11. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozataláról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nagyon röviden, a megváltozott helyzetben azt láttuk célszerűnek, hogy a Városfejlesztési Kft. tevékenysége a megszokott módon befejeződjön és legyen egy hatékonyságnövelés, legyen egy, a gazdálkodásnak úgymond a közelebbre hozatala a városházához. Megmondom őszintén, először is ebben gondolkodtunk, hogy az ÉKFI égisze alatt, aztán volt egy hosszú egyeztetés sor, amiből az következett, hogy próbáljuk meg úgy, hogy mégiscsak egy létesítmény. A lényeg, hogy akkor mégsem önálló létesítmény üzemeltető intézmény, hanem az ÉKFI égisze alatt menne tovább a dolog, én nem rejtem véka alá, hogy szeretném, hogyha Zsirkai Lászlóval, Zólyomi Ádámmal folytatódhatna ez a munka. A lehető legtöbb munkatársat meg kívánjuk őrizni, tulajdonképpen sokan dolgoznak a Városfejlesztési Kft.-ben, most ez költségvetési szerv lesz, itt a legnagyobb falatot, a legnagyobb kihívást azt jelenti, hogy a két tanuszodának az egyike már működött, a másikat meg még nem indítottuk el. Hogy mikor és milyen feltételekkel tud elkezdeni üzemelni, ez sok mindennek a függvénye. A Pénzügyi Bizottság a rendkívüli ülésén megállapította, hogy a határozati javaslat I-nél szükségtelen az 1-es és 2-es pontra való hivatkozás, azt hagyjuk el, akkor ezzel azt módosítom, csupán a 3-as pontra, a Vízisport Kft.-re utal, és a IV-nél volt az időpont módosítás.

 

T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Végig kaotikus volt az ülés, de annyit tudunk ebből megállapítani, hogy a II-es határozati javaslatot, illetve a III-as határozati javaslatot nem fogadta el a bizottság. A határozati javaslat I-et elfogadtuk, mert ott egyszerű többségre volt szükség. A határozati javaslat II. és III. minősített többséget igényel, ott csak 6-6 szavazat volt és a minősített többség értelmében 7 szavazatnak kellett volna legalább lenni, tehát azt a kettőt nem fogadta el a bizottság. A határozati javaslat IV-et és V-öt elfogadta a bizottság.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A határozati javaslat I-es arra vonatkozik, hogy a tavalyi évi 284-es határozat, ami 3 pontból állt, abból csak az 1-es és 2-es pontját vonjuk vissza, a 3-at nem.

 

T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ilyen módosító nem volt a bizottság előtt. Ujhelyi Gyula úr vetette föl, hogy ott van olyan is, amit mintha nem kellene, de nem volt olyan módosító indítvány, hogy akkor azt hagyjuk hatályában. Az egész határozatot mindenestől elfogadta a bizottság, magyarán elvetette az előzőleg megszületett határozatot.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jó, jó azt hiszem, hogy ezt most megértettem és úgy fogom föloldani, mert szerintem amúgy meg abban igaza van, hogy a 3-as pontot ne vonjuk vissza. A 3. pont egy mondat, amiben a Közgyűlés fölkéri a polgármestert, hogy tekintse át a Vízisport Kft. működési lehetőségeit és közvetlen önkormányzati finanszírozásának feltételrendszerét. Ezt azért ne vonjuk vissza, mert ez éppen most folyik, és akkor ezt a módosítást befogadom vagy módosítom az előterjesztést, tehát a 284-es határozatnak mindössze az 1. és 2. pontját vonjuk vissza értelemszerűen. Ez vonatkozott eredetileg arra a létesítményüzemeltető új szervre, ami így nem jön létre. A határozati javaslat IV-ben pedig a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatosan 2024. május 31. az időpont, akkor azt is elfogadom és ekként haladhatunk a szavazásokkal.


Simó Károly képviselő: Tulajdonképpen jellemző volt ez a helyzet, amikor nekifogtunk a napirend tárgyalásának, mert pont ilyen kaotikus volt minden. Mint említettem, a napirend elfogadásnál 21 napirendről indultunk és egymás után érkeztek újabb és újabb előterjesztések, ez például tegnap délután, és meglehetősen kaotikusra sikerült a három egymással összefüggő előterjesztés. Ott barkácsolt a Bizottság, meg a Hivatal a Pénzügyi Bizottság ülésén. Ezt azért bocsátottam előre, mert az látszik, hogy ez csak kis technikai problémának tűnhetne, viszont van egy sokkal nagyobb koncepcionális probléma. Amit most itt látunk, az előterjesztés arról szól, hogy gyakorlatilag ki szeretné végezni az Érdi Városfejlesztési Kft.-t 10 éves működés után a városvezetés. Ez nem egy új keletű dolog, ez már 2020-ban napirenden volt, aztán tavaly, 2022-ben előkerült arra hivatkozással, hogy energiahelyzet van. Ez gyakorlatilag már nagyon-nagyon régóta erről szólt. Itt említeném azt meg, hogy a mai ülésen több napirend van a városi cégekkel kapcsolatban, egyet hiányolok az Érdi Sport Kft.-t. Ezt a bizottsági ülésen is megkérdeztük, hogyha már lemondott az Érdi Médiacentrum ügyvezetője, lemondott az Érdi Városfejlesztési Kft. vezetője, nincs könyvvizsgáló sem itt, sem ott, a Sport Kft.-nél sincsen, akkor miért nem jelenti be polgármester úr, hogy tényleg lemondott az Érdi Sport Kft. ügyvezetője is, hogy a koncepció nem látszik, hogy tulajdonképpen merre tart a város vagyonának a kezelésével kapcsolatban, mi az ami javaslat. Mert itt vannak ilyen kisebb lépések, de az látszik, hogy novemberben volt egy döntés, aztán decemberben egy másik irány, januárban megint egy kis barkácsolás rajta, most meg teljes hátraarc, legalább 90 fokos fordulat és nem egy intézmény lesz, hanem az ÉKFI kapja meg. Azt gondolom, hogy az első koncepcionális probléma, hogy nincs áttekintve egészében, hogy tulajdonképpen az érdi önkormányzat a több milliárdos költségvetésű intézményeivel, a vagyonával mit kezdene és hogyan menjen tovább. Ez az első probléma, aztán vannak részletkérdések, amelyek felmerültek. Nem kaptunk erre választ. Az volt az érvelés, hogy higgyük el, hogy jobb lesz az, hogy az egy cég és egy intézmény helyett csak egy intézmény van. Viszont megkérdeztem, hogy biztos-e és senki nem tudott erre választ adni. Biztos-e, hogy nem lesz ennek intézményvezető-helyettese, aki pont ugyanazt a bért megkapja és akkor tulajdonképpen ez nem is megtakarítás. Az egésszel az a helyzet, hogy november óta egyetlen szám nem hangzott el, nem került a képviselők, sem a Pénzügyi Bizottság elé, senki elé, ami azt mutatta volna meg, hogy mi az előnye vagy hátránya az egyik verziónak és a másik verziónak. Itt hitkérdéssé tették. Nyilván nincs illúzióm, valaki, valamilyen módon rávette a többséget, hogy ezt meg kell szavazni, viszont szeretném a jegyzőkönyv kedvéért elmondani, hogy maradjon meg, amikor majd előjönnek azok a problémák, amelyek ebből a kapkodásból, koncepció nélküli előrehaladásból vannak, hogy mi időben szóltunk, hogy ez nem fog működni. Időben szóltunk arról is, hogy a végkielégítés 100 millió forintos tétel. A Pénzügyi Bizottságon nagyon lezserül kezelte mind kabinetfőnök úr, mind az Önök által delegált pénzügyi bizottsági tag, hogy majd kifizetjük a végkielégítést, aztán haladjunk, merthogy ő úgy hiszi, hogy ez jobb lesz. Azt gondolom, hogy felelőtlen gazdálkodás százmilliókat dobálni ki a végkielégítésre csak azért, mert nem tudják normálisan előkészíteni és megszervezni. Feltettem azt a kérdést is, hogy valaki ki tudta-e számolni, tudja-e biztosítani azt, hogy a törvényben előírt 50 %-os vállalkozási tevékenységi korlát meglesz-e az új intézménynél. Nem tudtuk azt sem, hogy milyen lesz a költségvetése az új ÉKFI-nek, vagy most már az előterjesztés szerinti Érdi Városgazda az új megnevezése. Nyilván  főosztályvezető asszony elmondott néhány elvet, ami akár lehetne is úgy, viszont ez a gyakorlatban itt a dokumentumokban nincs leírva. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon káros irány, szerintem végig kellene gondolni. Javaslom, hogy polgármester úr vonja vissza és jól előkészítve terjessze újból elő.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem gondolom, hogy itt bármi káosz lenne. Az, hogy ti nem akarjátok ezt, azt tökéletesen megértem, ahogy haladunk előre a dolgok átvételében ki is rajzolódik a kép nagyjából, hogy miért, de nem akarom ezt a vonalat kinyitni. Nem hiszem, hogy az lenne a célravezető most. Elkötelezett vagyok abban, hogy intézményi oldalról csináljuk meg, oldjuk meg ezeket a feladatokat. Erről szól a történet. Persze ilyen ritkán történik az országban, tehát pionírok vagyunk, de megfeszített munkával folynak egyébként ezek az átalakulások. Inkább azt mondom, hogy kellően rugalmasok vagyunk ahhoz, hogy még időben változtassunk. Inkább így közelíteném meg a kérdést. Úgy érzem, hogy olcsóbban, hatékonyabban és átláthatóbban fognak ugyanazok a feladatok ellátódni a jövőben az ÉKFI égisze alatt. Nyugodtan lehet vizsgálni oda-vissza, keresztbe-kasul az intézményt, ehhez minden joga természetesen bárkinek megvan, ugyanaz a staff fogja ellátni a feladatokat, azt hiszem, hogy ezzel sem lesz probléma. Szeretném, hogyha a Közgyűlés támogatná ezt az átalakítást. Utólag látom, hogy ezt jóval korábban is meg lehetett volna lépni, vagy meg kellett volna lépni. A rezsiválság volt a fő kiváltó ok, de tulajdonképpen a rezsiválság nélkül is azt gondolom, hogy racionális megoldás.


Simó Károly képviselő: Pont arról ejtenék szót, amit az előbb említettél, hogy a gazdálkodás átláthatósága. Azt gondolom, pontosan az az irány, amit a költségvetésnél is elmondtam, hogy itt költségvetést ellenőrző Pénzügyi Bizottság ne lásson bele az ÉKFI gazdálkodásába. Erről korábban említést tettünk, hogy kértük a részletes költségvetési tervezését, ezt nem kaphattuk meg. Jegyző úrnak mondanám, hogy a helyzet az, hogy kértem az Mötv. 32.§ (2) bekezdés f) pontjára hivatkozva adatokat szeptemberben és a mai napig, többszöri kérésemre - a Közgyűlésen az Egyebekben is felszólaltam - nem kapta meg. Tehát köszönöm a javaslatot, hogy így kérjem ki. Így kértem és így se kaptam meg. Akkor milyen garancia van arra, hogy ezután bármikor meg fogom kapni. Az ÉKFI-nél persze szoktam én kérni és megmondom őszintén idén ez elmaradt, de akkor most pótolom a hétvégén ezt a dolgot. Félévente szoktam kérni a szerződéseket, hiszen képviselőként komolyan gondolom, hogy követni kell az intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását, de azt gondolom, hogy ez önmagában még nem azt jelenti, hogy részleteibe menően lehet látni azt, hogy hogyan zajlanak a folyamatok. Teljesen más akkor, hogyha elkülöníthető, látszik, hogy milyen tevékenységre mennyi a költség, esetleg mennyi az a bevétel, ami ezzel kapcsolatban megvalósítható. Visszatérnék a vállalkozási bevételre. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hiba, hogy nem vizsgálta meg senki, nem terjesztette elő és nem mutatta ki, hogy mennyi lesz - amennyiben ez a javaslat elfogadásra kerül - a vállalkozási bevétele az új intézménynek. Azt gondolom, hogy ebből még lehet probléma is. Az államháztartási törvénynek nagyon szigorú korlátai vannak, ha csak az nem forog valaki fejében, hogy ezt figyelmen kívül kívánja hagyni. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy önmagában az, hogy egy mamutintézmény alá mindent, gyakorlatilag magasépítést, mélyépítést, minden tevékenységet beterelnek, az a szakmai munka javára szolgálna. Nem tartom kizártnak, de nem ez a módja, nem ez az ideális. Azt gondolom, hogy voltak azok a feladatok, amelyeket nagyon jól ellátott, hiszen 10 éven keresztül az Érdi Városfejlesztési Kft. beszámolóit mindig, egyhangúlag fogadta el a Közgyűlés bármilyen színezete is volt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Csodálkozom, hogy fura számodra vagy, hogy nem tetszik ez az elgondolás, mi éppen az építési minisztérium égisze alatt történteket figyeljük, azokat próbáljuk meg értékelni, követni és hát ugyanaz történik csak jóval nagyobban. Azok az előterjesztések, amelyek a sorozatos beolvasztásokról szólnak, egyébként lakonikus tömörségűek a mieinkhez képest, de azt gondolom, hogy az se volt helytelen lépés, mint ahogy ezt se lesz majd. Nyilván kiállja az idő próbáját, azon leszünk legalábbis.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy Simó Károly még a szünet előtt közel volt hozzá, hogy benzinnel lelocsolja és felgyújtsa magát, hogy én egy mondattal többet szerettem volna mondani. Akkor egymás utáni három hozzászólásnál tartsuk be az időkereteket szintén.


Szűcs Gábor alpolgármester: Csak képviselőtársamnak mondanám, hogy ezek az Ön által mamut intézménynek említett, úgymond nagyméretű intézmények nagyon jól tudnak működni, lásd a XIII. kerületet, ami talán az ország egyik legjobban működő önkormányzata, de akár az államigazgatásban Lázár miniszter úr cselekedeteit is elnézve, szerintem egy nagyon kidolgozott és azt gondolom, hogy jövőbe mutató a javaslat, úgyhogy én is csak támogatni tudom.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 284/2022. határozata 1. és 2. pontjának a visszavonását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételének előkészítéséről és az Érd Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság működési lehetőségeinek és közvetlen önkormányzati finanszírozásának áttekintéséről szóló 284/2022. (XI.24.) határozatának 1. és 2. pontját visszavonja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

39/2023. (II. 23.) határozata

 

a 284/2022. (XI.24.) határozat 1. és 2. pontjának visszavonásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak új költségvetési szerv általi átvételének előkészítéséről és az Érd Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság működési lehetőségeinek és közvetlen önkormányzati finanszírozásának áttekintéséről szóló 284/2022. (XI.24.) határozatának 1. és 2. pontját visszavonja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a 312/2022. decemberi határozatunk visszavonásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” alapító okiratának elfogadásáról szóló 312/2022. (XII.13.) határozatát visszavonja.

Határidő:        azonnal

Felelős:      dr. Csőzik László polgármester

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

40/2023. (II. 23.) határozata

 

a 312/2022. (XII.13.) határozatának visszavonásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény” alapító okiratának elfogadásáról szóló 312/2022. (XII.13.) határozatát visszavonja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az ÉKFI alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetben történő kiadásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 148/2022. (VI.23.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 313/2022. (XII.13.) és a 16/2023. (I.26.) határozatát visszavonja.

Határidő:        döntés továbbítására 8 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 1. melléklet a Közgyűlés …./2023. (II. 23.) határozatához

Okirat száma: M/566973/1/2023.

Módosító okirat

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2022. július 06. napján kiadott E/566973/1/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 41/2023. (II.23.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 1. Az alapító okirat 1.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

      1.1.1. megnevezése: Érdi Városgazda

 1. Az alapító okirat 2.2.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

       2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 1. Az alapító okirat 3.1.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

        3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 1. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv pályázati és más támogatási programok lebonyolításával, a piac fejlesztésével, önkormányzati rendezvényekkel, településfejlesztéssel és településfejlesztési projektek megvalósításával, sportlétesítmények működésével-üzemeltetésével-működtetésével, kerékpárutak üzemeltetésével és fenntartásával, csapadékvíz gyűjtésére és elvezetésére szolgáló közművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is ellát. A költségvetési szerv gondoskodik egyes épületek karbantartásáról, üzemeltetéséről, építési feladatai is vannak.

 1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

12

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

13

062010

Településfejlesztés igazgatása

14

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

16

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

18

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

19

031030

Közterület rendjének fenntartása

20

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

21

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

22

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

23

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

24

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

25

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

26

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

27

061020

Lakóépület építése

28

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

29

064010

Közvilágítás

30

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

31

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

32

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

33

082010

Kultúra igazgatása

34

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

35

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

36

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

37

083030

Egyéb kiadói tevékenység

38

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

39

045120

Út, autópálya építése

40

045130

Híd, alagút építése

 1. Az alapító okirat 4.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 50%-a.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 1. melléklet a Közgyűlés …./2023. (II. 23.) határozatához

Okirat száma: E/566973/1/2023.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

1.1A költségvetési szerv

1.1.1megnevezése: Érdi Városgazda

A költségvetési szerv

székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

 1.  
 2.  

költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01.01.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
 2.  

A költségvetési szerv irányító szervének

megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 1. A költségvetési szerv tevékenysége
 2.  

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841218

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv pályázati és más támogatási programok lebonyolításával, a piac fejlesztésével, önkormányzati rendezvényekkel, településfejlesztéssel és településfejlesztési projektek megvalósításával, sportlétesítmények működésével-üzemeltetésével-működtetésével, kerékpárutak üzemeltetésével és fenntartásával, csapadékvíz gyűjtésére és elvezetésére szolgáló közművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is ellát. A költségvetési szerv gondoskodik egyes épületek karbantartásáról, üzemeltetéséről, építési feladatai is vannak.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

12

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

13

062010

Településfejlesztés igazgatása

14

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

16

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

18

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

19

031030

Közterület rendjének fenntartása

20

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

21

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

22

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

23

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

24

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

25

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

26

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

27

061020

Lakóépület építése

28

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

29

064010

Közvilágítás

30

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

31

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

32

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

33

082010

Kultúra igazgatása

34

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

35

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

36

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

37

083030

Egyéb kiadói tevékenység

38

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

39

045120

Út, autópálya építése

40

045130

Híd, alagút építése

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A költségvetési szerv valamennyi feladat ellátási kötelezettsége kiterjed Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 50%-a.

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

 1.  

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése 5 éves határozott időtartamra szól, közalkalmazotti jogviszonyban. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

41/2023. (II. 23.) határozata

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 148/2022. (VI.23.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 313/2022. (XII.13.) és a 16/2023. (I.26.) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására 8 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 41/2023. (II. 23.) határozatához

Okirat száma: M/566973/1/2023.

Módosító okirat

 

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2022. július 06. napján kiadott E/566973/1/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 41/2023. (II.23.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 

 

 1. Az alapító okirat 1.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

      1.1.1. megnevezése: Érdi Városgazda

 

 1. Az alapító okirat 2.2.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

       2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 1. Az alapító okirat 3.1.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

        3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 1. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.3  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv pályázati és más támogatási programok lebonyolításával, a piac fejlesztésével, önkormányzati rendezvényekkel, településfejlesztéssel és településfejlesztési projektek megvalósításával, sportlétesítmények működésével-üzemeltetésével-működtetésével, kerékpárutak üzemeltetésével és fenntartásával, csapadékvíz gyűjtésére és elvezetésére szolgáló közművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is ellát. A költségvetési szerv gondoskodik egyes épületek karbantartásáról, üzemeltetéséről, építési feladatai is vannak.

 

 1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

12

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

13

062010

Településfejlesztés igazgatása

14

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

16

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

18

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

19

031030

Közterület rendjének fenntartása

20

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

21

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

22

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

23

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

24

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

25

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

26

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

27

061020

Lakóépület építése

28

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

29

064010

Közvilágítás

30

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

31

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

32

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

33

082010

Kultúra igazgatása

34

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

35

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

36

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

37

083030

Egyéb kiadói tevékenység

38

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

39

045120

Út, autópálya építése

40

045130

Híd, alagút építése

 

 

 1. Az alapító okirat 4.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 50%-a.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 41/2023. (II. 23.) határozatához

 

Okirat száma: E/566973/1/2023.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye

 

A költségvetési szerv

megnevezése: Érdi Városgazda

A költségvetési szerv

székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

telephelye(i):

 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

 

Érdi Piac

2030 Érd, Széles utca 22881/4 hrsz; 24196 hrsz; és 24199 hrsz.

2

Érdi Köztemető

2030 Érd, Ercsi út 34.

3

Érdi Köztemető Gondnokság

2030 Érd, Jolán utca 6.

 

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

 1.  
 2.  

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. 01.01.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
 2.  

A költségvetési szerv irányító szervének

megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

 

 

 1. A költségvetési szerv tevékenysége
 2.  

költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján: Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841218

Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Településüzemeltetési feladatok ellátása, a köztemető üzemeltetése, helyi közútkezelési feladatok, közterület-zöldterület fenntartás, közfoglalkoztatási feladatok koordinálása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok. A költségvetési szerv pályázati és más támogatási programok lebonyolításával, a piac fejlesztésével, önkormányzati rendezvényekkel, településfejlesztéssel és településfejlesztési projektek megvalósításával, sportlétesítmények működésével-üzemeltetésével-működtetésével, kerékpárutak üzemeltetésével és fenntartásával, csapadékvíz gyűjtésére és elvezetésére szolgáló közművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is ellát. A költségvetési szerv gondoskodik egyes épületek karbantartásáról, üzemeltetéséről, építési feladatai is vannak.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

2

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

4

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

   8

051030

Nem veszélyes (települési)hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása

9

066010

Zöldterület-kezelés

10

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

12

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

13

062010

Településfejlesztés igazgatása

14

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

16

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

18

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

19

031030

Közterület rendjének fenntartása

20

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

21

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

22

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

23

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

24

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

25

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

26

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

27

061020

Lakóépület építése

28

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

29

064010

Közvilágítás

30

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

31

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

32

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

33

082010

Kultúra igazgatása

34

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

35

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

36

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

37

083030

Egyéb kiadói tevékenység

38

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

39

045120

Út, autópálya építése

40

045130

Híd, alagút építése

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A költségvetési szerv valamennyi feladat ellátási kötelezettsége kiterjed Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére.

 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatainak 50%-a.

 

 

 1. A költségvetési szerv szervezete és működése

 

 1.  

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és kinevezése 5 éves határozott időtartamra szól, közalkalmazotti jogviszonyban. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a könyvvizsgáló megválasztásáról szóló határozati javaslatot – érdi könyvvizsgálónk lesz Elekes Mária személyében, ha megkapja a többséget.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 315/2022. (XII. 13.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra havi bruttó 170.000 Ft/ hó megbízási díjért az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.”

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2023. február 24.

                        A könyvvizsgálói megbízási szerződés módosítására: 2023. február 24.”

Melléklet a Közgyűlés …./2023. (II. 23.) határozatához

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2023. (II. 23.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

alapítói határozatot

hozom:

…/2023. (II. 23.) számú alapítói határozat

Alapító a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 1/2022. (XII. 13.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Alapító, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra havi bruttó 170.000 Ft/ hó megbízási díjért az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.”

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2023. február 23.

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2023. február ….. napján ellenjegyzem:”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 14 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással, titkos szavazással, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

42/2023. (II. 23.) határozata

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 315/2022. (XII. 13.) határozat módosításáról

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 315/2022. (XII. 13.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra havi bruttó 170.000 Ft/ hó megbízási díjért az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.”

 

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2023. február 24.

                        A könyvvizsgálói megbízási szerződés módosítására: 2023. február 24.

                       

Melléklet a Közgyűlés 42/2023. (II. 23.) határozatához

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2023. (II. 23.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

…/2023. (II. 23.) számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 1/2022. (XII. 13.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Alapító, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra havi bruttó 170.000 Ft/ hó megbízási díjért az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.”

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

Kelt: Érd, 2023. február 23.

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2023. február ….. napján ellenjegyzem:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a másik könyvvizsgáló kiválasztásáról szóló határozati javaslatot. Kettő van, az egyik a feladatok átvételére vonatkozóan a Nagyítás Kft.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2023. február 24. napjától 2023. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra 1.200.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében a Nagyítás Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. 3. em. 3/a. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-879724; adószáma: 13916084-2-41; képviselője: dr. Gyalog András ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként dr. Gyalog Andrást (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003735) nevezi meg.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2023. február 24. napjáig.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2023. február 24.

Melléklet a Közgyűlés …/2023. (II. 23.) határozatához

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2023. (II. 23.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

alapítói határozatot

hozom:

…/2023. (II.23.) számú alapítói határozat

Alapító a Társaság a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2023. február 24. napjától 2023. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra 1.200.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében a Nagyítás Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. 3. em. 3/a. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-879724; adószáma: 13916084-2-41; képviselője: dr. Gyalog András ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként dr. Gyalog Andrást (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003735) nevezi meg.

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

Kelt: Érd, 2023. február 23.

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2023. február ….. napján ellenjegyzem:”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 14 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással, titkos szavazással, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

43/2023. (II. 23.) határozata

 

új költségvetési szerv által történő átvételhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2023. február 24. napjától 2023. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra 1.200.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében a Nagyítás Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. 3. em. 3/a. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-879724; adószáma: 13916084-2-41; képviselője: dr. Gyalog András ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként dr. Gyalog Andrást (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003735) nevezi meg.

 

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2023. február 24. napjáig.

 

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2023. február 24.

 

Melléklet a Közgyűlés 43/2023. (II. 23.) határozatához

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2023. (II. 23.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

…/2023. (II.23.) számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2023. február 24. napjától 2023. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra 1.200.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében a Nagyítás Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. 3. em. 3/a. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-879724; adószáma: 13916084-2-41; képviselője: dr. Gyalog András ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként dr. Gyalog Andrást (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003735) nevezi meg.

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

Kelt: Érd, 2023. február 23.

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2023. február ….. napján ellenjegyzem:

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az átvételi renddel kapcsolatos rendelet megalkotását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, mint önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a gazdasági társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–F. §-ában foglaltak alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; főtevékenysége: vagyonkezelés) által ellátott valamennyi feladatot az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 566973; adószáma: 15566977-2-13; képviselője: Somogyi Tamás intézményvezető), mint átvevő költségvetési szerv részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok átadásának és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésének időpontja 2023. június 30.

(3) Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti felelősként (átvételi felelős) az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője jár el.

(4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a polgármester képviseli.

(5) A feladatok átvételének időpontja: 2023. június 30.

 1. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 1. §

Hatályát veszti az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 38/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

9/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, mint önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a gazdasági társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A–F. §-ában foglaltak alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; főtevékenysége: vagyonkezelés) által ellátott valamennyi feladatot az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 566973; adószáma: 15566977-2-13; képviselője: Somogyi Tamás intézményvezető), mint átvevő költségvetési szerv részére kell átadni.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok átadásának, és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésének időpontja 2023. június 30.

 

(3) Az Áht. 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerinti felelősként (átvételi felelős) az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője jár el.

 

(4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a polgármester képviseli.

 

(5) A feladatok átvételének időpontja: 2023. június 30.

 

 1. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 1. §

 

Hatályát veszti az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság – által ellátott feladatok Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 38/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az ÉKFI átnevezéséről szóló rendelet-tervezetet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

„TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átnevezésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet – amely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély iránti kérelmet is – Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély iránti kérelmet a közútkezelő által kiadott hozzájárulás birtokában az Érdi Városgazdához (2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az annak alátámasztásához szükséges mellékleteket is.

(2) Ha az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű-meghibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), akkor a kivitelező köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg a közút és közterület rendkívüli felbontására vonatkozó bejelentést benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az Érdi Városgazdához.”

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A közút területének helyreállítását az Érdi Városgazda végzi.”

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/A. §

Ha a hozzájárulás alapján az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti, az azzal kapcsolatos költségek felszámolása az Érdi Városgazda által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett díjak alapulvételével történik.”

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6.    A köztemető üzemeltetője: a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó Érdi Városgazda;”

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik.”

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik a közterületi kézi hulladékgyűjtő edények elhelyezéséről, rendszeres ürítéséről és a karbantartásáról.”

 1. §

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) - a 4. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - az Érdi Városgazda útján gondoskodik a tulajdonában vagy használatában lévő közterületek tisztán tartásáról.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik különösen:

 1. a) a közterületek (utak, utcák, terek, parkok, kerékpárutak, buszvárók, parkolók) szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról;
 2. b) a közutak hó- és síkosság-mentesítéséről;
 3. c) a zöldterületek tisztántartásáról, a fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(3) Az Érdi Városgazda a gondozatlan járdaszakaszok, átereszek vagy nyílt árkok tisztítását Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megrendelése vagy hatósági eljárásban hozott határozat alapján az ingatlanhasználó költségére elvégezteti. Az Érdi Városgazda az árkok, átereszek tisztántartásából származó földet és egyéb hulladékot a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül elszállítja.

(4) Vis maior helyzet esetén az ingatlanhasználó gondatlanságából, a szabálytalan, szakszerűtlen műszaki kivitelezésből eredő vízelvezető áteresz-dugulásokat, továbbá a szükséges ároknyitásokat az Érdi Városgazda köteles azonnali munkavégzés útján, az ingatlanhasználó költségére elhárítani, elvégezni.

(5) Az Érdi Városgazda az ingatlanhasználó kérésére és költségére elvégezheti az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, továbbá gyalogos- és járműbehajtók átereszeinek használhatósága, működőképességének fenntartása érdekében azok felújítását, karbantartását és a rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges munkákat.

(6) A közúti közlekedés biztonsága érdekében az Önkormányzat megrendelésére az Érdi Városgazda elvégzi az útkereszteződések, egyéb közlekedési helyek beláthatóságát akadályozó fa, illetve növényzet eltávolítását.

(7) A közterületen elhelyezett hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte. Amennyiben az azt elhelyező személy ismeretlen, az eltávolítás annak a kötelezettsége, akinek érdekében a kihelyezés történt. Amennyiben a kötelezett e kötelezettségének nem tesz eleget, az ő költségére az Érdi Városgazda végzi el a feladatot.”

 1. §

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltését vagy lefedését a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül végezte el, és az eredeti állapotot felszólításra nem állítja helyre, az ingatlanhasználó költségére az Érdi Városgazda az eredeti állapotot helyreállítja.”

 1. §

Ez a rendelet az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átnevezéséről rendelkező alapító okirat törzskönyvi bejegyzésének napján lép hatályba.

 1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

TEMETŐSZABÁLYZAT

 1. Nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje
 2. A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Városgazda útján (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) gondoskodik.
 3. Az érdi köztemető címe: 2030 Érd, Ercsi út 23301 hrsz.
 4. Temetkezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda

Címe: 2030 Érd, Júlia utca 8.

Telefonszáma: 06 23 365 144

Ügyfélfogadás ideje: hétköznap 08:00 órától 15:30 óráig

 1. A működő köztemető nyitva tartása:

Téli nyitva tartás (október 1-től március 31-ig)

gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 19:00 óráig

gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 17:00 óráig

Nyári nyitva tartás (április 1-től szeptember 30-ig)

gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 20:00 óráig

gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 18:00 óráig

A köztemetőt a záróra előtt minden felszólítás nélkül a látogatónak el kell hagyni.

 1. Az üzemeltető a temető bejáratainál, a hirdetőtáblán kifüggeszti a temető nyitvatartási idejéről szóló tájékoztatót, a jelen rendelet 1. mellékletét képező Temetőszabályzatot és a temető térképét.
 2. Halottak napján, illetve az azzal érintett időszakban az üzemeltető hosszabb nyitvatartási időt rendelhet el. Az üzemeltető a temető bejáratainál a hosszabb nyitva tartásról tájékoztatót köteles kifüggeszteni.
 3. A temető látogatóira vonatkozó magatartási szabályok
 4. A köztemetőben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kötelező tanúsítani. A látogató a hangos és oda nem illő beszédtől illetve öltözéktől tartózkodni köteles.
 5. A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A 12 éven aluli gyermek által okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.
 6. A köztemető területére állatot bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.
 7. A temetőbe gépkocsival történő behajtás szabályai
 8. A köztemetőbe gépjárművel behajtani kizárólag mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve betegségük, vagy idős koruk alapján járásképtelen személyek szállításakor, vagy egyéb különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén lehet.
 9. Az 1. pontban meghatározottak az üzemeltetőre, valamint a temetőben engedéllyel munkát végző vállalkozókra nem vonatkoznak.
 10. A ravatalozás helyszínére gépkocsival temetkezési tevékenység céljából az elhunytat, illetve az elhunyt hamvait tartalmazó urnát, a koszorúkat, csokrokat szállító jármű vezetője jogosult behajtani a szükséges időtartamig.
 11. A temetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett maximális sebesség 5 km/óra.
 12. A temető területén a KRESZ szabályai alkalmazandóak.
 13. A sírhely karbantartása, gondozása, díszítése, ülőhely létesítése
 14. A sírhely feletti rendelkezési jog magába foglalja a temetési hely, síremlék, sírjel együttes karbantartására, gondozására vonatkozó kötelezettséget is. A sírhely feletti rendelkezésre jogosult köteles a sírhely és annak 1 méteres körzete gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
 15. A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak kegyeleti érzéseit ne sértse, őt a sírgondozásban ne akadályozza.
 16. A köztemető látogatója – sírgondozás céljára – a vizet ingyenesen használhatja.
 17. Köztemetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló, a közízlést és a kegyeleti normákat nem sértő tárgyak – koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák – helyezhetők el.
 18. Köztemetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni. Avar, elszáradt koszorú és virágmaradvány égetése tilos.
 19. Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad. A rendelkezésre jogosult egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövényeket és törpe jelzővel ellátott örökzöldeket ültethet, cserepes, vágott, illetve művirágot-koszorút helyezhet el. Tilos ültetni kúszó növényeket, lombhullató fákat és cserjéket, tűlevelű örökzöldeket és tarackkal terjedő növényeket.

Az üzemeltető a temető hirdetőtábláján teszi közzé a temetőbe ültethető, engedélyezett növényfajták jegyzékét.

 1. A temetkezési helyeket tilos kerítéssel körbevenni.
 2. Urnafalak köré semmilyen építmény nem építhető, növény nem ültethető.
 3. Az urnafülkéket tartalmazó falon biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a szöveg- és betűvésés szakszerűségét. A fülketáblán elhelyezhető egy darab örökmécses és egy koszorútartó kampó.
 4. A gondozatlan állapotban lévő sír (olyan sír, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik a kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények számottevően túlnövik a sírhelyet) rendbetételét, esetleges gyomirtását az üzemeltető előzetes értesítés nélkül elvégezheti a kegyeleti igények tiszteletben tartása érdekében.
 5. Köztemetőben csak az üzemeltető hozzájárulásával, az általa engedélyezett helyen és formában, a közlekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül létesíthető ülőhely, helyezhető el pad.
 6. Az engedély nélkül ültetett növényeket, valamint a szabálytalanul létesített ülőhelyeket, szabálytalanul elhelyezett padokat és kerítéseket az üzemeltető – az érintett növény, illetve pad, ülőhely, kerítés mellett elhelyezett, 30 napos határidőt tartalmazó – felszólítására az elhelyező köteles eltávolítani. A felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy ha a felszólítás ellenére az eltávolítás nem történik meg az előírt határidőben, úgy üzemeltetőnek joga van azok eltávolítására.
 7. Rongálás tilalma
 8. A köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a köztemetőben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket és valamennyi növényzetet beszennyezni, megrongálni vagy eltávolítani tilos. A köztemetőben elhelyezett tárgyak eltulajdonításáért, síremlékek megrongálásáért az üzemeltető nem vonható felelősségre.
 9. Hulladékgyűjtés rendje
 10. Köztemetőben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen található hulladékgyűjtő konténerbe, kizárólag a sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el. A hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos.
 11. A hulladékgyűjtők ürítéséről és rendszeres, folyamatos elszállításáról az üzemeltető – közszolgáltató útján – köteles gondoskodni. A hulladékgyűjtő konténerek környékének tisztán tartása az üzemeltető feladata.

3 Eljárás biztonságos használatot veszélyeztető síremlék, illetve gondozatlan sír esetében:

Amennyiben az üzemeltető düledező, a biztonságos használatot veszélyeztető síremléket, sírboltot észlel, akkor határidő és az elvégzendő munka megjelölésével felhívja a rendelkezésre jogosultat a fentiek szerinti állapot megszüntetésére. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, és életet fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor az üzemeltető – a rendelkezni jogosult költségére – maga gondoskodik a szükséges munkák elvégzéséről. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

 1. Vállalkozói reklám, kereskedelem a temetőben
 2. A köztemető területén a hirdetőtáblák kivételével tilos vállalkozói reklám, hirdetés elhelyezése.
 3. A köztemető területén kizárólag a temetéshez szükséges kellékek forgalmazhatóak.
 4. Eljárás talált tárgy esetén
 5. A köztemetőben talált dolgok tekintetében a Ptk. 5:54-64. §-ai a mérvadóak, melyek szerint a köztemetőben talált dolgot az üzemeltetőnek le kell adni, a dolog tulajdonjogára nem tarthat igényt a találó. Az üzemeltető köteles értesíteni a dolog megtalálásáról a tulajdonost, amennyiben annak személye megállapítható.
 6. Az elhunytak átadásának és átvételének feltételei
 7. Az elhunytak átadásának, illetve átvételének helye az Ercsi úti köztemető halotthűtőjének bejárata
 8. Az elhunytak átadása hétköznapokon 8-16 h-ig történhet. Az elhunytak átvétele folyamatosan biztosított.
 9. Az elhunyt átvételét az üzemeltető kijelölt munkavállalói végzik. Átadáskor, illetve átvételkor az üzemeltető igazolást állít ki, melyet az átadó, illetve átvevő felek aláírásukkal és bélyegzővel látnak el.
 10. Az elhunyt átadásának igényét az üzemeltető felé előzetesen jelezni kell, legalább egy nappal korábban telefonon vagy személyesen.
 11. Átadáskor be kell mutatni a halottvizsgálati bizonyítványt vagy másolatát, illetve az eltemettető meghatalmazását. Meghatalmazás hiányában az elhunyt nem adható ki.
 12. Az elhunyt hűtésével kapcsolatos költségeket a meghatalmazott vállalkozónak az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában számla ellenében be kell fizetnie. Az elhunyt átvételekor vagy átadásakor az átadónak vagy átvevőnek be kell mutatni a befizetést igazoló számlát.
 13. Az elhunyt átadásakor, átvételekor a védőkesztyű használata és fertőtlenítő kézmosás kötelező. Fertőzött betegségben elhunyt esetén egyszer használatos védőruhát kell alkalmazni. Az átadó-átvevő helyiséget (bonctermet) ilyen esetben azonnal fertőtleníteni kell.
 14. Az urna átadásának és átvételének feltételei
 15. Az urna átadásának, illetve átvételének helye: a köztemető ügyfélszolgálati irodája
 16. Az urnák átadása az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében történhet.
 17. Az átadás-átvételt az üzemeltető végzi, melyről igazolást állít ki. Az igazolást az átadó, illetve átvevő felek aláírással és bélyegzővel látják el.
 18. Átadáskor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot vagy a halottvizsgálati bizonyítványt.
 19. Az urna átadásakor az igazoláson fel kell tüntetni, hogy az arra jogosult hol helyezi el az urnát.
 20. Köztemető őrzése, biztonsági feladatok
 21. A köztemető őrzése az üzemeltető feladata.
 22. A köztemető kerítéseit folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben egységüket megbontják, helyreállításukról haladéktalanul gondoskodni kell.
 23. A temetői létesítményekkel kapcsolatos rongálást, eltulajdonításokat az üzemeltető – az önkormányzat egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul jelzi az illetékes hatóság (rendőrség) felé.

A károkozásról az üzemeltető jegyzőkönyvet, fényképfelvételt készít.”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

10/2023. (II.27.) önkormányzati rendelete

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átnevezésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet – amely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély iránti kérelmet is – Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély iránti kérelmet a közútkezelő által kiadott hozzájárulás birtokában az Érdi Városgazdához (2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az annak alátámasztásához szükséges mellékleteket is.

(2) Ha az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű-meghibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), akkor a kivitelező köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg a közút és közterület rendkívüli felbontására vonatkozó bejelentést benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az Érdi Városgazdához.”

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

A közút területének helyreállítását az Érdi Városgazda végzi.”

 1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/A. §

Ha a hozzájárulás alapján az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti, az azzal kapcsolatos költségek felszámolása az Érdi Városgazda által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett díjak alapulvételével történik.”

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6.     A köztemető üzemeltetője: a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó Érdi Városgazda;”

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik.”

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik a közterületi kézi hulladékgyűjtő edények elhelyezéséről, rendszeres ürítéséről és a karbantartásáról.”

 1. §

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) - a 4. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - az Érdi Városgazda útján gondoskodik a tulajdonában vagy használatában lévő közterületek tisztán tartásáról.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés az Érdi Városgazda (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) útján gondoskodik különösen:

 1. a) a közterületek (utak, utcák, terek, parkok, kerékpárutak, buszvárók, parkolók) szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról;
 2. b) a közutak hó- és síkosság-mentesítéséről;
 3. c) a zöldterületek tisztántartásáról, a fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

(3) Az Érdi Városgazda a gondozatlan járdaszakaszok, átereszek vagy nyílt árkok tisztítását Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megrendelése vagy hatósági eljárásban hozott határozat alapján az ingatlanhasználó költségére elvégezteti. Az Érdi Városgazda az árkok, átereszek tisztántartásából származó földet és egyéb hulladékot a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül elszállítja.

(4) Vis maior helyzet esetén az ingatlanhasználó gondatlanságából, a szabálytalan, szakszerűtlen műszaki kivitelezésből eredő vízelvezető áteresz-dugulásokat, továbbá a szükséges ároknyitásokat az Érdi Városgazda köteles azonnali munkavégzés útján, az ingatlanhasználó költségére elhárítani, elvégezni.

(5) Az Érdi Városgazda az ingatlanhasználó kérésére és költségére elvégezheti az ingatlan előtti csapadékvíz-elvezető árok, továbbá gyalogos- és járműbehajtók átereszeinek használhatósága, működőképességének fenntartása érdekében azok felújítását, karbantartását és a rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges munkákat.

(6) A közúti közlekedés biztonsága érdekében az Önkormányzat megrendelésére az Érdi Városgazda elvégzi az útkereszteződések, egyéb közlekedési helyek beláthatóságát akadályozó fa, illetve növényzet eltávolítását.

(7) A közterületen elhelyezett hirdetmény, plakát eltávolítása annak a feladata, aki azt elhelyezte. Amennyiben az azt elhelyező személy ismeretlen, az eltávolítás annak a kötelezettsége, akinek érdekében a kihelyezés történt. Amennyiben a kötelezett e kötelezettségének nem tesz eleget, az ő költségére az Érdi Városgazda végzi el a feladatot.”

 1. §

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a járdaszakasz melletti nyílt árok feltöltését vagy lefedését a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül végezte el, és az eredeti állapotot felszólításra nem állítja helyre, az ingatlanhasználó költségére az Érdi Városgazda az eredeti állapotot helyreállítja.”

 1. §

Ez a rendelet az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény átnevezéséről rendelkező alapító okirat törzskönyvi bejegyzésének napján lép hatályba.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 1. melléklet a 10/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

 

TEMETŐSZABÁLYZAT

 

 

 1. Nyitva tartás, ügyfélfogadás rendje

 

 1. A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat az Érdi Városgazda útján (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) gondoskodik.

 

 1. Az érdi köztemető címe: 2030 Érd, Ercsi út 23301 hrsz.

 

 1. Temetkezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda

 

Címe: 2030 Érd, Júlia utca 8.

Telefonszáma: 06 23 365 144

Ügyfélfogadás ideje: hétköznap 08:00 órától 15:30 óráig

 

 1. A működő köztemető nyitva tartása:

 

Téli nyitva tartás (október 1-től március 31-ig)

gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 19:00 óráig

gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 17:00 óráig

 

Nyári nyitva tartás (április 1-től szeptember 30-ig)

gyalogosan a hét minden napján 07:00 órától 20:00 óráig

gépjárművel a hét minden napján 08:00 órától 18:00 óráig

 

A köztemetőt a záróra előtt minden felszólítás nélkül a látogatónak el kell hagyni.

 

 1. Az üzemeltető a temető bejáratainál, a hirdetőtáblán kifüggeszti a temető nyitvatartási idejéről szóló tájékoztatót, a jelen rendelet 1. mellékletét képező Temetőszabályzatot és a temető térképét.

 

 1. Halottak napján, illetve az azzal érintett időszakban az üzemeltető hosszabb nyitvatartási időt rendelhet el. Az üzemeltető a temető bejáratainál a hosszabb nyitva tartásról tájékoztatót köteles kifüggeszteni.

 

 1. A temető látogatóira vonatkozó magatartási szabályok

 

 1. A köztemetőben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kötelező tanúsítani. A látogató a hangos és oda nem illő beszédtől illetve öltözéktől tartózkodni köteles.

 

 1. A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A 12 éven aluli gyermek által okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.

 

 1. A köztemető területére állatot bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.

 

 1. A temetőbe gépkocsival történő behajtás szabályai

 

 1. A köztemetőbe gépjárművel behajtani kizárólag mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve betegségük, vagy idős koruk alapján járásképtelen személyek szállításakor, vagy egyéb különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén lehet.

 

 1. Az 1. pontban meghatározottak az üzemeltetőre, valamint a temetőben engedéllyel munkát végző vállalkozókra nem vonatkoznak.

 

 1. A ravatalozás helyszínére gépkocsival temetkezési tevékenység céljából az elhunytat, illetve az elhunyt hamvait tartalmazó urnát, a koszorúkat, csokrokat szállító jármű vezetője jogosult behajtani a szükséges időtartamig.

 

 1. A temetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett maximális sebesség 5 km/óra.

 

 1. A temető területén a KRESZ szabályai alkalmazandóak.

 

 1. A sírhely karbantartása, gondozása, díszítése, ülőhely létesítése

 

 1. A sírhely feletti rendelkezési jog magába foglalja a temetési hely, síremlék, sírjel együttes karbantartására, gondozására vonatkozó kötelezettséget is. A sírhely feletti rendelkezésre jogosult köteles a sírhely és annak 1 méteres körzete gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

 

 1. A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak kegyeleti érzéseit ne sértse, őt a sírgondozásban ne akadályozza.

 

 1. A köztemető látogatója – sírgondozás céljára – a vizet ingyenesen használhatja.

 

 1. Köztemetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló, a közízlést és a kegyeleti normákat nem sértő tárgyak – koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák – helyezhetők el.

 

 1. Köztemetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni. Avar, elszáradt koszorú és virágmaradvány égetése tilos.

 

 1. Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad. A rendelkezésre jogosult egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövényeket és törpe jelzővel ellátott örökzöldeket ültethet, cserepes, vágott, illetve művirágot-koszorút helyezhet el. Tilos ültetni kúszó növényeket, lombhullató fákat és cserjéket, tűlevelű örökzöldeket és tarackkal terjedő növényeket.

Az üzemeltető a temető hirdetőtábláján teszi közzé a temetőbe ültethető, engedélyezett növényfajták jegyzékét.

 

 1. A temetkezési helyeket tilos kerítéssel körbevenni.

 

 1. Urnafalak köré semmilyen építmény nem építhető, növény nem ültethető.

 

 1. Az urnafülkéket tartalmazó falon biztosítani kell az urnatáblák egyöntetűségét, méretazonosságát, a szöveg- és betűvésés szakszerűségét. A fülketáblán elhelyezhető egy darab örökmécses és egy koszorútartó kampó.

 

 1. A gondozatlan állapotban lévő sír (olyan sír, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik a kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények számottevően túlnövik a sírhelyet) rendbetételét, esetleges gyomirtását az üzemeltető előzetes értesítés nélkül elvégezheti a kegyeleti igények tiszteletben tartása érdekében.

 

 1. Köztemetőben csak az üzemeltető hozzájárulásával, az általa engedélyezett helyen és formában, a közlekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül létesíthető ülőhely, helyezhető el pad.

 

 

 1. Az engedély nélkül ültetett növényeket, valamint a szabálytalanul létesített ülőhelyeket, szabálytalanul elhelyezett padokat és kerítéseket az üzemeltető – az érintett növény, illetve pad, ülőhely, kerítés mellett elhelyezett, 30 napos határidőt tartalmazó – felszólítására az elhelyező köteles eltávolítani. A felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy ha a felszólítás ellenére az eltávolítás nem történik meg az előírt határidőben, úgy üzemeltetőnek joga van azok eltávolítására.

 

 1. Rongálás tilalma

 

 1. A köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a köztemetőben lévő épületeket, egyéb tárgyakat, fákat, cserjéket és valamennyi növényzetet beszennyezni, megrongálni vagy eltávolítani tilos. A köztemetőben elhelyezett tárgyak eltulajdonításáért, síremlékek megrongálásáért az üzemeltető nem vonható felelősségre.

 

 1. Hulladékgyűjtés rendje

 

 1. Köztemetőben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen található hulladékgyűjtő konténerbe, kizárólag a sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el. A hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos.

 

 1. A hulladékgyűjtők ürítéséről és rendszeres, folyamatos elszállításáról az üzemeltető – közszolgáltató útján – köteles gondoskodni. A hulladékgyűjtő konténerek környékének tisztán tartása az üzemeltető feladata.

 

3 Eljárás biztonságos használatot veszélyeztető síremlék, illetve gondozatlan sír esetében:

Amennyiben az üzemeltető düledező, a biztonságos használatot veszélyeztető síremléket, sírboltot észlel, akkor határidő és az elvégzendő munka megjelölésével felhívja a rendelkezésre jogosultat a fentiek szerinti állapot megszüntetésére. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el, és életet fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor az üzemeltető – a rendelkezni jogosult költségére – maga gondoskodik a szükséges munkák elvégzéséről. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

 

 1. Vállalkozói reklám, kereskedelem a temetőben

 

 1. A köztemető területén a hirdetőtáblák kivételével tilos vállalkozói reklám, hirdetés elhelyezése.

 

 1. A köztemető területén kizárólag a temetéshez szükséges kellékek forgalmazhatóak.

 

 1. Eljárás talált tárgy esetén

 

 1. A köztemetőben talált dolgok tekintetében a Ptk. 5:54-64. §-ai a mérvadóak, melyek szerint a köztemetőben talált dolgot az üzemeltetőnek le kell adni, a dolog tulajdonjogára nem tarthat igényt a találó. Az üzemeltető köteles értesíteni a dolog megtalálásáról a tulajdonost, amennyiben annak személye megállapítható.

 

 1. Az elhunytak átadásának és átvételének feltételei

 

 1. Az elhunytak átadásának, illetve átvételének helye az Ercsi úti köztemető halotthűtőjének bejárata

 

 1. Az elhunytak átadása hétköznapokon 8-16 h-ig történhet. Az elhunytak átvétele folyamatosan biztosított.

 

 1. Az elhunyt átvételét az üzemeltető kijelölt munkavállalói végzik. Átadáskor, illetve átvételkor az üzemeltető igazolást állít ki, melyet az átadó, illetve átvevő felek aláírásukkal és bélyegzővel látnak el.

 

 1. Az elhunyt átadásának igényét az üzemeltető felé előzetesen jelezni kell, legalább egy nappal korábban telefonon vagy személyesen.

                                            

 1. Átadáskor be kell mutatni a halottvizsgálati bizonyítványt vagy másolatát, illetve az eltemettető meghatalmazását. Meghatalmazás hiányában az elhunyt nem adható ki.

 

 1. Az elhunyt hűtésével kapcsolatos költségeket a meghatalmazott vállalkozónak az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában számla ellenében be kell fizetnie. Az elhunyt átvételekor vagy átadásakor az átadónak vagy átvevőnek be kell mutatni a befizetést igazoló számlát.

 

 1. Az elhunyt átadásakor, átvételekor a védőkesztyű használata és fertőtlenítő kézmosás kötelező. Fertőzött betegségben elhunyt esetén egyszer használatos védőruhát kell alkalmazni. Az átadó-átvevő helyiséget (bonctermet) ilyen esetben azonnal fertőtleníteni kell.

 

 1. Az urna átadásának és átvételének feltételei

 

 1. Az urna átadásának, illetve átvételének helye: a köztemető ügyfélszolgálati irodája

 

 1. Az urnák átadása az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében történhet.

 

 1. Az átadás-átvételt az üzemeltető végzi, melyről igazolást állít ki. Az igazolást az átadó, illetve átvevő felek aláírással és bélyegzővel látják el.

 

 1. Átadáskor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot vagy a halottvizsgálati bizonyítványt.

 

 1. Az urna átadásakor az igazoláson fel kell tüntetni, hogy az arra jogosult hol helyezi el az urnát.

 

 1. Köztemető őrzése, biztonsági feladatok

 

 1. A köztemető őrzése az üzemeltető feladata.

 

 1. A köztemető kerítéseit folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben egységüket megbontják, helyreállításukról haladéktalanul gondoskodni kell.

 

 1. A temetői létesítményekkel kapcsolatos rongálást, eltulajdonításokat az üzemeltető – az önkormányzat egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul jelzi az illetékes hatóság (rendőrség) felé.

A károkozásról az üzemeltető jegyzőkönyvet, fényképfelvételt készít.”

 

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Falusi Ferenc szokta mondani, hogy nincs a városnak gazdája, most lesz – eddig is volt, persze.