11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: Itt sajnos újra el kell fogadni azt a határozatot, amiben a 2-es, 3-as, 4-es háziorvosi körzetnek haszonkölcsön szerződést kötünk és térítésmentes haszonélvezeti jogot alapítunk.


Simó Károly képviselő: Itt három háziorvos rendel, a 2-es, a 3-as és a 4-es háziorvosi praxisok működnek. A rezsiköltségekkel kapcsolatban szeretnék egy módosító javaslatot tenni. Korábban is benyújtottam egy javaslatot a Közgyűlés részére, miszerint maximalizálni kellene azt az összeget, amit fizetniük kell. Azt gondolom, hogy úgy lenne méltányos, ha minden háziorvosi rendelő részre biztosítva lenne, hogy ne legyen kiugróan magas a rezsiköltség. A módosító javaslatom – úgy értesültem, hogy itt magasabb némileg a rezsiköltség, mint más orvosi rendelőkben – a határozati javaslat kettes pontjához kapcsolódik, hogy az önkormányzat biztosítja azt, hogy a háziorvosi praxisoknak a fizetendő rezsiköltsége ne legyen magasabb, mint más praxisoknak Érden. Igazából nem tudom pontosan megfogalmazni, de a Közgyűlés térítésmentes használati jogot biztosít az egyes pont szerinti ingatlanok, a 2-es, a 3-as és a 4-es számú felnőtt háziorvosi körzetben feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosnak azzal, hogy a haszon kölcsön szerződésben rögzíteni kell azt, hogy a fizetendő rezsiköltség nem lehet magasabb, mint más érdi praxisoknál.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr, szép és jó a javaslat. Nem tudom, hogy kezelhető-e egyébként. Szerintem nem. Ez a spontán javaslat kötelezettségvállalást is tartalmaz, a többiekkel össze kéne vetni. Szerintem egy ilyenre, hogyha mögé akar állni a Közgyűlés, akkor erre fölkészülve a hivatalnak meg kell vizsgálnia és vissza kell hozni, tehát én ezt ezért nem támogatom.


Tetlák Örs alpolgármester: Annyival árnyalnám, hogy azzal a törekvéssel alapvetően amúgy egyetértenék, hogy ne legyenek óriási különbségek az egyes háziorvosok által fizetett terhek között. A NEAK-tól a háziorvosok praxisonként kapnak több mint 500.000 forintot a rezsiköltségekre. Szerintem azt nem nagyon haladja meg senkinél. Ha így lenne, akkor elnézést, hogy rosszat mondtam. Nem tudok róla, ilyen jelzés nem érkezett eddig felénk. Azért is nehéz egyébként igazságot tenni, és azt rögtön jelezném és a hivatal dolgozik ezen, hogy valahogy uniformizáljuk az egyes praxisokkal az együttműködés módját meg a kapott juttatásokat és így tovább. Készül, nagyjából el is készült már ez az összehasonlítás. A rezsi ágon szerintem lehet, hogy vannak különbségek, de egyébként meg a NEAK által biztosított rezsi finanszírozásból szerintem nem lóg ki senki, de ez ezt csak a teljes kép miatt tenném hozzá.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A pénzügyi kötelezettségvállalás viszonylatában nem értelmezhető ez az indítvány most. Nyilván az ember segíteni akar a háziorvosoknak, ha tudunk, akkor segítünk is. Nyilatkozzál képviselő úr, hogy fenntartod-e a javaslatodat.


Simó Károly képviselő: Fenntartom. Ahogy hallottuk mind a két felszólaló azt mondta, hogy egyetért a szándékkal. Nem pontosan értem, hogy milyen pénzügyi kötelezettségvállalás lenne, hiszen igazából maga a jogviszony, a rezsi ugye a tulajdonos és az orvosok között van, tehát az önkormányzat itt nem lép be, hanem tulajdonképp háromoldalú jogviszonyról van szó. Nyilván polgármester úr jól mondtad, kellene egy kicsit még tárgyalni minden érintett féllel. Azt gondolom, hogy ha azt az elvet úgy hallottam polgármester úr és alpolgármester úr is egyetért vele, hogy ne lógjon ki senki – tehát miért fizessen az egyik háziorvos többet, mint a másik, akkor most van itt az alkalom a szerződésmódosításnál, mert később ezt már nem lehet módosítani. Mindenki szeretne egy új szerződést, akkor azt javaslom, hogy ebbe a szerződésbe legyen rögzítve az, hogy igazságosan, méltányosan ez a három háziorvos se fizessen többet, mint más függetlenül attól, hogy mennyi pénzt kap a NEAK-tól. Hozzáteszem, hogy abba a NEAK finanszírozásból ismereteim szerint egyebet is ki kell fizetni, nemcsak a rezsit.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szerintem később is hozzá lehet nyúlni a szerződésekhez, lehet módosítani, egészen biztos vagyok benne. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy úgy indult ez a történet, hogy Koncz Levente volt az, aki hozzám fordult a háziorvosok képviseletében még novemberben, hogy segítsünk. Időközben bejött az 520.000 forintos támogatás. Ez a javaslat most nem erről szól. Ez most arról szól, hogy a földhivatali bejegyzés érdekében végezzük el ezt a módosítást, technikai jellegű. Át fogjuk tekinteni az összes háziorvost, mert nem akarom, hogy olyan helyzet álljon elő, hogy most itt adunk egy olyan gesztust, amit a többiek nem tudunk biztosítani, és így tovább. Ezt nagyobb vizsgálat kell, hogy megelőzze, szélesebb körű. Felteszem szavazásra Simó Károly képviselő úr módosító javaslatát.

 

A szavazásra feltett módosító indítvány:

„2.  A Közgyűlés térítésmentes használati jogot biztosít az 1. pont szerinti ingatlanon a 2., 3. és a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosnak, azzal, hogy a haszon kölcsön szerződésben rögzíteni kell azt, hogy a fizetendő rezsiköltség nem lehet magasabb, mint más érdi praxisoknál.”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 5 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

187/2023. (VI. 22.) határozata

 

módosító javaslat elutasításáról

 

Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése Simó Károly települési képviselőnek az „Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatát nem fogadta el.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Tartózkodik

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képező érdi  22773/A/5 hrsz-ú, 175 m2 nagyságú, rendelő megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Felső u. 43. I. emelet 2. ajtószám alatti társasházi ingatlanra a Tulajdonossal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat javára 2042. december 1. napjáig tartó időtartamra térítésmentesen haszonélvezeti jogot alapít egészségügyi alapellátás közfeladatának körében három felnőtt háziorvosi körzet működésének biztosítása céljából.

  1. A Közgyűlés térítésmentes használati jogot biztosít az 1. pont szerinti ingatlanon a 2., 3. és a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosnak.
  2. A Közgyűlés a 304/2017. (XI.30.) határozatát a mai napi hatállyal visszavonja azzal, hogy rendelkezéseit a meghozatalától a visszavonásig alkalmazni rendeli.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti módosított tartalommal az új haszonélvezeti jog alapításáról szóló és a háziorvosokkal kötendő új haszonkölcsön szerződéseket írja alá.

Határidő:        a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

188/2023. (VI. 22.) határozata

 

az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosításáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 22773/A/5 hrsz-ú, 175 m2 nagyságú, rendelő megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Felső u. 43. I. emelet 2. ajtószám alatti társasházi ingatlanra a Tulajdonossal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat javára 2042. december 1. napjáig tartó időtartamra térítésmentesen haszonélvezeti jogot alapít egészségügyi alapellátás közfeladatának körében három felnőtt háziorvosi körzet működésének biztosítása céljából.

 

  1. A Közgyűlés térítésmentes használati jogot biztosít az 1. pont szerinti ingatlanon a 2., 3. és a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosnak.

 

  1. A Közgyűlés a 304/2017. (XI.30.) határozatát a mai napi hatállyal visszavonja azzal, hogy rendelkezéseit a meghozatalától a visszavonásig alkalmazni rendeli.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti módosított tartalommal az új haszonélvezeti jog alapításáról szóló és a háziorvosokkal kötendő új haszonkölcsön szerződéseket írja alá.

 

 

Határidő:        a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen