10. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: A köztisztviselői kar illetményemelése következik, melyet a Jogi Bizottság tárgyalt és 7 igen szavazattal támogatta, a Pénzügyi Bizottság 11 igen szavazattal támogatta. Egy dolog az illetményalap, mely 56.000 forintról 65.000 forintra nő, más dolog, hogy nagyon nehéz elmagyarázni, hogy miért nem ilyen egyszerű emelni a fizetését a köztisztviselői karnak egy mozdulattal, mert vannak illetménykiegészítések, vannak munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók, vannak céljuttatások. Összességében az volt a szándék, hogy 15 %-nak megfelelő béremelést tudjunk biztosítani ebből a kevésből, a nincsből. Kérem szépen, hogy támogassátok, ennyi fér bele az idei keretbe, de mások még ennyit sem képesek adni. Persze sovány vigasz, mert itt helyben kell megoldanunk a kollégáknak a megélhetését, jövedelmezését. Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (__.__) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló

24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap a 2023. évben:

 1. január 1. napjától február 28. napjáig 56.000 forint,
 2. b) március 1. napjától december 31. napjáig 65.000 forint.
 3. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatók:

 1. Lakáscélú támogatás;
 2. a) lakásépítési támogatás,
 3. b) lakásvásárlási támogatás,
 4. c) lakásbővítési támogatás,
 5. d) lakáskorszerűsítési támogatás,
 6. e)  lakáscélú hitel visszafizetéséhez nyújtott támogatás
 7. Bérleti, albérleti díj hozzájárulás;
 8. Családalapítási támogatások:
 9. a) házasságkötési támogatás,
 10. b) gyermekszületési támogatás,
 11. Rendkívüli (eseti) szociális támogatás,
 12. Temetési támogatás;
 13. Illetményelőleg;
 14. Képzési hozzájárulás;
 15. Szemüveg készítésének költségeihez történő hozzájárulás;
 16. Üdülési jog igénybevételének biztosítása.
 17. A kamarai jogtanácsos, valamint jogi előadó ügyvédi kamara felé teljesítendő fizetési kötelezettségének munkáltató általi átvállalása.”
 18. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.”Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap a 2023. évben:

 1. a) január 1. napjától február 28. napjáig 56.000 forint,
 2. b) március 1. napjától december 31. napjáig 65.000 forint.”
 3. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztisztviselő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatók:

 1. Lakáscélú támogatás:
 2. a) lakásépítési támogatás,
 3. b) lakásvásárlási támogatás,
 4. c) lakásbővítési támogatás,
 5. d) lakáskorszerűsítési támogatás,
 6. e) lakáscélú hitel visszafizetéséhez nyújtott támogatás;
 7. Bérleti, albérleti díj hozzájárulás;
 8. Családalapítási támogatások:
 9. a) házasságkötési támogatás,
 10. b) gyermekszületési támogatás;
 11. Rendkívüli (eseti) szociális támogatás;
 12. Temetési támogatás;
 13. Illetményelőleg;
 14. Képzési hozzájárulás;
 15. Szemüveg készítésének költségeihez történő hozzájárulás;
 16. Üdülési jog igénybevételének biztosítása;
 17. A kamarai jogtanácsos, valamint jogi előadó ügyvédi kamara felé teljesítendő fizetési kötelezettségének munkáltató általi átvállalása.”
 18. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen