Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntöm Pataki Zoltánt.  A fogorvosi ügyelet 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló következik. Simó Károly képviselő ügyrendiben kér szót, megadom neki a szót. 


Simó Károly képviselő ügyrendi: Volt egy javaslatom, amiről nem szavaztunk, a vizsgálóbizottság felállítása.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem volt rá előterjesztés.

 

Simó Károly képviselő: Most tettem szóban előterjesztést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem bánom, szavazzunk róla, de szabálytalan. Javaslom, hogy utasítsuk el a képviselő úr indítványát.

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 8 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

27/2023. (II. 23.) határozata

 

szóbeli javaslat napirendre vételének elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Simó Károly települési képviselőnek az önkormányzati energiaszerződések felülvizsgálata tekintetében vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó szóbeli javaslata napirendre vételét elutasítja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

                      

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Pataki úr van-e szóbeli kiegészítése? Nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, akkor fogadjuk el a beszámolót, melyet felteszek szavazásra.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fogorvosi ügyelet tevékenységét ellátó Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

28/2023. (II. 23.) határozata

 

a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fogorvosi ügyelet tevékenységét ellátó Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen a segítséget, jó munkát kívánok a csapatnak!