26. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról

            Előadó: települési képviselők

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az előterjesztés lényege, hogy ne legyen Érden akkumulátorgyár, melyet a Szövetség Érdért frakció valamennyi tagja aláírt. Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a település területén belül megvalósítandó akkumulátorgyár, vagy akkumulátoripari veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és létesítmény létesítését biztosító településszervezési, tulajdonosi, támogatási vagy más, a hatáskörébe tartozó döntést nem hoz, ilyen üzemek létesítéséhez a hozzájárulását semmilyen formában nem adja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja továbbá, hogy a fenti irányú esetleges beruházási szándékot visszautasítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jövőbeni befektetési tárgyalásokon az érdiek egészségének és környezetének megóvása érdekében kizárólag a fenti álláspontot képviselje.

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a megfelelő kormányszerveket tájékoztassa.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

59/2023. (II. 23.) határozata

 

akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a település területén belül megvalósítandó akkumulátorgyár, vagy akkumulátoripari veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és létesítmény létesítését biztosító településszervezési, tulajdonosi, támogatási vagy más, a hatáskörébe tartozó döntést nem hoz, ilyen üzemek létesítéséhez a hozzájárulását semmilyen formában nem adja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja továbbá, hogy a fenti irányú esetleges beruházási szándékot visszautasítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jövőbeni befektetési tárgyalásokon az érdiek egészségének és környezetének megóvása érdekében kizárólag a fenti álláspontot képviselje.

 

A Közgyűlés felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a döntésről a nyilvánosságot és a megfelelő kormányszerveket tájékoztassa.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik