J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. július 31-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 13 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, Balla Imre, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mészáros László Antal, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. gazdasági vezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Közgyűlés tagjait a mai rendkívüli ülésünkön. Távolmaradását jelezte: Dr. Asztalos Éva, Fülöp Sándorné, Tekauer Norbert, dr. Bács István és Csépán István képviselő. A mai rendkívüli ülésünk előtt arra kért engem dr. Asztalos Éva képviselő, hogy olvassam fel levelét, ami az ülés összehívásával kapcsolatos kritikát tartalmazza:

„Tisztelt Polgármester úr!

Bejelentem, hogy a  2023. július 31. napján, reggel 09.00. órakor  tartandó  rendkívüli közgyűlésen, valamint előtte, a Pénzügyi Bizottsági ülésén nem tudok megjelenni, mivel az azokra vonatkozó meghívót a mai napon, azaz szombaton este kézbesítették részemre, ugyanakkor a hétfői  nap vonatkozásában már egyéb elfoglaltságom került betervezésre, amely átütemezésére a hétvége lévén nincs lehetőségem.

Kérem, hogy a képviselő-testület elnökeként a jövőben tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a rendes és rendkívüli testületi ülések időpontjai átgondoltan, és célszerűen kerüljenek megtervezésre, azokról a képviselők ne hétvégén szerezzenek tudomást, valamint a testületi ülések előterjesztéseit - különösen a több száz oldalból álló előterjesztéseket - az illetékes bizottságok észszerű határidőn belül megismerhessék, és azokat ne közvetlenül az ülés előtt kelljen véleményezniük. Ugyanis az utóbbi időszakban e tekintetben is, nagy összevisszaság, és fejetlenség érzékelhető  a városvezetés részéről.

A képviselők csak a fentiek alapján kerülhetnének abba a helyzetbe, hogy a képviselői feladatukat, és kötelezettségeiket a város polgárai érdekében, jogszerűen tudják gyakorolni.

Kérem a T. Polgármester urat, hogy szíveskedjen a közgyűlés előtt teljes terjedelmében ismertetni a távolmaradásom okát tartalmazó bejelentésemet.”

Két rövid megjegyzést tennék. Az egyik az, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének volt egy kétnapos Közgyűlése, ami keresztbeszelte a júniusi rendes Közgyűlést, és mivel az MJVSZ a legalkalmasabb fórum arra, hogy a Megyei Jogú Város polgármesterei közvetlen eszmecserét folytathassanak kormánytagokkal, miniszterekkel, államtitkárokkal, ezért célszerűnek és hasznosnak látszott előrehozni a Közgyűlést. Ez volt az egyik oka. A több száz oldalas terjedelmű anyagokkal kapcsolatban már múltkor is azt a megoldást választottuk, hogy a települési környezetvédelmi akciótervet kiküldtük korábban egy héttel, hogy megismerhető legyen. A nagyobb anyagoknál természetesen így fogunk eljárni, ahogy kéri képviselő asszony. A rendkívüli ülésre azért került sor, mert egyrészt ügyvezetőváltás is volt a cég élén, másrészt pedig az NB I-ből az NB I/B-be kerültünk át és egészen az utolsó pillanatig nyitva volt az effektív lehetősége, hogy mégis az NB I-ben maradjunk. Egyébként azon leszek, hogy ezeket természetesen kiküszöböljük a jövőre nézve. Egyetlen napirend szerepel a mai rendkívüli Közgyűlésen, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023–24. üzleti év üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése. Felteszem szavazásra a napirendet.A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. július 31-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 13 tagja 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

242/2023. (VII. 31.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. július 31-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. július 31-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

NAPIREND:

 

  1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi második félévi és 2024. első félévi üzleti tervének elfogadása, valamint szponzorációs szerződés megkötése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester