Dr. Csőzik László polgármester: Január 29-én hunyt el Tar Mihály. Kérem, hogy álljunk föl és emlékezzünk meg róla, akiről a birkózócsarnokunkat is elneveztük.

 

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg Tar Mihályról.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tar Mihály városunk díszpolgára, a Magyar Birkózó Szövetség és a Magyar Edzők Társaságának életműdíjasa, a Magyar Sumo Szakszövetség társelnöke, az Érdi Spartacus SC alapítója volt. Indítványozom, hogy önkormányzatunk nyilvánítsa saját halottjának. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tar Mihályt, Érd Város Díszpolgárát, az Érdi Spartacus SC alapítóját, a Magyar Sumo Szakszövetség társelnökét, a Magyar Birkózók Szövetsége  szakmai bizottságának korábbi alelnökét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

A temetési szertartás költségeire a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 39/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet biztosítja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

30/2023. (II. 23.) határozata

 

önkormányzati saját halottá nyilvánításról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tar Mihályt, Érd Város Díszpolgárát, az Érdi Spartacus SC alapítóját, a Magyar Sumo Szakszövetség társelnökét, a Magyar Birkózók Szövetsége  szakmai bizottságának korábbi alelnökét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

 

A temetési szertartás költségeire a pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 39/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet biztosítja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármesterA határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen