Dr. Csőzik László polgármester: A következő a bizottsági összetétel megváltoztatására irányuló javaslat, mely a Fidesz-KDNP-Összefogás képviselő csoport vezetőjétől ered. Ennek a lényege, hogy Varró Dániel helyére Mészáros Mihályt javasolja a Közgyűlés által elfogadtatni a Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjává. Ha nincs hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Varró Dániel nem képviselő tag Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagságát megszünteti, Mészáros Mihályt a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

  1. A Közgyűlés a Jogi és Közbiztonsági Bizottság létrehozásáról szóló 212/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Hrács Józsefné

 

Mészáros Mihály

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

Zsila Géza

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

,,3.) Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Hrács Józsefné

 

Mészáros Mihály

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

Zsila Géza

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, titkos szavazással, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

29/2023. (II. 23.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatásáról

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Varró Dániel nem képviselő tag Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagságát megszünteti, Mészáros Mihályt a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja.

 

  1. A Közgyűlés a Jogi és Közbiztonsági Bizottság létrehozásáról szóló 212/2019. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Hrács Józsefné

 

Mészáros Mihály

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

Zsila Géza

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 5.) számú határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

,,3.) Jogi és Közbiztonsági Bizottság:

 

Elnök:

Gál Alex

Tagok:

Dr. Bács István

 

Csornainé Romhányi Judit

 

Demjén Attila

 

Lengyel Péter

Nem képviselő tagok:

Hrács Józsefné

 

Mészáros Mihály

 

Vitárisné Lakatos Erzsébet

 

Zsila Géza

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: Megkérem Gál Alexet, mint a Közgyűlés legfiatalabb tagját, hogy eszközölje az eskütételt.

 

 

Mészáros Mihály bizottsági tag letette az esküt