24. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

57/2023. (II. 23.) határozata

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik