16. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


Simó Károly képviselő: A Pénzügyi Bizottságon több kérdést feltettem intézményvezető úr részére, illetve elmondtam a 2. választókerületből megkereső emberek kritikáját leginkább a temetővel kapcsolatban. A temető beszámolójából kiderül, hogy az elmúlt Közgyűlésen igazunk volt, amikor azt mondtuk, hogy semmi nem indokolja a díjemelést. Most már konkrétan megkaptuk a beszámolóban is azokat a számokat, amiket akkor kellett volna megkapni, amikor a díjemelésről döntöttünk. Látszik, hogy a temetések 80%-a urnás temetés - pont az, mely esetében 100%-ban a többség megemelte a díjat - cserébe viszont a szolgáltatás minősége, a temetőben lévő állapotok nem fedik azokat az elvárásokat, amelyeket az érdiek megfogalmaznak. A legutóbbi Közgyűlés után e-mailben elküldtem polgármester úrnak és az ÉKFI-nek észrevételeimet, de azt a választ kaptam, hogy minden rendben van a temetőben. Véleményem szerint azonban azok az állapotok nem javultak érdemben. Azt gondolom a temető tekintetében, hogy túl magas költségekkel dolgoznak, továbbá nyáron is előfordult, hogy nem volt megfelelő karbantartás. Általánosságban azt gondolom, hogy köszönettel tartozom, hogy amikor bejelentést teszek az ÉKFI irányába, akkor legtöbb esetben ezek megoldódnak, viszont két ellenpéldát mondanék. Az egyik, amikor konkrétan bejelentettem, hogy egy tuskó maradt az árokban, majd visszaigazolták, hogy ez kiszedték. Kimentem megnézni és elküldtem részükre a fényképet, hogy még mindig ott van. Vannak olyan kérések is, amelyekre évek óta nem kaptam választ, ilyen például az Izabella utca javítása vagy például a Sós Pékségnél lévő lépcső állapota, melyet már több alkalommal bejelentettem és semmilyen választ nem kaptam. Úgy gondolom, hogy van még mit javítani az ÉKFI tevékenységén, kiváltképp, hogy az előző napirendeknél kiderült, hogy gyakorlatilag hamarosan egy 4-5 milliárdos mamut költségvetésű intézmény lesz. Attól tartok, hogy a városüzemeltetés tekintetében eddig is voltak problémák, de ha a figyelem még jobban szétszóródik, akkor az, amit az érdiek fognak ebből látni, még tovább fog romlani. A közterületek fenntartása lenne az elsődleges feladat. Megkérdeztem Somogyi Tamás urat a Pénzügyi Bizottság ülésén, de nem kaptam választ a Pintyőke és Fürj utca sarkán lévő konkrét problémára. Polgármester úr azt mondta, hogy ezt meg kell oldani, Somogyi Tamás úr pedig ezzel ellentétes információt mondott.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megnéztem a temetőre vonatkozó előterjesztéseket az elmúlt ciklusokból. Jóformán semmilyen adatot nem tartalmaztak, tehát hozzánk képest lapidáris tömörségű anyagokról van szó.

 

Somogyi Tamás ÉKFI vezető: A bizottsági ülés során Simó Károly képviselő úrnak ezekre a kérdéseire válaszoltam is sok embernek a jelenlétében. Néhány gondolatra válaszolnék, amelyet a képviselő úr mondott. A temető költségeire válaszolva, hogy milyen magasak, sajnos azt kell, hogy mondjam, a temető költségstruktúrájában a bérek és járulékok teszik ki a legnagyobb tételt. Arról, hogy mennyit fizetünk az ott dolgozó kollegáknak, szerintem, ha őket megkérdezzük, akkor nem eleget, az utánuk fizetendő járulékot pedig a Magyar Állam határozza meg az adótörvényekben. Például a Magyar Állam határozta meg azt is, hogy minden egyes tégláért vagy zsák cementért, amit felhasználnunk 27 % Áfát fizetünk. Az ott dolgozó kollegák számát, illetve az ott megvalósuló különböző fejlesztéseket és karbantartásokat nem kívánjuk csökkenteni. Képviselő úr említette, hogy két kérdésben nem kapott tőlünk választ, ezzel rendkívül elégedett vagyok és köszönöm a kollegáimnak. Lassan 9 ezret éri el azoknak a bejelentéseknek és ügyeknek a száma, amit az elmúlt évek óta nyilvántartunk, szerintem ebből 2 hiba bőségesen belefér még egy szigorú amerikai minőségbiztosítási rendszerben is. A mai napon többször felmerült, hogy az ÉKFI-nek mamut költségvetése lesz. Egyrészt ez mindig nézőpont kérdése, másrészt szeretném felhívni a figyelmet, hogy az intézmény igenis átlátható módon gazdálkodik, mert az is többször elhangzott, hogy többen rendszeresen közérdekű adatigénylés keretében kérik ki az intézménynek a szerződéseit, illetve a megrendeléseit. Az utolsó fillérig a kapott forrásokat a feladataink ellátására fordítjuk. Örülünk, ha az előirányzat növekszik, hiszen egyrészt valamilyen módon fedeznünk kell a jelentős inflációt, másrészt pedig a kapott pénzből többek között utakat, járdákat építünk, kátyúzunk, piacot és temetőt tartunk fenn. A temetői helyek kapcsán nem szeretném megismételni magam, hiszen hosszasan beszéltünk a bizottsági ülésen a temető helyzetéről, tehát, hogy mennyi hely van, hogyan történik az egyes meglévő temetkezési helyek felszabadítása, mi a jogszabályi környezet és az adminisztratív háttér.


Simó Károly képviselő: Nem azt mondtam, hogy két esetben nem kaptam választ, és példákat hoztam, legtöbb esetben köszönöm az intézkedést. Választóim is jelezték, hogy ők sem kaptak választ néhány esetben. A temető költségeknél nem azt mondtam, hogy túl sok a fizetés, sőt, azt mondtam, hogy kevés. Azt mondtam, hogy a költségek indoklásában az volt az indok egy hónappal ezelőtt, hogy az energiaköltségek megnőttek és azért kell emelni a díjakat, de ez nem igaz, pont most erősítette meg Somogyi Tamás úr, hogy lényegében a temetőben a legnagyobb a költségelem a fizetés. De pontosan arra szerettem volna rávilágítani, hogy teljesen indokolatlan volt az a díjemelés. Ha már az útépítésről beszélünk, gondoljuk át, hogy az ÉKFI tevékenységét mennyire minősítjük útépítésnek. Kérdésem, hogy az ún. útépítések, amelyek mostanában zajlanak alvállalkozók bevonásával, azok 100%-ban azon az áron történnek, amennyi a vállalkozóval kötött szerződésben van, vagy esetleg előfordul az, hogy az önkormányzat megbízza az ÉKFI-t bizonyos áron és az az ár az magasabb, mint amennyiért a ÉKFI megbízza alvállalkozóként az útépítő céget? Előfordulhat, hogy burkolt költségvetési finanszírozása történik olyan tevékenységeknek, amelyeket átláthatóbb módon, direkt önkormányzati költségvetésből meg lehetne oldani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nálunk közbeszerzések vannak.

 

Somogyi Tamás ÉKFI vezető: A válasz az, hogy először is valószínűleg a képviselő úr által hivatkozott ügyletek útkarbantartások, ennek azért egészen más a státusza, mint a képviselő úr által hivatkozott útfelújításé vagy útépítésé. A második válasz a kérdésére, hogy az intézmény akkor von be alvállalkozót, hogyha ez gazdaságilag indokolt, tehát olcsóbban meg tudjuk oldani teljesítési segéd bevonásával, vagy pedig akkor, hogyha saját erőforrással egy adott feladat elvégzésére nem rendelkezünk. Az egyéb megjegyzésekkel kapcsolatban pedig szeretném hangsúlyozni, hogy az intézmény az elmúlt években számtalan belsőellenőri, illetve Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálaton esett át, ezeknek érdemi, negatív megállapítása nem volt.


Szűcs Gábor képviselő: Szeretném megköszönni azt a lelkiismeretes munkát, amit az ÉKFI munkatársai az elmúlt évben végeztek.


Gregus László képviselő: A beszámoló részletes és alapos, kérdésem, hogy mi a logikája annak, hogy vannak tevékenységek, amelyek nagyon aprólékosan vannak részletezve, például a közterületi jelzőtáblák felújítása, cseréje, majd például az átereszek tisztítása, mosása című tétel 2022-ben az előirányzatot tartalmazza csak és, hogy ebből mennyit költöttek, ahogy a járdaépítés sincs felsorolva.

 

Somogyi Tamás ÉKFI vezető: Az ÉKFI, illetve Városgazda egy elég nagy szervezet mind létszámát, mind pedig volumenét tekintve. Annak idején egy működő szervezetet vettünk át és kezdtük el formálni, többek között az éves beszámoló struktúrája is egyfajta örökség számunkra. A bizottsági ülések során is már kaptam javaslatokat arra vonatkozóan, hogy tartalmilag, illetve szerkezetileg hogy a javasolják módosítani ennek a beszámolónak formáját, a jövőben igyekszünk ezeknek megfelelni. Az elmúlt időszakban alapvetően gazdálkodási, működési szempontok voltak azok, amiket előtérbe helyeztünk, ahogy polgármester úr is mondta, például általánosítottuk és bevezettük a közbeszerzésnek az intézményét, ezt fontosabbnak tartottuk, mint a beszámolónak a formátumát, de még egyszer köszönjük az észrevételt és igyekszünk majd a jövőben ennek megfelelően változtatni rajta.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szintén megköszönöm az ÉKFI, illetve most már Városgazda valamennyi munkatársának értékes munkáját. Amennyiben további kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030 Érd, Fehérvári út 69/B.) 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

48/2023. (II. 23.) határozata

 

 

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030 Érd, Fehérvári út 69/B.) 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem