27. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A közösségi költségvetés elindítása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

Dr. Csőzik László polgármester: A közösségi költségvetésről szóló előterjesztés következik.  A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 6 nem 1 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra.

 

Simó Károly képviselő: A közösségi költségvetésről szóló előterjesztést 2019-ben is beterjesztettem. Úgy gondolom, ez jó módszer lenne arra, hogy bevonjuk a város lakóit abba, hogy tehetnek javaslatot, hogy a környékükön mi valósuljon meg. A költségvetés tárgyalása alkalmával újból beterjesztettem, a cél az, hogy minden választókörzet kapjon egy 10 millió forintos keretet, aminek felhasználására az ott élők tehetnének javaslatot, hogy mi az, ami a környékünkön a legfontosabb. Ez volt korábban az ún. választókerületi alap. Az egyéni választókerületi képviselők konzultáltak a környéken élőkkel, és körülbelül egy ekkora összegből meg tudták valósítani, ami fontos volt. Ezt a jó gyakorlatot szeretném visszahozni. Bízom benne, hogy a többség támogatja, hisz aláírásukkal vállalták, hogy ezt a programot meg fogják valósítani. Ennek kidolgozására pedig egy bizottságot javaslok létrehozni egyéni választókerületi képviselőkkel, illetve azokkal, akikkel korábban, a legutóbbi javaslatom után elindult egy beszélgetés, hogy hogyan lehetne a folyamatot olyanná tenni, ami működőképes. Például a szomszédos Budatétényben több éve működik 300 millió Ft-os keretösszeggel, az ott lakók magukénak érzik, hogy a költségvetésből látják hasznosulni a helyi adóforintokat, és azt gondolom, hogy ezt érdemes volna Érden is ismét meghonosítani, hisz ez egy olyan gyakorlat, ami a helyi demokráciát erősíti.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt az irányt voltaképpen támogatjuk, de másképp képzeljük el, úgyhogy erre vissza fogunk térni. Balla Imre képviselő úr fog tudni nekünk ebben segíteni.


Simó Károly képviselő: Jól értem polgármester úr, hogy azt mondtad, hogy amúgy jó, csak az a baj, hogy én terjesztettem elő?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem. Az irány jó, hogy legyen közösségi költségvetés, de nem ebben a formában. Majd lesz egy másik forma, amibe bevonjuk képviselő urat.


Antunovits Antal képviselő: Támogatom Simó Károly képviselőt, mert tudom, hogy a választókerületemben volt, amikor volt ez a keretösszeg, akkor az ott lakókkal meg tudtuk beszélni, mi a fontos. Ha most visszagondolok arra, hogy 2019. után nincsen ez a képviselői keret, ami azt jelenti, hogy 39 hónap után akkor körülbelül 40.000.000 forint az, ami a választókerületembe nem került bele semmilyen formában, se útépítés, se vízelvezetés vagy például a kápolna felújítása formájában, tehát vannak olyan közösségi dolgok, amit meg tudtunk volna valósítani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amikor 2019. után elvették a támogatásokat, akkor miért nem voltatok ennyire lelkesek és mondtátok azt, hogy korábban volt 700 millió forint még és volt gépjárműadó? Épp az a legnagyobb baj, hogy ilyen költségvetéseket kell elfogadnunk, ahol 6000 milliós gyakorlatilag a hiány, ahol nem lehet pontosan tudni, hogy mondjuk áprilisban még lesz-e önkormányzat. Az irányt tartani szeretnénk, lesznek erről politikai egyeztetések. Amennyiben több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 2023. évtől bevezeti a közösségi költségvetést (KKT).
  2. A közösségi költségvetés projektekre a 2023. évi költségvetésben 120 millió forintot irányoz elő. Felkéri a Polgármestert a 2023. évi költségvetés módosítása során ennek betervezésére.
  3. A Közgyűlés egy „KKT Munkacsoportot” hoz létre, amelynek tagjai

- Simó Károly önkormányzati képviselő – elnök

- Lengyel Péter önkormányzati képviselő

- Antunovits Antal önkormányzati képviselő

- Gál Alex önkormányzati képviselő

  1. A Közgyűlés felkéri a KKT Munkacsoportot, hogy a KKT működéséről szóló szabályokat a Polgármesteri Hivatal szakembereinek bevonásával készítse el és terjessze elfogadásra a Közgyűlés elé.

Határidő:

  • és 2. pont tekintetében:       2023. évi költségvetés I. módosítása során
  • pont tekintetében: azonnal
  • pont tekintetében: a Közgyűlés 2023 áprilisi ülése

Felelős:

  • 1-3. pont tekintetében: D Csőzik László polgármester
  • pont tekintetében: KKT Munkacsoport”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 7 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

60/2023. (II. 23.) határozata

 

a közösségi költségvetés elindítására vonatkozó javaslat elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közösségi költségvetés elindítására vonatkozó javaslatot elutasítja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen