28. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Játszótér létrehozása a Csalogány utcában

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

Simó Károly települési képviselő: Az előterjesztést beterjesztettem egy évvel ezelőtt. 2021-ben felvettem a kapcsolatot a MÁV-val és leegyeztettem, hogy a város rendelkezésére bocsátaná a Csalogány utcai P + R parkoló melletti, hangsúlyozom, jelenleg elhanyagolt területet. A környékbeliek nagyon régóta szeretnének egy játszóteret ide, azt gondolom, hogy rengeteg fiatal család van itt és adott egy terület is. A P + R parkoló melletti területnek egy jó hasznosítása lenne, nem lenne szeméttel tele és elhanyagolt, ahogy jelenleg. Ez egy jó lehetőség lenne arra, hogy magát a területet az államtól megkapjuk. Az idei 2023-as költségvetésben van 50 millió forintos előirányzat játszótér építésre, tehát még a pénz is megvan rá. Kérem a Közgyűlést, hogy támogassák azt a javaslatot, hogy itt ezen a helyen megépüljön a Csalogány utcai játszótér.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

  1. „A Közgyűlés úgy dönt, hogy az érdi a 18473/12 hrsz-ú ingatlanon játszóteret kíván létesíteni, amennyiben az állami tulajdonossal ingyenes bérleti szerződést tud kötni az ingatlanra vonatkozóan.
  2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 5 millió forintot biztosít a 2023. évi költségvetés terhére a játszótér megtervezésére, területigényének meghatározására.
  3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a MÁV Zrt-vel folytassa le a tárgyalásokat a Nvtv. 11. § (13) bekezdése szerinti térítésmentes bérleti konstrukció kialakításáról, a szükséges telekméret megjelölésével.
  4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 50 millió forintot biztosít a Csalogány utcai játszótér létesítésére a 2023. évi költségvetés terhére.

Határidő:        1. pont tekintetében: azonnal

                        2-4. pont tekintetében: a 2023. évi önkormányzati költségvetésben

  1. pont tekintetében: 2023. május 31

felelős: dr. Csőzik László polgármester  „

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 6 igen szavazattal, 10 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

61/2023. (II. 23.) határozata

 

a Csalogány utcában játszótér létrehozására vonatkozó javaslat elutasításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csalogány utcában játszótér létrehozására vonatkozó javaslatot elutasítja.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezzel együtt könnyen lehet, hogy megépítjük, hiszen jó pár játszótér megépítésére törekszünk. Meg kell nézni, hogy melyikre van leginkább igény, de hamarosan lesz erről kommunikáció.