15. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: Kling József az Érdi Újság főszerkesztője. Arra a megbízatásra szeretnénk felkérni, hogy vezesse a szóban forgó önkormányzati céget. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság alapítója, a társaság ügyvezetőjének Kling Józsefet bízza meg 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó öt éves időtartamra. Az ügyvezető munkaszerződés keretében látja el feladatait, bruttó havi munkabére 950.000,- forint.

  1. Az Alapító a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiakra módosítja:

„1. Társaság ügyvezetője:

neve: Kling József

anyja születési neve: 

születése helye és ideje: 

lakcíme:

adóazonosító jele: 

Az ügyvezető megbízatása 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

  1. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye, valamint az új ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.
  2. Az Alapító az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással, titkos szavazással, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

47/2023. (II. 23.) határozata

 

az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság alapítója, a társaság ügyvezetőjének Kling Józsefet bízza meg 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó öt éves időtartamra. Az ügyvezető munkaszerződés keretében látja el feladatait, bruttó havi munkabére 950.000,- forint.

 

  1. Az Alapító a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kling József

anyja születési neve: 

születése helye és ideje: 

lakcíme:

adóazonosító jele:  

Az ügyvezető megbízatása 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

  1. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye, valamint az új ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.

 

  1. Az Alapító az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester