J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. július 21-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gregus László, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Varga András kabinetvezető, Varga Illés Levente, a főépítész helyettese, Mészáros László Antal, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Köszöntök mindenkit a rendkívüli ülésünkön, ami 15 fővel határozatképes. Andrasek Mónika, Gál Alex és Lengyel Péter képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai rendkívüli közgyűlésen. A kiküldött meghívón három napirendi pont szerepelt, amihez érkezett egy sürgős előterjesztés, az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása”. Felteszem szavazásra az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása” sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

234/2023. (VII. 21.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „az Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtásáról” szóló sürgős előterjesztést a 2023. július 21-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. július 21-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

235/2023. (VII. 21.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. július 21-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. július 21-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

NAPIREND:

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

            Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester