21. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


Simó Károly képviselő: Minden évben szót fogok kérni ennél a témánál és a tényeket ismertetni az előterjesztésről, valamint és egy kérdést feltenni a végén. 2020. évről áthozott szabadság 15 munkanap, 2021-ről 43 munkanap, 2022-ről 43 munkanap, 2023-ra 46 munkanap. Úgy gondolom, hogy a polgármester ezt a szabadságot megérdemli, ezek a számok helyesek és korrektek. Kérdésem, miért állította korábban több évvel ezelőtt, hogy ez nem lehetséges, ha ezek korrekten vannak vezetve a jegyző által, ahogy a törvény ezt előírja? Egyébként meg fogom szavazni, jár ez a szabadság, jó pihenést kívánok polgármester úrnak a szabadsága alatt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem az volt a bajom, hogy kevés a szabadságszám, hanem volt, akinek egyáltalán nem volt kivéve szabadsága, azt kérdőjeleztem meg. (Ismerteti az elmúlt években kivett szabadságai számát.) Három városvezető volt az elmúlt ciklusban, volt köztük olyan, aki egyáltalán nem vett ki szabadságot. Én arra mondtam, hogy ez azért nonszensz. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a polgármester 2023. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Feik Csaba jegyző”

 

A határozati javaslat melléklete, annak formátuma miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

54/2023. (II. 23.) határozata

 

a polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a polgármester 2023. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Feik Csaba jegyző

 

A határozat melléklete, annak formátuma miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen