9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: A környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló előterjesztést a Fenntarthatósági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 9 igennel, illetve 11 igennel támogatták. A közel 10 millió forintot a település közigazgatási területén található illegális hulladékhalmok felszámolására és a lakossági zöldhulladék elszállítására szeretnénk fordítani. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a környezetvédelmi alapban 2022. december 31-én rendelkezésre álló 9.855.622 forintot és az év közben az alszámlán realizálódó bevételt a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék és lakossági zöldhulladék elszállítására fordítja.

Határidő:        2023. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

38/2023. (II. 23.) határozata

 

a környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a környezetvédelmi alapban 2022. december 31-én rendelkezésre álló 9.855.622 forintot és az év közben az alszámlán realizálódó bevételt a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék és lakossági zöldhulladék elszállítására fordítja.

 

 

Határidő:        2023. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol