18. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az Érdi 18872 hrsz-ú, 10845 m2 nagyságú, kivett középiskola és lakóház és beépített terület megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Ercsi út 4. szám alatt lévő ingatlanon az első ütemben újonnan felépült a határozat 1. és 2. mellékletében feltüntetett

 1. a) „B” jelű épületet (5418 m2);
 2. b) „G” jelű gépkocsi tárolót (519 m2);
 3. c) „P” jelű portaépületet (14 m2);
 4. d) az a)-c) pontok szerinti ingatlanok berendezési, felszerelési tárgyait

vagyonkezelésbe adja az Érdi Szakképzési Centrum részére.

2.) A Közgyűlés az Érdi Szakképzési Centrum részére átadott épület-beruházás értékét 4.779.164.640; forintban, míg az egyéb eszközök / bútorok, berendezések informatikai eszközök értékét 115.435.366,- forintban állapítja meg.

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1.)2.) pontja szerinti döntések végrehajtása érdekében az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött, hatályos vagyonkezelési szerződés módosítása iránt, figyelemmel arra is, hogy a megvalósult beruházás helyén elbontott épületek értékével csökkenteni kell a vagyonkezelésbe adott vagyon értékét.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat mellékletei annak formátuma miatt (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

50/2023. (II. 23.) határozata

 

az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az Érdi 18872 hrsz-ú, 10845 m2 nagyságú, kivett középiskola és lakóház és beépített terület megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Ercsi út 4. szám alatt lévő ingatlanon az első ütemben újonnan felépült a határozat 1. és 2. mellékletében feltüntetett

 1. a) „B” jelű épületet (5418 m2);
 2. b) „G” jelű gépkocsi tárolót (519 m2);
 3. c) „P” jelű portaépületet (14 m2);
 4. d) az a)-c) pontok szerinti ingatlanok berendezési, felszerelési tárgyait

vagyonkezelésbe adja az Érdi Szakképzési Centrum részére.

 

2.) A Közgyűlés az Érdi Szakképzési Centrum részére átadott épület-beruházás értékét 4.779.164.640; forintban, míg az egyéb eszközök / bútorok, berendezések informatikai eszközök értékét 115.435.366,- forintban állapítja meg.

 

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 1.) – 2.) pontja szerinti döntések végrehajtása érdekében az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött, hatályos vagyonkezelési szerződés módosítása iránt, figyelemmel arra is, hogy a megvalósult beruházás helyén elbontott épületek értékével csökkenteni kell a vagyonkezelésbe adott vagyon értékét.

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat mellékletei annak formátuma miatt (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az Érdi 18872 hrsz-ú, 10845 m2 nagyságú, kivett középiskola és lakóház és beépített terület megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Ercsi út 4. szám alatt lévő ingatlanon a második ütemben újonnan felépülő

 

 1. a) „C” jelű új épületszárnyat (1607 m2);
 2. b) az a) pont szerinti ingatlan berendezési, felszerelési tárgyait

vagyonkezelésébe kívánja adni az Érdi Szakképzési Centrum részére azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az intézmény főzőkonyhájának és étkezőjének helyiségeire, azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira (3/100 hányad).

 

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy határozat 1.) pontja szerinti döntés végrehajtása érdekében a beruházás befejezését követően terjessze a Közgyűlés elé a vagyonkezelésbe adásra vonatkozó döntés tervezetét.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

51/2023. (II. 23.) határozata

 

vagyonkezelésbe adás szándékának kinyilvánításáról

 

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy az Érdi 18872 hrsz-ú, 10845 m2 nagyságú, kivett középiskola és lakóház és beépített terület megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Ercsi út 4. szám alatt lévő ingatlanon a második ütemben újonnan felépülő

 

 1. a) „C” jelű új épületszárnyat (1607 m2);
 2. b) az a) pont szerinti ingatlan berendezési, felszerelési tárgyait

vagyonkezelésébe kívánja adni az Érdi Szakképzési Centrum részére azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az intézmény főzőkonyhájának és étkezőjének helyiségeire, azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira (3/100 hányad).

 

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy határozat 1.) pontja szerinti döntés végrehajtása érdekében a beruházás befejezését követően terjessze a Közgyűlés elé a vagyonkezelésbe adásra vonatkozó döntés tervezetét.

 

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen