J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. január 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal,  dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Beruházási Főosztály vezetője, Kuslits Tibor Főépítész, Martin Norbert, a Pályázati Osztály vezetője, Csák Bálint leköszönő diákpolgármester, Somogyi Tamás ÉKFI intézményvezető

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Csák Bálint leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

            Előadó:           települési képviselők

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása a nyugdíjasok és a méltányosságból rászorulók tekintetében

Előadó:           T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2023. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola birkózócsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2023. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszöntök mindenkit, Érd Megyei Jogú Város 2023. évi első Közgyűlését megnyitom. Szomorú hír ért minket december 31-én, az év utolsó napján elhunyt Ordasi Istvánné, Magdi. Kérem, hogy álljunk föl és emlékezzünk meg rá, városunk kitüntetettje is volt, Érd Város Szociális Munkájáért Díjat kapta meg korábban.

 

A Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg Ordasi Istvánnéról.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mielőtt hozzá kezdenénk a napirendhez, eskütételre kerül sor, dr. Asztalos Éva képviselő településrészi önkormányzati tag minőségében tesz esküt. Megkérem Gál Alexet, mint a legfiatalabb képviselőt hogy bonyolítsa le a ceremóniát.

 

Dr. Asztalos Éva letette az esküt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Régen volt olyan, hogy mindenki itt van, most igen, 18 fő részvétele mellett határozatképes a Közgyűlés. Az alábbi változtatásokat javasolnám: három sürgős előterjesztés felvételét a napirendre, az egyik a Közgyűlés 2023. évi munkaterve, a második a helyi adókról szóló rendelet módosítása és a harmadik az ÉVSE támogatása. A 8. napirendi pontot „A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása” pedig visszavonom. A rendelet módosítását nem ma tárgyalnánk, még dolgozunk rajta és valószínűleg februárban kerül vissza. A vendégekre tekintettel napirendi pont módosítást eszközölnék, a Szociális Gondozó Központ munkatársaival kezdenénk, a 14. és 15. napirend lenne az első két napirend, és akkor az ÉKFI vegyük utána a temetővel. Akkor szavazzunk egyben a három sürgős előterjesztés napirendre vételéről.

Dr. Bács István képviselő: Sürgős napirendként van felvéve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadása. Ugye tudjuk, hogy most kell elfogadni, hiszen benne van az SZMSZ-ünkben is, úgyhogy nem értem, hogy ez miért sürgős előterjesztés, de tovább megyek, az előterjesztés nem felel meg az SZMSZ-nek ugyanis a 25. § (3) bekezdésének b) pontja felsorolja, hogy kiktől kell véleményt kérni ahhoz, hogy a Közgyűlés munkaterve a Közgyűlés elé kerülhessen és ezek a kérelmek nem mentek ki, ennél fogva be se érkezhettek egyébként, úgyhogy nem SZMSZ-szerű az előterjesztés. A 25. § (3) bekezdése szerint a bizottságoktól is véleményt kell kérni, két bizottságnak vagyok tagja, a Jogi és Közbiztonsági Bizottságnak, valamint a Gazdasági Bizottságnak és egyetlen egy bizottság elé sem került föl, és ha jól tudom az összes többi bizottság sem tárgyalta a munkatervet, tehát nem is érkezhetett vissza és ennélfogva nem is lehetséges, hogy kiment egyébként a megkeresés, úgyhogy ilyetén formán ennek az elfogadását egyszerűen nem tudom támogatni, hiszen nem az SZMSZ-nek megfelelően lett előkészítve az anyag.

Dr. Csőzik László polgármester: Az, hogy nem tárgyalták és nem foglaltak állást, az egy dolog. Ebben a helyzetben azt kell eldönteni, hogy mi a kisebbik rossz, hogy tegyük át februárra és akkor tárgyaljuk, de akkor nem tartjuk be a törvényi határidőket, vagy most fogadjuk el, és aztán a bizottságok tárgyalják és adnak hozzá módosítókat februárban. Szerintem ennek több értelme lenne, mert az fontosabb, hogy legyen egy munkatervünk legalább, még az azt később ki is egészítjük, nekem ez a véleményem.


Dr. Feik Csaba jegyző: Polgármester úr hozzászólásához csatlakozom. Tegyük fel, hogy nem kapták meg a bizottságok, bár ugye itt a főosztályvezető asszony azt mondja, hogy megkapták. Ha nem kapták meg, az nyilván jogsértő, ha nem fogadjuk el a munkatervet, akkor az SZMSZ-be ütköző, tehát szintén jogsértő. Azt javaslom, hogy fogadjuk el és a bizottságok amennyiben óhajtanak hozzátenni valamit, akkor ki lehet egészíteni a következő ülésen a munkatervet.


Dr. Bács István képviselő: Nem azt írja, hogy a bizottsági elnököknek meg kell küldeni, hanem azt írja, hogy a bizottságok véleményét ki kell kérni, úgyhogy mindenféleképpen jogszabályt sértünk, akkor ezt tisztáztuk. A következő pedig a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása, nagyon örülök neki, hogy tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, de a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elfelejtette tárgyalni ezt, nem is lett összehívva bizottsági ülés ebben a kérdésben, holott a másik helyi adós ugyanilyen típusú, sőt ugyanennek a szakasznak a módosítása kapcsán a Jogi és Közbiztonsági Bizottság hétfőn este állást foglalt. Kérdezem, hogy miért nem került be a bizottság elé ez a napirendi pont. Szerintem egyébként így is megszegjük a jogszabályokat, de minek után itt adókönnyítésről van szó, ezért semmi gond nem keletkezik akkor, hogyha ezt a következő Közgyűlésre hozzuk be és akkor legalább további jogsértéseket nem követünk el.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadása” sürgős előterjesztés napirendre vételét.


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 11 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

1/2023. (I. 26.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadása” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2023. január 26-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra „A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása” sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 12 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

2/2023. (I. 26.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2023. január 26-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az „Érdi Városi Sport Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala” sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

3/2023. (I. 26.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érdi Városi Sport Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2023. január 26-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. január 23-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:       Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Csák Bálint leköszönő diákpolgármester

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

            Előadó:           települési képviselők

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása a nyugdíjasok és a méltányosságból rászorulók tekintetében

Előadó:           T. Mészáros András települési képviselő

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2023. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola birkózócsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Pályázat kiírása az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2023. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 1. Sürgős: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Sürgős: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Sürgős: Az Érdi Városi Sport Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja a Közgyűlés 2023. január 26-ai nyilvános ülése napirendjéről 17 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

4/2023. (I. 26.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. január 26-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. január 23-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Csák Bálint leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

            Előadó:           települési képviselők

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása a nyugdíjasok és a méltányosságból rászorulók tekintetében

Előadó:           T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2023. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola birkózócsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2023. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Sürgős: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Sürgős: Az Érdi Városi Sport Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND: 

 

 

 1. A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Somogyi Tamás intézményvezető, Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Csák Bálint leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

            Előadó:           települési képviselők

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása a nyugdíjasok és a méltányosságból rászorulók tekintetében

Előadó:           T. Mészáros András települési képviselő

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2023. évi keretösszegének megállapítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola birkózócsarnokának elnevezésével összefüggésben

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2023. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítására

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Sürgős: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Sürgős: Az Érdi Városi Sport Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Egyebek