beszélünk? Miért nem beszélünk a sportcsarnok telekről, ami törvénysértő módon, jogsértő módon került átadásra használati joggal egy magánvállalkozás számára. Tudom, hogy ott jégcsarnok épült, félreértés ne essék, és az érintettel természetesen keressük az együttműködés lehetőségét, nem erről beszélek, hogy az rossz lett volna, hogy jégcsarnok épül a városnak, de nem így kellett volna, hanem jogszerűen megoldani ezt a dolgot. Az, hogy most minket leckéztettek, ennek szerintem mindenféle tapasztalati tény ellentmond, hogy erre lenne erkölcsi alapotok.

 

T. Mészáros András képviselő: Nem akartam így a múltba vájkálni, de valóban a jégcsarnok a földhasználati jog alapján épült be és nem 99 évre, hanem pontosan addig, amíg az jégcsarnokként működik, addig van joga használni az alatta lévő területet. Meg kell hogy mondjam őszintén, hogy az egész 5,6 tized hektárnak a fejlesztésében voltak még más olyan szándékok is, hogy ennek a lehetőségét felhasználva, közösen hozzuk létre. Ellenben én emlékszem azért egy olyan PPP programra, amibe te és és Döcsakvszky Béla is igen nagy szerepet játszott, amiből alig tudtuk kihúzni magunkat és alig tudtuk normálisan megoldani. Ez pont az Aréna megépítése volt. Vadidegen banknak eladtátok a földet fillérekért, majd pedig 2,6 milliárd forintos ígérvényt adtatok, hogy majd megveszitek az Arénát. Hála Istennek ezt sikerült úgy megoldani, hogy a városnak egy fillérjébe nem került a végén az Aréna, na de ez is azért egy elég hosszas tárgyalássorozat volt. De nem a múltról szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni és azért is kértem legelőször szót, hogy a jelzős szerkezeteidet szeretném visszautasítani. A legalja az, amikor a polgármester vezető szerepből jelzős szerkezeteket próbál meg a képviselők felé postázni. Nem így kellene csinálni. A másik pedig, hogy a polgármester folyamatosan visszaél az ülésvezetői szerepével. Egyrészt előterjesztői szerepben vagy, másrészt ülésvezetői szerepben vagy, harmadrész pedig megint egy összefoglalói szerepben vagy és ezzel folyamatosan visszaélsz. Folyamatosan visszaélsz a különböző jelzős szerkezetekkel, folyamatosan visszaélsz, amikor ránk szólsz, hogy az most nem téma, de te azért teljesen más és idegen témákat hozol vissza. Egyébként soha nem lenne Érden jégcsarnok, hogyha nem ilyen módon állapodunk meg. Nem akartuk eladni a földet, a föld tulajdonjogától nem is akartunk megválni soha az életben, ellenben jégcsarnokot meg szerettünk volna és erre nem törvénysértő módon, teljesen a törvényeknek megfelelő módon, szabályozott körülmények között került sor. Azóta van Érden jégcsarnok. Sok mindent lehetne még így megcsinálni, csak ehhez nem eladni kellene a földet, hanem normálisan, a fejlesztés érdekében felhasználni. Még emlékszem, amikor tényleg fillérekért a Vásárhelyi klán megvette a Stop Shopnak a helyét. Akkor 20.000 forint/ négyzetméter áron adtátok el Döcsakovszky Bélával együtt, majd pedig egy hétre rá a focipályát adta el annyiért Diósd Önkormányzata. A város közepe, illetve a diósdi focipálya közötti árkülönbözet már akkor is feltűnő volt és még sorolhatnánk ezeket a dolgokat, de nem ez a téma most ebben a pillanatban. Ebben a pillanatban az a téma, hogy hogyan verjük szét Érd város ingatlanvagyonának egy koncentrált részét, ami a Városfejlesztési Kft.-hez és egyéb e körül lévő ilyen-olyan intézményhez vagy éppen kft.-hez kötődik. Nagyon sajnálom, hogy ilyenkor mindig elfelejtitek, hogy esküt tettek a város érdekében, ilyenkor mindig elfelejtitek azt, hogy az volna a dolgotok, hogy a várost fejlesszétek, építsétek és előrevigyétek. Mindezt persze el lehet mondani, hogy a T. Mészáros milyen gonosz volt, de érdekes módon akkor, amikor én voltam a polgármester és a másik tizenvalahány képviselő a FIDESZ-KDNP jelöltje volt, akkor gazdagodott a város, akkor 100 milliárdért tudtunk fejleszteni, akkor sportcsarnokot tudtunk építeni, akkor iskolákat tudtunk építeni, akkor csatornázni tudtunk. Amikor meg a baloldal vezette a várost, akkor mindig csőd volt. Nem a város van csődbe, te vagy csődbe!

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ennyit a jelzős szerkezetek hiányáról vagy meglétéről. Képviselő úr ne viccelj már, hát azt mondtad, hogy a Magyar Földrajzi Múzeumot meg akarjuk szüntetni, azt mondtad, hogy el akarjuk adni bagóért az Arénát. Ezek milyen ócska és milyen aljas mondatok! Hadd minősítsem már legaljának. Végtelen primitívnek tartom, a nem gondolhatod komolyan kategóriába tartozik. Egyébként nem követtem el jogsértést, te jogsértést követtél el a másik fél által sem vitatottan. Kérdezem, hogy hány közbeszerzés volt a Városfejlesztő Kft.-nél, hány közbeszerzést csináltak meg? Egyet se, ha már ennyire feszegetjük a témát. A temetőnél volt versenyeztetés? Nem volt. Volt közbeszerzés? Nem volt. Bejött a haver.

 

T. Mészáros András képviselő: A temetőhöz most sincs közöd, akkor se volt, mert egy önálló kft. végezte.

 

Dr. Csőzik László polgármester: De nem így van, a hatósági díjakat a város kellett volna, hogy beszedje, de teljesen mindegy, végtelenül rossz ízűnek gondolom.

T. Mészáros András képviselő: Végtelenül cinikus és gazember.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Igen, az, gazember. Persze! Persze én vagyok a gazember, én vagyok a gazember ugye? Nem akarom sorolni az ügyeket. Talán, te is sorolhatnád. Nem volt klán a feleségem. Ha fáj, akkor fáj. Tudjuk, hogy miért fáj, a kutyafáját neki!

Szűcs Gábor alpolgármester ügyrendi: Egyrészt azt javasolnám, hogy maradjunk a témánál és ne személyeskedjünk, másrészt meg szavazzunk inkább, zárjuk le ezt a vitát, mert ennek már semmi értelme nincs. Ez már teljesen a parlamentarizmus keretein túlmenő.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mintha lenne parlamentarizmus Magyarországon.


Lengyel Péter képviselő: Több mindent szerettem volna, de csupán egy tényszerű javítás, tehát a városnak egy fillérjébe sem került az Aréna. Akkor szeretném megnézni jelen pillanatban az Érdi Sport Kft. tagi kölcsönét és egyéb kötelezettségeit. Pusztán ennyi. Tehát ami miatt nem került egy fillérjébe sem az Aréna a városnak, az ott van az Érdi Sport Kft. könyvelésében.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szerződéseinek megszüntetésének kezdeményezéséről dönt a Társaság átalakulására tekintettel:

 

Szerződés típusa

Szerződésszám/
iktatószám

Tárgya

1

vagyonkezelési szerződés

 

2030 Érd, Mária utca 1. szám alatti ingatlan (Érdi Rádió)

2

Városrehabilitációs vagyonkezelési szerződés

9-56/2009

Érd, 22558 hrsz., kivett gyógyszertár megjelölésű, 158l m2 nagyságú, természetben Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlan

3

Városrehabilitációs vagyonkezelési szerződés

9/9643/10/2018

KMOP-5.2.1./B2f-2009-0003 azonosító jelű, „Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése”

4

vagyonkezelési szerződés

12/19326/2016.

18987 helyrajzi számú kivett üzlet.  lakóház, udvar művelési ágú, 1049 m2 nagyságú ingatlan, természetben: 2030 Érd, Alispán u. 2.

5

vagyonkezelési szerződés

12/3891/2016

Érd 21472/2 helyrajzi számú, kivett rádió és iroda művelési ágú, 291 m2 nagyságú ingatlan, természetben 2030 Érd, Diósdi u.  14. szám

6

közművelődési megállapodás

9/ERD/5217-9/2020

2030 Érd. Alsó u. 2. szám alatt található érdi 22712 helyrajzi számú ingatlanban (Gesztelyi ház) található Városi Galéria

7

megbízási szerződés beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására

9/ERD/5317-11/2020

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2020. (II. 27.) határozatának felhatalmazása alapján az Érd, Mély út 25. szám alatti 24571.

hrsz.-ú, ingatlanon létesítendő présház építésének beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátása

8

megbízási szerződés projekt-koordinátori feladatok ellátására

9/ERD/6774-12/2019

az érdi 0187/42 helyrajzi számú szántó művelési ágú 22470 m2 nagyságú, az érdi 0187/44 helyrajzi számú szántó művelési ágú 10.066 m2 nagyságú valamint az érdi 0187/45 helyrajzi számú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanok alapinfrastruktúrájának kiépítését és a közlekedőfelületének kialakítását tartalmazó PM_vallpark_2017 számú projekt (Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ) megvalósítása során projektkoordinátor feladatok ellátása

9

megbízási szerződés beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására

9/ERD/6774-19/2019

az Érd Tolmács utca I. és II. szakasz szilárd burkolattal történő kiépítés megvalósításához szükséges beruházás során beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a fent hivatkozott szerződések vonatkozásában a megszüntetéshez kapcsolódó iratok aláírására.

Határidő:        2023. április 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

44/2023. (II. 23.) határozata

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szerződéseinek megszüntetésének kezdeményezéséről dönt a Társaság átalakulására tekintettel:

 

 

Szerződés típusa

Szerződésszám/
iktatószám

Tárgya

1

vagyonkezelési szerződés

 

2030 Érd, Mária utca 1. szám alatti ingatlan (Érdi Rádió)

2

Városrehabilitációs vagyonkezelési szerződés

9-56/2009

Érd, 22558 hrsz., kivett gyógyszertár megjelölésű, 158l m2 nagyságú, természetben Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlan

3

Városrehabilitációs vagyonkezelési szerződés

9/9643/10/2018

KMOP-5.2.1./B2f-2009-0003 azonosító jelű, „Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése”

4

vagyonkezelési szerződés

12/19326/2016.

18987 helyrajzi számú kivett üzlet.  lakóház, udvar művelési ágú, 1049 m2 nagyságú ingatlan, természetben: 2030 Érd, Alispán u. 2.

5

vagyonkezelési szerződés

12/3891/2016

Érd 21472/2 helyrajzi számú, kivett rádió és iroda művelési ágú, 291 m2 nagyságú ingatlan, természetben 2030 Érd, Diósdi u.  14. szám

6

közművelődési megállapodás

9/ERD/5217-9/2020

2030 Érd. Alsó u. 2. szám alatt található érdi 22712 helyrajzi számú ingatlanban (Gesztelyi ház) található Városi Galéria

7

megbízási szerződés beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására

9/ERD/5317-11/2020

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2020. (II. 27.) határozatának felhatalmazása alapján az Érd, Mély út 25. szám alatti 24571.

hrsz.-ú, ingatlanon létesítendő présház építésének beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátása

8

megbízási szerződés projekt-koordinátori feladatok ellátására

9/ERD/6774-12/2019

az érdi 0187/42 helyrajzi számú szántó művelési ágú 22470 m2 nagyságú, az érdi 0187/44 helyrajzi számú szántó művelési ágú 10.066 m2 nagyságú valamint az érdi 0187/45 helyrajzi számú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanok alapinfrastruktúrájának kiépítését és a közlekedőfelületének kialakítását tartalmazó PM_vallpark_2017 számú projekt (Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ) megvalósítása során projektkoordinátor feladatok ellátása

9

megbízási szerződés beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására

9/ERD/6774-19/2019

az Érd Tolmács utca I. és II. szakasz szilárd burkolattal történő kiépítés megvalósításához szükséges beruházás során beruházás-lebonyolítói feladatok ellátása

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a fent hivatkozott szerződések vonatkozásában a megszüntetéshez kapcsolódó iratok aláírására.

 

 

Határidő:        2023. április 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem