10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Magyarország Kormánya a Miniszterelnökségen keresztül a nemzetiségi önkormányzat számára – a támogatói okirat előkészítését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi – a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energetikai hatékonyságot növelő beruházására nyert majdnem 11 millió forintot. Ebből hőszivattyú és napkollektor kerül majd beszerzésre a tervek szerint és akkor olcsóbb lesz a rezsi is a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodában. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján –  az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Érd belterület, 13745 helyrajzi számú, kivett óvoda, udvar megnevezésű, 1432 m² nagyságú, természetben a 2030 Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást ad a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda vagyonkezelő részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett NEMZ-N-23-0096 azonosítószámú, „A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” tárgyú, Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével megvalósuló 10.600.000,- Ft összegű energetikai támogatás igénybevétele érdekében.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

186/2023. (VI. 22.) határozata

 

az Érd 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján –  az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Érd belterület, 13745 helyrajzi számú, kivett óvoda, udvar megnevezésű, 1432 m² nagyságú, természetben a 2030 Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást ad a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda vagyonkezelő részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett NEMZ-N-23-0096 azonosítószámú, „A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” tárgyú, Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével megvalósuló 10.600.000,- Ft összegű energetikai támogatás igénybevétele érdekében.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 


Dr. Bács István képviselő: Elnézést kérek, de valami gond van a gépemmel. Szeretném hogyha szólnál pár szót a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda tornatermének építéséről. Ha jól tudom, akkor annak az engedélyeztetési eljárása egy hónappal ezelőtt már elindult, lassan már kéne, hogy engedélye is legyen. Hogy állunk, mint állunk, mikor lesz belőle valami?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A múlt heti információm alapján megkaptuk az engedélyeket, tehát indulhat a részletes kiviteli terveknek a zárása, miközben azért párhuzamosan tudott haladni, és akkor hamarosan olyan helyzetbe kerülünk, hogy kiírhatják a kivitelezési közbeszerzést. Szűkös a költségvetés, nagyon rajta vagyunk, hogy beleférjünk ebbe az összegbe. Fügedi Attila tervezte. Valójában a dilemma az volt, hogy ennek a tetőterében egy közösségi szobát is szeretnénk elhelyezni, de arra bizonyosan nem futja. Ellenben úgy lesz kialakítva, úgy is lett megtervezve ez az ingatlanrész, hogy később lehessen rá majd építeni, hogyha van forrásbővülés, úgyhogy az a terv sajnos nem jött be, hogy a környező házak, vagy a szomszédságban lévő épületeket megvásároljuk, mert irtózatosan drágák voltak, a rendelkezésre álló forrás meg épp hogy elég lesz, ha elég lesz ennek a befejezésére.