5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről

            Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Folyamatban van a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos egyeztetés.

 

T. Mészáros András képviselő ügyrendi: Azért szólok most, mert következik Tetlák úrnak az előterjesztése. Kivételesen fel fogom olvasni a mondandómat, mert minden szavát fontosnak érzem és nem szeretném, hogyha a helyi média félreértelmezné, vagy nem az igazságnak megfelelően interpretálná: Tisztelt Közgyűlés! Bocsánatkéréssel tartozom. Legutóbbi ülésünkön Tetlák Örs képviselőtársamat és családját bántó összefüggésben említettem, ezért most megkövetem Őket. Őszintén megbántam, hogy így cselekedtem ezért bocsánatot kérek tőle és a családjától is. A bocsánatkérésen belső indoka: Tudom, hogy mit érezhetett Tetlák Örs képviselőtársam a családját ért bántó megjegyzésem okán. Azt érezte, amit én is érzek, amikor engem és a családomat éri hasonló inzultus most már hosszú évek óta a baloldali képviselőtársaim a politikai akaratukat kiszolgálniuk, a helyi baloldali média és az érdi baloldalt támogató aktivisták részéről. Az engem ért gyalázkodó hazug, sokszor a megjelenésemet is gúny tárgyává tevő, nemegyszer a halálomat kívánó megjegyzéseket ugyan politikusként tűrnöm kellene, de emberként semmiképp nem tűrhető. Tudom, hogy mindez nem mentség, mindössze adalék, hogy miért is telt be a pohár legutóbb. Egy szó mint száz, itt és most megkövetem Tetlák Örsöt és családját.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr, frakcióvezető úr, köszönjük szépen.


Tetlák Örs alpolgármester: Tisztelettel ezt nagyra értékelem és őszintén mondom, hogy köszönöm.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Uraim köszönöm szépen, ez egy fontos előrelépés a legutóbbiak tükrében. Felteszem szavazásra a tájékoztató elfogadását.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

181/2023. (VI. 22.) határozata

 

a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen