9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése) tárgyában történő célokmány elfogadása

Előadó:        dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az elgondolás az lenne, hogy mentsük meg az enyészet martalékától ezt az épületet és a Modern Városok Program maradványösszegeiből sikerült allokálni már most egy bizonyos összeget. Reméljük, hogy ezt sikerül kiegészíteni. A tanulmánytervet Rumi Imre volt főépítészünk, Biatorbágy jelenlegi főépítésze készítette. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

Melléklet a Közgyűlés …./2023. (VI.22.) határozathoz

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

2030 Érd, Alsó u. 1-3

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

A helyi védelem alatt álló Szapáry-Sina kastély műszakilag leromlott állapotú, lassan életveszélyessé váló gazdatiszti házának műszaki és településképi felújítása, használatra alkalmassá tétele új (vándorszállás) funkcióval.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Kastély utca 23947 hrsz.

 

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A meglévő 407 fsz + 195 pince = 602 m2 nettó alapterület nem változik.

 

Tervezett főbb beavatkozások, melyre a tervek készülnek:

•       alapmegerősítés,

•       szükségtelen belső válaszfalak bontása, újak építése, megmaradó falak javítása,

•       1,5 m széles betonjárda a külső fal mentén,

•       koszorú beépítése a tartófalak koronáján,

•       pincelépcső felújítása,

•       a zárófödém cseréje fa szerkezetű pórfödémmel,

•       padlásfeljáró biztosítása,

•       új, a régi mintájára épülő bakdúcos fedélszék építése kötőgerendákkal, cserépfedéssel,

•       19 db ablak cseréje, pallótokos faablakra,

•       7 db pinceablak cseréje,

•       2 db pallótokos fa szerkezetű, béléses/borított bejárati ajtó cseréje,

•       10 db pallótokos fa szerkezetű belső ajtó cseréje,

•       homlokzaton hőszigetelő újravakolás a falkoronán egyszerű tagozott főpárkánnyal, belső újravakolás,

•       WC/fürdő blokkban és teakonyhában 210 cm csempe falburkolat,

•       új betonaljzat a régi padozat elbontásával,

•       greslap padlóburkolat a vizes helyiségekben, a teakonyhában és a folyosó/előtérben,

•       hajópadló a hálókban és a közösségi helyiségekben,

•       cserépfedésű félnyereg szerkezetű előtető,

•       újrarakott, egyszerű kéményfejek építése,

•       a közösségi helyiségekben, a vizesblokkban és a teakonyhában temperáló fűtés biztosítása,

•       klíma kültéri egységeinek elhelyezése a padlástérben,

•       vízellátásának biztosítása,

•       szennyvíz-csatorna bekötése,

•       földkábeles elektromos betáplálás, energiatakarékos belső világítás és vagyonvédelmi rendszer.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

Tervezői árajánlatok alapján (nettó):

•       generál tervezői feladatok és építészeti terv                                       3.260.000 Ft

•       tartószerkezeti terv                  820.000 Ft

•       épületgépészeti terv                 860.000 Ft

•       épület elektromos és villámvédelmi terve                                               1.080.000 Ft

•       környezetrendezési terv        1.600.000 Ft

•       geodéziai felmérés                   360.000 Ft

•       tűzvédelmi kiviteli terv            240.000 Ft

•       összesen:                              8. 220.000 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Modem Városok Program keretében „Ófalu - Duna parti gyógy-, sport­ illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton" c. 2017. december 20-án aláírt, a Miniszterelnökség, mint Támogató a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatói Okirat

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Közbeszerzési kötelezettség nem áll fent, mert Kbt. 111. § r. pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az Önkormányzat beszerzési szabályzatának IV.1.k) pontja alapján nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

nem releváns

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

korábban már elkészült tanulmányterv

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

nem számottevő

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

önkormányzati tulajdon és üzemeltetés

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

nem engedélyköteles,

a kivitelezés 2023-ra tervezett

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

az épület tervezetten az épület bevételeiből (szállás, rendezvény) fenntartható

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns, a beruházásra a tulajdonos jókarbantartási kötelezettsége és az évtizedek óta elmaradt állagmegóvási munkák pótlása miatt van szükség

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

185/2023. (VI. 22.) határozata

 

a ,,Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)” tárgyában történő célokmány elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 185/2023. (VI.22.) határozathoz

 

CÉLOKMÁNY

 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

2030 Érd, Alsó u. 1-3

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

A helyi védelem alatt álló Szapáry-Sina kastély műszakilag leromlott állapotú, lassan életveszélyessé váló gazdatiszti házának műszaki és településképi felújítása, használatra alkalmassá tétele új (vándorszállás) funkcióval.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Kastély utca 23947 hrsz.

 

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: 

A meglévő 407 fsz + 195 pince = 602 m2 nettó alapterület nem változik.

 

Tervezett főbb beavatkozások, melyre a tervek készülnek:

•       alapmegerősítés,

•       szükségtelen belső válaszfalak bontása, újak építése, megmaradó falak javítása,

•       1,5 m széles betonjárda a külső fal mentén,

•       koszorú beépítése a tartófalak koronáján,

•       pincelépcső felújítása,

•       a zárófödém cseréje fa szerkezetű pórfödémmel,

•       padlásfeljáró biztosítása,

•       új, a régi mintájára épülő bakdúcos fedélszék építése kötőgerendákkal, cserépfedéssel,

•       19 db ablak cseréje, pallótokos faablakra,

•       7 db pinceablak cseréje,

•       2 db pallótokos fa szerkezetű, béléses/borított bejárati ajtó cseréje,

•       10 db pallótokos fa szerkezetű belső ajtó cseréje,

•       homlokzaton hőszigetelő újravakolás a falkoronán egyszerű tagozott főpárkánnyal, belső újravakolás,

•       WC/fürdő blokkban és teakonyhában 210 cm csempe falburkolat,

•       új betonaljzat a régi padozat elbontásával,

•       greslap padlóburkolat a vizes helyiségekben, a teakonyhában és a folyosó/előtérben,

•       hajópadló a hálókban és a közösségi helyiségekben,

•       cserépfedésű félnyereg szerkezetű előtető,

•       újrarakott, egyszerű kéményfejek építése,

•       a közösségi helyiségekben, a vizesblokkban és a teakonyhában temperáló fűtés biztosítása,

•       klíma kültéri egységeinek elhelyezése a padlástérben,

•       vízellátásának biztosítása,

•       szennyvíz-csatorna bekötése,

•       földkábeles elektromos betáplálás, energiatakarékos belső világítás és vagyonvédelmi rendszer.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

Tervezői árajánlatok alapján (nettó):

•       generál tervezői feladatok és építészeti terv                                       3.260.000 Ft

•       tartószerkezeti terv                  820.000 Ft

•       épületgépészeti terv                 860.000 Ft

•       épület elektromos és villámvédelmi terve                                               1.080.000 Ft

•       környezetrendezési terv       1.600.000 Ft

•       geodéziai felmérés                  360.000 Ft

•       tűzvédelmi kiviteli terv           240.000 Ft

•       összesen:                              8. 220.000 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Modem Városok Program keretében „Ófalu - Duna parti gyógy-, sport­ illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton" c. 2017. december 20-án aláírt, a Miniszterelnökség, mint Támogató a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatói Okirat

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

Közbeszerzési kötelezettség nem áll fent, mert Kbt. 111. § r. pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az Önkormányzat beszerzési szabályzatának IV.1.k) pontja alapján nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatása.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

nem releváns

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

korábban már elkészült tanulmányterv

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

nem számottevő

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

önkormányzati tulajdon és üzemeltetés

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

nem engedélyköteles,

a kivitelezés 2023-ra tervezett

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

az épület tervezetten az épület bevételeiből (szállás, rendezvény) fenntartható

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns, a beruházásra a tulajdonos jókarbantartási kötelezettsége és az évtizedek óta elmaradt állagmegóvási munkák pótlása miatt van szükség

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol