13. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztása

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Következik az Érdi Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjének megválasztása Zsirkai László lemondására tekintettel. Erre a kis időre az ÉTH Kft. ügyvezetőjét, Nyírőné Császár Adriennt javaslom megválasztani.


Simó Károly képviselő: Korábbi kérdésemre nem válaszolt a polgármester úr, mely szerint a Sport Kft. ügyvezetőjéről nem kell dönteni. Nem mondott le?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Sport Kft. ügyvezetője 2023. június 30-áig marad, közös megegyezéssel fog távozni, de marad munkavállalónk, tehát gazdasági vezetője marad a cégnek. Új ügyvezetőt keresünk a helyére.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amennyiben további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátására 2023. február 24. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időtartamra Nyírőné Császár Adriennt választja meg. Az ügyvezető megbízási szerződés keretében, díjmentesen (megbízási díj nélkül) látja el az ügyvezetői feladatokat.
  2. A fentiekre tekintettel Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 12. pontjának az alábbiak szerinti módosítását és felhívja a Polgármestert, hogy az Alapítói határozatot, és az ennek alapján módosított Alapító okiratot írja alá és tegye meg a változás Cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez szükséges lépéseket:

„12. Az ügyvezető

12.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Nyírőné Császár Adrienn

Születési neve: Császár Adrienn

Anyja neve: 

Lakcím: 7

Születési helye és ideje: 

Adóazonosító jel: 

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2023. február 24.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

                        az alapító okirat aláírására: 2023.február 23.

a változás Cégjegyzékben való átvezetésének kezdeményezésére: 2023. február 28.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással, titkos szavazással, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

45/2023. (II. 23.) határozata

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátására 2023. február 24. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időtartamra Nyírőné Császár Adriennt választja meg. Az ügyvezető megbízási szerződés keretében, díjmentesen (megbízási díj nélkül) látja el az ügyvezetői feladatokat.

 

A fentiekre tekintettel Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 12. pontjának az alábbiak szerinti módosítását és felhívja a Polgármestert, hogy az Alapítói határozatot, és az ennek alapján módosított Alapító okiratot írja alá és tegye meg a változás Cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez szükséges lépéseket:

 

„12. Az ügyvezető

 

 12.1. A társaság ügyvezetője:

 

Név: Nyírőné Császár Adrienn

Születési neve: Császár Adrienn

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje: 

Adóazonosító jel: 

 

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól.

 

A megbízatása kezdő időpontja: 2023. február 24.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

 

 12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

 

 12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

                        az alapító okirat aláírására: 2023.február 23.

a változás Cégjegyzékben való átvezetésének kezdeményezésére: 2023. február 28.