25. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszem szavazásra Iliásics Gergely törzsőrmester 2023. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésének véleményezését.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Iliásics Gergely törzsőrmester 2023. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

Határidő:        döntés továbbítására – 3 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

58/2023. (II. 23.) határozata

 

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Iliásics Gergely törzsőrmester 2023. március 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

 

Határidő:         döntés továbbítására – 3 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Bács István képviselő: Rendőrkapitány úr bizottsági ülésen is elmondta, hogy átalakították a körzeti megbízotti rendszert, most már a körzeti megbízottak megbízatási területe egész Érdre kiterjed.