2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. beszámolók elfogadásáról van szó. Az illetékes bizottságok megtárgyalták, a FEB megtárgyalta. Felteszem szavazásra az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Emília u. 4., cégjegyzék szám: 13 09 088452) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

173/2023. (VI. 22.) határozata

 

az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Emília u. 4., cégjegyzék szám: 13 09 088452) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ÉRD-TÁVHŐ Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., cégjegyzék szám: 13 09 219705) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

174/2023. (VI. 22.) határozata

 

az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ÉRD-TÁVHŐ Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., cégjegyzék szám: 13 09 219705) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátott 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem