Dr. Csőzik László polgármester: 1993 októberében kapta meg kinevezését a Hivatalunknál. Kezdetben a Szervezési és Jogi Iroda ügykezelője volt, majd később több más fronton bemutatta remek képességeit, ezt az előterjesztésben részletesen ismertettük, hogy mi mindent köszönhetünk neki. Sokáig küzdött a betegségével, még nyugdíjba vonulását követően is sokat segített a Hivatalnak. Javaslom, hogy fogadjuk el az ő temetési költségeinek az átvállalására vonatkozó, azaz az önkormányzati halottá nyilvánításra vonatkozó indítványt. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Grajczár Mária Magdolnát, a Polgármesteri Hivatal nyugállományú köztisztviselőjét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

A Közgyűlés a temetési szertartás költségét az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 39/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

31/2023. (II. 23.) határozata

 

önkormányzati saját halottá nyilvánításról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Grajczár Mária Magdolnát, a Polgármesteri Hivatal nyugállományú köztisztviselőjét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja.

 

A Közgyűlés a temetési szertartás költségét az önkormányzat 2023. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 39/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármesterA határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen