3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása a diósdi átkonvertálás miatt szükséges, a fogyatékos személyek nappali ellátása és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyében működünk együtt Diósddal 10+1 fő vonatkozásában. Feltesztem szavazásra a Szociális Gondozó Központ Érd egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 307/2022. (XII.13.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

175/2023. (VI. 22.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 307/2022. (XII.13.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját egységes szerkezetben.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Család- és Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Család- és Gyermekjóléti Központ jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 147/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

176/2023. (VI. 22.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Család- és Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 147/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját.


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Család- és Gyermekjóléti Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 148/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

177/2023. (VI. 22.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd Család- és Gyermekjóléti Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 148/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a házi segítségnyújtás szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját.


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd házi segítségnyújtás szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A házi segítségnyújtás szolgáltatás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 199/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

178/2023. (VI. 22.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd házi segítségnyújtás szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd házi segítségnyújtás szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 199/2021. (IX.30.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 203/2022. (IX.28.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

179/2023. (VI. 22.) határozata

 

a Szociális Gondozó Központ Érd jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ Érd jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 203/2022. (IX.28.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen