17. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-199110, székhely: 2030 Érd, Mária utca 1.) könyvvizsgálói feladatait a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáig, 2023. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Könyv-Everest Könyvvizsgáló, Számviteli, Pénzügyi, Adótanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Erdész utca 47., cégjegyzékszám: 13-09-091735, adószám:12870721-2-13), személyében felelős könyvvizsgálóként pedig Strausz Nándor könyvvizsgáló lássa el.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén a társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos tulajdonosi döntés során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának álláspontját jelen döntés szerint képviselje.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester „

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

49/2023. (II. 23.) határozata

 

a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalásról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-199110, székhely: 2030 Érd, Mária utca 1.) könyvvizsgálói feladatait a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolója elfogadásáig, 2023. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Könyv-Everest Könyvvizsgáló, Számviteli, Pénzügyi, Adótanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Erdész utca 47., cégjegyzékszám: 13-09-091735, adószám:12870721-2-13), személyében felelős könyvvizsgálóként pedig Strausz Nándor könyvvizsgáló lássa el.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén a társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos tulajdonosi döntés során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának álláspontját jelen döntés szerint képviselje.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen