19. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

            Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy egy érdekes dilemmát tartalmaz az előterjesztés, illetve annak csak az első fázisa, hiszen a településkép védelmi rendelet módosításának csupán az elhatározásra szerepel benne. Nem sokan tudtuk, hogy van egy víztorony a Krause telephelyén. A Krause az egyik legrégebbi nagy cég Érden, német tulajdonban van. Felkeresett, hogy bővíteni szeretne. Új területeket is kerestek, sokat egyeztettünk velük, aztán végül visszatértek az eredeti helyszínre, úgy gondolták, hogy saját telkükön belül is meg tudják valósítani ezt a két új gyártósort. Az egyeztetéseket főépítész úrral bonyolítottuk, amelyek ennek a víztoronynak a sorsát érintették. Akárhogy próbálkoztak a tervező asztal mellől, sajnos útban van. Most kérdés, hogy engedjük a víztorony lebontását és az azon való építkezést, hogy a Krause jelentős mértékben bővítse kapacitásait, ezáltal pedig a befizetendő adóbevételeket, vagy ezt megfékezzünk és akkor kompromisszumos megoldást nem sikerült találni. Mind a két érv mellett szólnak előnyök és hátrányok. Úgy gondolom, ha végigolvastátok a szakvéleményt, azért az megalapozza, hogy nem ördögtől való az elbontás, a szobor például marad mellette. Tehát azzal a javaslattal bocsátom vitára, hogy teljesítsük a Krause kérését, hogy tovább tudjon dolgozni és nagyobb kapacitással tudjon tevékenykedni itt Érden.

 

Simó Károly képviselő: Az érintett terület képviselőjeként, a döntés előtt megkérdeztem az ott élőket, sajnálom, hogy ezt a városvezetés nem tette meg és most már kezdem érteni, amikor legutóbb a rendeletben arról volt szó, hogy visszavonjuk azokat az előírásokat, hogy meg kell kérdezni az ott élőket, ha a környéken valami történik, valamilyen önkormányzati döntés van. Most már értem, hogy miért terjesztette elő polgármester úr ennek a visszavonását. Kevés az információ és joggal félnek az ott lakók. Az anyagból, amit kaptunk, nem derül ki, hogy ez járhat-e a lakók életminőségének romlásával. Olyan kérdések merültek fel, hogy hol fognak járni az autók, mennyire jár zajjal a tevékenység, mellette ott van a kovácsüzem is. Bár korábban polgármester úr megígérte nagyon sok embernek, hogy a kovácsüzem zaja meg fog szűnni, ezt nem sikerült eddig teljesíteni. Ezek után egy másik telephely fejlesztés kérdése amikor felmerül, akkor jogos az ott lakók kérdése, hogy ez mivel jár. Aztán vannak olyanok, mint Süle Zsolt, aki a többséggel együtt indult képviselőként, az előző években nagyon komoly energiákat fektetett ebbe a műemlékbe, mely egyébként a helyi értékvédelmi rendeletben is szerepelt Most az az előterjesztés lényege, hogy ezt a helyi védettséget szüntessük meg. Miért? Miért nem kérdeztük meg az ott élőket, akik számára fontos, hogy vannak még Érden helyi védettséget élvező műtárgyak. Voltak itt elképzelések, ezeket meg kellene hallgatni, aztán lehet, hogy azt dönti a városvezetés, hogy nem fogadja meg őket, hogy akár például a környéknek egy látványossága lehetne, megismertetni az újonnan betelepültekkel, hogy mi volt itt korábban. Ugye itt a Mezőgépnek volt korábban egy telephelye. Amit hiányolok, az az információ. Azt gondolom, hogy számos kérdésre az előterjesztés nem ad választ, például hogy mikor lesz az a fasor, ami a házakat védi. Azt gondolom, hogy elhamarkodott. Kérem az előterjesztőt, vonja vissza.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ti voltatok, akik elhatároztátok, hogy a környéken ipari-gazdasági övezet lesz, rászerveztétek a Modern Városok Programjának az egyik fő elemét, a Tolmács utca projektet, ami arról szól, hogy a 7-es utat össze kell kötni a Velencei úttal, ezáltal ráhordó funkciót, illetve az ipari területeknek feltáró funkciót is biztosítva. Az egész azt a célt szolgálta, hogy egy nagyon komoly ipari-gazdasági övezet legyen itt, ezért most az elhangzottak megdöbbentőek számomra, mert nem én találtam ki, a ti elképzelésetek volt. Te magad is kiírtad, hogy nem tudtál erről a toronyról, még és sem találkoztam olyan emberrel, aki ismerte volna. Természetesen az volt az első, hogy megmentsük a tornyot, bár, ahogy a szakvélemény is leírja ez egy tucat torony, különösebb értéket nem képvisel és nincs olyan esztétikai élményt nyújtó hatással, hogy több érv szólna a megtartása mellett. Nem igaz, hogy meg akartam volna szüntetni a társadalmi egyeztetést, magam voltam az, aki megmentette a dolgot és mondtam, hogy nem járulok hozzá ahhoz, hogy ezt kivezessük, tehát ennek is van társadalmi, partnerségi vonzata természetesen. Jeleztem, hogy ez dilemma, számomra is az volt, de nem kell nagyon hosszas elemzést lefolytatni ahhoz, hogy azért a velejáró előnyök meghaladják a hátrányokat. Természetesen várok minden érdemi kifogást vagy tartalmi kritikát, nem lesz lesöpörve az asztalról, bátor szívvel indítom útjára ezt az előterjesztést, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy Érd egyik eddig közmegelégedésre működő nagyvállalata továbbfejlesztené, bővítené a tevékenységét, mely városunkban munkahelyet és értéket teremt, adóbevételt termel.


Szűcs Gábor alpolgármester: Maradnék a tényszerűségnél, tehát van egy magánterületen lévő, 50-es évek körül épült víztorony, külön kértük, hogy legyen róla szakvélemény. Ez egy minta terv alapján készült víztorony, ami az akkori iparfejlesztés egyik tömegterméke volt, különböző gyáregységek, így a Mezőgép számára is. A Krause hosszú évek óta működik itt és a Hivatal tudomása szerint panasz nem érkezett tevékenységükre. Azt gondolom, hogyha egy modernebb gyártórészt a jelenlegi helyett létrehoznak, az nemhogy problémát okoz vagy az életminőséget rontja, hanem inkább javítja. Ugyanott közlekednének, ahol eddig. A megkérdezésnek pedig van egy rendes, hivatalos eljárási rendje képviselő úr, partnerségi egyeztetés keretében. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet előírja ennek menetét. Ez meg fog történni, azt gondolom, hogy volt már olyan gazdaságfejlesztés, amiben nagyon jól együtt tudtunk működni. Úgy gondolom, Simó Károly képviselő úr ebbe is be lesz vonva.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hol van ez Medi-Radiopharmához képest, ami átrajzolta annak a környéknek az életét. Ha tényleg az lett volna az elmúlt 30 évben, hogy hosszú, tömött sorokban jönnek a turisták nézni ezt a csodálatos tornyot, akkor megérteném az aggodalmat, de a szakértőn kívül az elmúlt évtizedekben senki nem ment be látogatni, a létezéséről se tudtak. A szakvélemény most épp nincs a kezemben, de lényegretörő megállapításokkal meghatározta a szakértő, hogy ez tulajdonképpen építészetileg nem tekinthető értéknek, ipari műemlékként fogható föl, de különösebb hozzáadott értéke, amiért meg kellene menteni, nincs. Mondjuk azt, hogy nem ez a probléma, hanem az, hogy félünk attól, hogy a Krause második üteme esetleg milyen negatív hatást gyakorol a környékre. Ez szerintem racionálisabb kérdés, de azt gondolom, ha semmi másról nincs szó, mint hogy a kapacitásait megduplázza, és az eddigivel kapcsolatosan semmilyen panasz nem merült föl, akkor itt sem lesz probléma. Kell csinálni egy lakossági egyeztetést, bejárást, mint az elmúlt alkalommal a lakosokkal együtt. Ez egy folyamatot elindító határozat, de nem engedném el máshová a Krausét.


Szűcs Gábor alpolgármester ügyrendi: Amiről beszélünk, az nem az előterjesztés része. A beruházás külön történet, és annak lesz külön partnerségi egyeztetése.


Simó Károly képviselő: Az előterjesztés sürgősséggel került fel hirtelen, egy nap alatt, úgyhogy este sikerült elolvasnom, mert akkor tették fel a rendszerbe, ami nem volt egyeztetve a terület képviselőjével, tehát velem sem. Említett polgármester úr egy másik beruházást, ahol leültünk és végigbeszéltük az előnyöket és hátrányokat, megkérdeztük az ott lakókat, elmondták az aggályaikat, eljött a beruházó is és válaszolt. Miután mindenki a kérdésére választ kapott, utána úgy látszott, hogy nincs, ami hátrányosan érintené őket, akkor megnyugodtak. Pontosan ezt hiányoltam. Egyébként nem azt mondtam, hogy én nem ismerem a víztornyot, én tudtam, hogy az ott van, arról nem tudtam, hogy ilyen előterjesztés van a napirenden, ilyen tárgyalások folynak. A Krauséval kapcsolatban eddig nem hallottam, hogy lett volna a panasz. Tud-e valaki megnyugtató módon válaszolni, hogy ha ez a döntés megszületik, akkor ami ezután következik, az nem fogja rontani a környéken élők életminőségét? Tud-e valaki garanciát adni arra, hogy tényleg megépül az a fasor, ami kivédi akár a zajt, akár az egyéb tevékenységet? Egyáltalán mit vállal a Krause cserébe, hogy az önkormányzat hozzájárul ennek a védettségnek a megszüntetéséhez? Ezekre kellene választ adni. Mivel ez sürgősséggel került elő, kérem, hogy alpolgármester úr vonja vissza, folytassuk le a megfelelő egyeztetéseket és utána hozzunk ebben is döntést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Krause azzal, hogy beruház, hozzájárul ahhoz, hogy a következő években nőni fog a helyi iparűzési adóbevételünk, továbbá munkahelyeket teremt. A Kormányotok ilyenkor súlyos milliárdokat szokott odaadni vissza nem térítendő támogatásként. Ilyet nem kér tőlünk, ezt az egy dolgot kérte, miután úgy döntött, hogy marad Érden és nem költözik másik területre, hogy ez a torony az útjában van a gyártósor kiépítésének, illetve a következő csarnoknak. A határozati javaslat szövegére hívnám fel a figyelmet. Elindul a folyamat, nem lezárul, tehát nem végérvényesen döntünk, hanem pusztán elindítjuk a víztorony helyi védettségének a megszüntetésére vonatkozó folyamatot, amiben arról van szó, hogy elő kell terjeszteni majd a Közgyűlésnek a fentieknek megfelelő rendelet-tervezetet és véleményezési eljárást kezdeményezünk. Amit most kérsz, ezzel megvalósul, egyébként bármikor vissza lehet vonni egy ilyen dolgot. Ne legyen az, hogy erőből lesöpörjük, javaslom, hogy fogadjuk el, indítsuk útjára, és ha valami olyan derülne ki, hogy ez végzetes hiba a város számára, akkor nyilvánvalóan kezelni fogjuk, mint ahogy eddig minden esetben ezt tettük.


Szűcs Gábor alpolgármester: Beruházásról és fejlesztésről beszélünk, amikor arról van szó, hogy hogy a nulladik előtti pillanatnál vagyunk abban a tekintetben, hogy van egy magánterületen lévő tömegtermék víztorony, ami omladozik, életveszélyes és a védettség levételéről beszélünk. Amit Simó Károly említett, az a beruházás szakasza. Például a fasor tekintetében törvényi előírások vannak, azt pedig nem az önkormányzat ellenőrzi többek között, hanem a pártod által vezetett Kormány járási szerve.

 

T. Mészáros András képviselő: Jelenleg nem a beruházásról döntünk, hanem arról, hogy a védettséget megszüntessük vagy ne. Legitim álláspont az is, hogy ne szüntessük meg a védettséget és legitim álláspont az is, hogyha egy ilyen védettséget meg akarunk szüntetni. Ez esetben olyan eljárást kell lefolytatni, mint a védettség létrehozatalakor, tehát megkérdezni a környezetet, de ha már a védettséget megszüntették és nyugodtan lebonthatja, onnantól okafogyottá válik ennek az eljárásnak az elindítása, tehát itt mindenféleképpen a Simó Károly képviselő úrnak a véleményével értek egyet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Borzasztó, hogy a képviselők nem olvassák el az előterjesztéseket. A határozati javaslatban benne van, hogy döntünk a folyamat megindításáról. Nem arról döntünk, hogy megszüntetjük a védelmet, hanem arról, hogy elinduljon ez a folyamat és majd vissza fog jönni a Közgyűlés elé gondolom május-júniusra.


Szűcs Gábor alpolgármester: Valóban elindítunk egy eljárást, amit Simó Károly javasolt és a 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet szerinti partnerségi egyeztetést betartva haladunk előre. A módosítás akkor fog életbe lépni, ha ezek lezajlottak, egy teljesen normális, a helyi közösséget is megkérdező javaslatról beszélünk.

 

T. Mészáros András képviselő: Többedszer halljuk azt a vádat, hogy nem olvastuk el az előterjesztést. Elolvastam még a határozati javaslatot is, azt írja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Érd Megyei Jogú Város településképi védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alábbi módosítását: Érd, Tolmács utca 7. szám alatti (hrsz 24799/4) víztorony helyi védettségének megszüntetése. Ez az elhatározás, a határozati javaslat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Olvassátok tovább, nem módosítjuk, hanem elindítjuk a folyamatot, ami majd a módosításhoz vezet.

 

T. Mészáros András képviselő: De előtte nem vizsgáljuk, hogy jogos volt vagy nem volt jogos. Azzal fogtok érvelni néhány hét múlva, hogy elhatároztuk, hogy megszüntetjük.


Dr. Feik Csaba jegyző: Arról van szó, hogy a településképi rendelet módosítása ugyanolyan eljárás alá esik, mint magának a településképi rendeletnek az elfogadása. Tehát ahhoz, hogy ezt a Közgyűlés módosítani tudja, vagy adott esetben elvesse majd a rendelet-tervezetet, le kell folytatnia egyrészt egy partnerségi egyeztetési eljárást, másrészt egy, az államigazgatási szervek előtti eljárást, ezt mind elektronikusan leginkább, de most már a jogszabály újonnan bejött szabályozása előírja a lakossági fórum megtartását is. Miután ezek megvannak, akkor lehet a rendelet-tervezetet előterjeszteni, tehát erről szól ez a határozat, hogy elindítja ezt a partnerségi egyeztetési folyamatot.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Háromszor mondtam el, Szűcs Gábor alpolgármester úr és jegyző úr is elmondta. Ha ezek után sem akarjátok érteni, úgy gondolom, hogy inkább szavazzunk.

 

T. Mészáros András képviselő: A határozati javaslat 2. pontja arról szól, hogy a Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendelet-tervezet fentieknek megfelelő elkészítéséről és a véleményezési eljárás kezdeményezéséről. Tehát arról szó sincs, hogy másfajta előterjesztés születhessen, mint a helyi védettség megszüntetése, hisz az van előírva ebben a pontban, hogy olyan előterjesztés készüljön, ami a fentieknek megfelel, tehát megszünteti a védettséget. A határozati javaslatot meg lehetne úgy is fogalmazni, hogy feltételezzük, hogy ez a helyi védettség valamikor jó szándékból keletkezett, vizsgáljuk meg, hogy ez a helyi védettség a mostani körülmények között jogos-e, fennáll-e, indokolt-e és ilyen módon készítse elő a módosítását, vagy a rendelet helybenhagyását polgármester úr. Az van írva, hogy „megszüntetését”. Az összes többi csak szöveg arról, hogy majd lesz egy közvéleménykutatás vagy partnerségi egyeztetés. Ha ezt elfogadjátok, akkor a polgármester úr három hét múlva előáll egy olyan rendelet-tervezettel, ami megszünteti a védettséget és jogosan mondja, hogy azt csinálta, amiről itt határoztak. Persze, lejátsszák a különböző partneri egyeztetéseket, de az ilyen partneri egyeztetéseken pont azok nincsenek ott, akinek kellene, vagy egyáltalán nincs ott senki.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Úgy gondolom, hogy van visszaút. Elindul a társadalmi egyeztetés folyamata, amely jogilag szabályozott mederben halad. Lehet úgy dönteni a végén, hogy nem biztosítjuk majd, tehát eltekintünk ettől és nem az eredeti nekibuzdulásnak megfelelően, hanem úgy határozunk, hogy fenntartjuk ennek a toronynak a védettségét és akkor onnantól kezdve több variáció áll fenn. Az egyik az, hogy elmegy a Krause a városból, de az is lehet, hogy a társadalmi egyeztetés során lesz egy olyan ember, aki javasol egy köztes megoldást, hogy a torony is megmaradjon és a Krause is építkezhessen. Mindazonáltal ma úgy gondolom, hogy valószínűleg a vége az lesz, hogy megszüntetjük a védettségét, de azért van a társadalmi egyeztetés rendszere, hogyha hátha kiderül valami olyan szempont, ami miatt ettől eltekintünk.

 

T. Mészáros András képviselő: Akkor nem kell prejudikálni a határozati javaslatból az eljárás eredményét.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az az iránya, nem az eredménye. Amennyiben több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett. felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59.§ (2) bekezdés a) pontja alapján – elhatározza az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet alábbi módosítását:

- Érd, Tolmács utca 7. szám alatti (hrsz. 24799/4) víztorony helyi védettségének megszüntetése.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendelettervezet fentieknek megfelelő elkészítéséről és a véleményezési eljárás kezdeményezéséről.

Határidő:        módosítási eljárás megindítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 11 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

52/2023. (II. 23.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározásáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59.§ (2) bekezdés a) pontja alapján – elhatározza az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet alábbi módosítását:

- Érd, Tolmács utca 7. szám alatti (hrsz. 24799/4) víztorony helyi védettségének megszüntetése.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendelettervezet fentieknek megfelelő elkészítéséről és a véleményezési eljárás kezdeményezéséről.

 

Határidő:         módosítási eljárás megindítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem