3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: A civil pályázat keretében alapítványi forrás átadására, a Mátyás Király Alapítvány ,,Csapatépítő program pedagógusok mentális egészségért” elnevezésű kiváló program megvalósításához 600.000 forint támogatásra vonatkozik a javaslat.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Természetesen támogatok minden olyan kezdeményezést, ami az érdi székhelyű civil szervezetek vonatkozásában kerül megállapításra. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy az előző rendkívüli közgyűlésen döntöttünk a civil szervezetek részére való forrás átadásáról, így többek között az Érdi Civil Állatmentő Alapítvány részére is megszavaztunk 600.000 forint támogatást. Ugyanakkor az előző rendkívüli közgyűlés óta történtek olyan rendkívüli események, amely az Alapítvány működésével, illetőleg az Alapítvány elnökének magatartásával kapcsolatosan olyan gyanúkat fogalmazott meg, amely miatt büntetőeljárás indult, illetőleg az érdi és a tárnoki hatóság is eljárást kezdeményezett. Úgy gondolom, amennyiben ezek a gyanúk később beigazolódnak, és az Alapítvány méltatlan lesz arra, hogy részére bármilyen támogatást nyújtsunk az érdi adófizetők pénzéből, javaslom polgármester úrnak, hogy az Érdi Civil Állatmentő Alapítvány és az önkormányzat között létrejövendő megállapodást még ne írja alá. Javaslom, hogy várják meg ezeknek az eljárásoknak a végét, és akkor leszünk annak az ismeretében, hogy méltó-e ez az Alapítvány arra, hogy részére bármilyen fajta támogatást nyújtsunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ugye ez az ominózus különleges macska körüli önbíráskodásos ügy, amit az ÉrdMost is feldolgozott. Még nem hallottam a másik oldal véleményét, de nagyon kíváncsi vagyok rá. A nézők kedvéért mondom, hogy jelen van a tulajdonos hölgy a teremben, de szerintem ebbe most ne menjünk bele, mert nagyon nehéz nekünk igazságot tenni. Át fogom gondolni, de úgy gondolom, hogy ilyen kérdésben nem a Közgyűlés kompetens dönteni. Valóban nem tűnik szép dolognak, azonban nehéz ilyenkor ebben az ügyben állást foglalni, hogyha volt millió jótéteménye az Alapítványnak, mellette meg három rossz. A hatóságok ki fogják deríteni, büntetőeljárás van, fog születni belőle valami végeredmény. Ez egy nagyon érzékeny és nehéz ügy, megértek minden ezzel kapcsolatos megszólalást.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Annyit kérnék polgármester úrtól, hogy gondolja végig ennek a támogatási szerződésnek az aláírását, mert ha valóban ki fog derülni, hogy súlyos bűncselekményeket követett el az Alapítvány a működése során, akkor már nem fogjuk tudni ezt a pénzt visszaszerezni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jelenleg ebbe nem akarok jobban belemenni, de úgy emlékszem, hogy ezek a támogatási szerződések már elég rég alá lettek írva, de megnézzük, ha még nem lett aláírva, akkor meg mérlegelem a kérést tájékozódás alapján. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Mátyás Király Alapítvány részére, a „Csapatépítő program a pedagógusok mentális egészségéért” elnevezésű program megvalósításához, 600 ezer forint összegű alapítványi forrás átadásáról dönt.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

240/2023. (VII. 21.) határozata

 

a civil pályázat keretében alapítványi forrás átadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Mátyás Király Alapítvány részére, a „Csapatépítő program a pedagógusok mentális egészségéért” elnevezésű program megvalósításához, 600 ezer forint összegű alapítványi forrás átadásáról dönt.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen