22. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 


Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke: Megköszönöm mindenkinek a munkáját és a jelenlétét. A bizottsági ülésen is hozzátettem azt az egy mondatot, kiemeltem a végéről, hogy én akkor lennék teljesen elégedett, ha lehetőségei szerint minden egyes bizottságba delegált tag igyekezne maximálisan megjelenni. Természetesen az 1-2 hiányzás az mindenkinek belefér, de az évi 12 hiányzás, az már nekem nem igazán fér bele.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Néhány esetben nagyon sok a hiányzás, sok üzenet érkezik a távollét jelzésére szolgáló e-mail címre.


Simó Károly képviselő: Mivel megszólíttattam, hozzáteszem, hogy többször beszéltünk elnök úrral, hogy olyan időpontban van az ülés, amin szakmai elfoglaltság miatt nem tudok semmiképpen jelen lenni. Kértem elnök urat, hogy tegye át szerdai napra az ülést, erre kérem a Hivatalt is. Hozzáteszem, nem akarom elviccelni dolgot, de amikor ott voltam, akkor meg nagyon nem örültek neki, hogy ott voltam.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez jó dilemma. Kérem, amennyiben a bizottsági elnök és a Hivatal ezt tudja kezelni, akkor tegye meg.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Részemről is a legnagyobb probléma néha, hogy ad-hoc jelleggel átteszik a 4 órai vagy 5 órai bizottsági ülést 3 órára. Nem lehet előre kiszámolni. Ha 1 órakor a fővárosban van tárgyalásom, nem érek ide, úgyhogy ezt valamilyen módon kezelni kellene.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kérem, erre a felvetésre mindenki próbáljon meg tekintettel lenni és úgy szervezni az üléseket, hogy a lehető legtöbb ember meg tudjon jelenni.

 

T. Mészáros András képviselő: Azt is látni kell, hogy kialakult egy gyakorlat, hogy a 16:30 órakor kezdődő pénzügyi bizottsági ülés az már szinte állandó. Néha a Hivatal okán keddről átkerül szerdára vagy csütörtökre. A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság esetében meg kellene kérdezni a többi embert.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

55/2023. (II. 23.) határozata

 

a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodás