15. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

192/2023. (VI. 22.) határozata

 

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen