Dr. Csőzik László polgármester: Két olyan képviselői beszámoló következik, amelyet a legutóbbi ülésünkön nem tudtuk tárgyalni, T. Mészáros Andrásé, illetve dr. Bács Istváné. 

 

T. Mészáros András képviselő: Szeretném elmondani, hogy szerintem okafogyott egy képviselői beszámolóról szavazni, illetve okafogyott a képviselői beszámolónak az ilyenfajta tárgyalása, hiszen mind az SZMSZ-ünk, mind a törvényi környezet azt mondja, hogy ezt nyilvánosságra kell hozni. Ez megtörtént, de semmi olyat nem mond, hogy ezt a többségnek el kell fogadni vagy nem kell elfogadni. Ehhez kapcsolódóan szerintem teljesen fölösleges ez a szavazás, úgyhogy mi a magunk részéről ebben nem tudunk részt venni, mint ahogy nem szavaztunk mások beszámolóiról sem, mert nem a mi dolgunk eldönteni ezt. Majd a választó eldönti, hogy ki hogyan képviselte, vagy ki hogyan dolgozott, mint képviselő. A kötelezettségének pedig úgy tudom, hogy mindenki eleget tett ebben a tekintetben, egyrészt nyilvánosságra hozta, másrészt benyújtotta a Közgyűlés elé.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Voltaképp egyet lehet ezzel érteni. Ha veszünk egy nagy levegőt és húzzunk egy vonalat, akkor innentől kezdve mehetünk ebbe az irányba is, mert a törvényi kötelezettség az valóban nem terjed ki erre. Mindazonáltal mintha az lett volna, hogy polgármesterséged alatt is bejöttek a Közgyűlés elé a képviselői beszámolók, már nem emlékszem rá, hogy szavaztunk-e róla. Ez jegyző úrnak volt egy megközelítése, hogy minden egyes tájékoztatóról, beszámolóról kell szavazni. Ha eddig is szavaztunk, akkor most is szavazzunk, aztán utána majd közös akarattal eltérhetünk ettől a jövőre nézve.


Gregus László képviselő: Négy év után az a megtiszteltetés ért, hogy nevesítve lettem egy képviselőtársam beszámolójában. Idézem: „az azonban elgondolkodtató és elszomorító, hogy a bizottság elnöke – a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságról van szó - a DK-s Gregus László, aki az egyik valóságshow állandó szereplője, nyilvánosan butának nevezte a huszonéves korosztályt. Ez olyan inszinuáció, amit a városvezetésnek vissza kellett volna utasítania. Nem tette.” Kicsit nehezményezem, hogy simán DK-s Gregus László, semmi gyurcsányista meg szemkilövetős nem szerepel, de azért annyi engedtessék meg, hogy egyrészt, mivel ez az ominózus interjú megnézhető a YouTube-on – az RTL Klub egyik adásáról van szó, ahol 30 perces interjúnak volt ez a talán egyperces adásba menő része -, hogy ott mi is hangzott el, és kikkel kapcsolatban hangzott el. Konkrétan az elmondottak arra a 10 szereplőre vonatkoztak, akik az adott csatorna, adott adásában szerepeltek, nem pedig egy korosztályra, egy országos korosztályra. Azt mondtam, hogy ezek az emberek, akik ott vannak, ellentétben a kommentelők sokaságával, nem hülyék - a hülye az kórosan csökkent szellemi képességű személy, gyengeelméjű -, hanem buták, vagyis nehéz felfogású személyek, akiket könnyen irányítanak mások, könnyen befolyásolhatóak, nincs önálló véleményük. Buta az az ember, akit hiába tanítasz, semmire sem tudja használni ezt a tudását. Az kérte ki magának és nehezményezte, hogy nem határolódott el a városvezetés az én mondataimtól, aki szerint Érdnek nem kell színház, aki szerint a könyv egy elavult műfaj, és aki ma könyvvel foglalkozik, ott valami pénzügyi suskus sejthető a háttérben. T. Mészáros Andrásnak, mint a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság tagjának nem sikerült reagálnia a beszámolójában gyakorlatilag semmire, ami az elmúlt évben a kultúrával kapcsolatos közösségi rendezvény volt. Nem sikerült egy mondatot beírni azzal kapcsolatban, hogy egy közel 1.000 kötetes könyvtárat hoztunk létre a Topoly utcában, a Szociális Otthonban, nem sikerült reagálnia arra, hogy a Poly-Art Alapítvány és az IRKA országos sikereket ér el Érd nevében. Nem sikerült reagálnia arra - bár közvetlenül nem ide kapcsolódik -, hogy két nyilvános defibrillátort hozott létre a város. Elnézést azért, hogy kiemelem, hogy elsősorban a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnökének nem kevés munkája kapcsán. Szóval ez az ember megvédi a huszonéves magyar korosztályt, hogy hát ez felháborító, hogy ilyenek vannak, hogy ezeket butának nevezik. Hangsúlyozom, arról a 10-ről van szó, akik egy adásba bekerültek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom, hogy egyben szavazzunk a kettőről, ahogy legutóbb tettük. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a benyújtott képviselői tevékenységről szóló tájékoztatókat tudomásul veszi.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester” 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 11 tagja 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 8 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

33/2023. (II. 23.) határozata

 

képviselői tevékenységről szóló tájékoztatók elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a benyújtott képviselői tevékenységről szóló tájékoztatókat nem fogadja el.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Tartózkodik

Antunovits Antal

Távol

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Tartózkodik

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Tartózkodik

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Tartózkodik

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Távol


Dr. Csőzik László polgármester: Kikapcsolt gépekkel elutasítva, jogkövetkezménye nincs.