11. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására

            Előadó:           T. Mészáros András települési képviselő

 


Dr. Csőzik László polgármester: T. Mészáros András képviselő úr írta az előterjesztést a Szita Károly-féle szöveg és a vonatkozó országgyűlési határozat szerint. A frakciónk nevében pedig egy módosító indítványt tettem hozzá ma reggel. Olvasási szünetet rendelek el. A módosító indítványban máshol vannak a hangsúlyok, jelentősek az átfedések, de kiegészül a magyar nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó ponttal. Az ideologisztikus, pártpolitikai jellegű megfogalmazásokat kigyomláltam és két olyan található benne, ami nem volt benne az országgyűlési határozatban, az egyik a 7-es, a másik meg szerintem a 8-as pont.

Dr. Bács István képviselő: Csak a jegyzőkönyv miatt kérdezem, hogy azt hogy értette kedves polgármester úr, hogy kigyomlálta belőle a pártpolitikai dolgokat, amikor ilyen dolgok vannak benne, hogy az Európában rekordmagas hazai inflációt ugyanakkor a kormány sikertelen különutas energia és külpolitikája okozta. Akkor csak benne hagyta a pártpolitikát.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Milyen párt? Nem vagyok párttag, így látom. A helyzet az, hogy nem hinném, hogy ebben egyetértésre jutnánk, párhuzamos valóságok vannak, már jó ideje így működik a magyar politika. Mindkét oldal megfogalmazhatta a saját narratívájának megfelelő határozatsort. Egyébként olyan ordító nagy különbség nincs a kettő között. Szerintem mindenki a béke pártján van, maradjunk annyiban, ez a lényeg. Többen azt mondják, hogy szavazzunk. Szerintem is szavazzunk, de amíg olvasgattok, addig Szűcs Gábor alpolgármester úrnak megadom a szót.


Szűcs Gábor alpolgármester: Én is olvasási szünetet javasolnék.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha továbbra is szükséges, akkor 3-5 perc szünetet rendelek el.

Dr. Bács István képviselő: Ha polgármester úr az előbb általam említett mondatot kivenné belőle, akkor akár még támogatni is tudnám.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ennek van csábereje.

 

Dr. Bács István képviselő: Én a Szita Károlyét is elfogadnám zokszó nélkül, de hogyha ezt a mondatot polgármester úr kivenné belőle, a 4-es pontnak a második mondatát.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Benne vagyok, de akkor tényleg mindenki szavazza meg.

 

Dr. Bács István képviselő: Akkor nincsen politika.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Akkor mindenki szavazza meg becsületszóra.

 

Dr. Bács István képviselő: Másért nem vállalok felelősséget, csak magamért, de tartsunk 3 perc szünetet. 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezzel a 3 perc szünettel még a te frakciódból sem ért egyet mindenki, mert a metakommunikáció ezerrel megy menetközben. Teszek egy kísérletet így informálisan, hogy menni fog-e egy egyhangú szavazás. Látom, hogy nem. Akkor viszont szerintem mindenki elolvashatta, hogy van egy módosító és van egy alap javaslat.

Dr. Bács István képviselő: Az enyém javaslat volt, szavazni kell róla.


Dr. Csőzik László polgármester: Jó, akkor először felteszem szavazásra a dr. Bács István-féle módosító indítványt - régebben ez volt a kapcsolódó módosító -, aminek az a lényege, hogy a 4-es pontnak kijön a második mondata.

 

A szavazásra feltett módosító indítvány:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozat célkitűzéseivel részben egyetértve, de érdemben módosítva azt, békepárti nyilatkozatot fogad el.

Érd a béke pártján!

Egy éve folytat háborút Oroszország Ukrajna ellen, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elkötelezettségét a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
 2. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna területi integritását, valamint jogát az önvédelemhez.
 3. Elítéljük Oroszországot, amiért megszegte az ENSZ Alapokmányát, felszólítjuk: azonnal vonuljon ki a tőle független, szuverén szomszédja, Ukrajna területéről és biztosítsa Európa békéjét.
 4. Álláspontunk szerint az Oroszország által indított háború az egekbe lökte az energiaárakat, gazdasági nehézségeket és inflációt okozott minden uniós tagországban.
 5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából érkező menekültek megsegítését.
 6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
 7. Felszólítjuk Ukrajnát: tartsa tiszteletben, illetve szélesítse a kárpátaljai magyarok jogait, védje meg a határain belül élő magyar nemzeti kisebbséget.
 8. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. Határozott véleményünk, hogy az orosz hadseregnek el kell hagynia Ukrajna területét és azonnali béketárgyalásokra van szükség.
 9. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 7 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

141/2023. (V. 25.) határozata

 

módosító javaslat elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ,,Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására” című előterjesztéshez dr. Bács István által benyújtott módosító javaslatot nem fogadta el.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Akkor most felteszem szavazásra az én módosító indítványomat, amiben fenntartom a 4. pont második mondatát. Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozat célkitűzéseivel részben egyetértve, de érdemben módosítva azt, békepárti nyilatkozatot fogad el.

Érd a béke pártján!

Egy éve folytat háborút Oroszország Ukrajna ellen, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elkötelezettségét a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
 2. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna területi integritását, valamint jogát az önvédelemhez.
 3. Elítéljük Oroszországot, amiért megszegte az ENSZ Alapokmányát, felszólítjuk: azonnal vonuljon ki a tőle független, szuverén szomszédja, Ukrajna területéről és biztosítsa Európa békéjét.
 4. Álláspontunk szerint az Oroszország által indított háború az egekbe lökte az energiaárakat, gazdasági nehézségeket és inflációt okozott minden uniós tagországban. Az Európában rekordmagas hazai inflációt ugyanakkor a kormány sikertelen különutas energia- és külpolitikája okozta, nincs olyan magyar család, amely ne érezné ennek az elhibázott politikának a terheit.
 5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából érkező menekültek megsegítését.
 6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
 7. Felszólítjuk Ukrajnát: tartsa tiszteletben, illetve szélesítse a kárpátaljai magyarok jogait, védje meg a határain belül élő magyar nemzeti kisebbséget.
 8. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. Határozott véleményünk, hogy az orosz hadseregnek el kell hagynia Ukrajna területét és azonnali béketárgyalásokra van szükség.
 9. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

142/2023. (V. 25.) határozata

 

békepárti nyilatkozat elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozat célkitűzéseivel részben egyetértve, de érdemben módosítva azt, békepárti nyilatkozatot fogad el.

 

Érd a béke pártján!

 

Egy éve folytat háborút Oroszország Ukrajna ellen, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elkötelezettségét a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

 

 1. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna területi integritását, valamint jogát az önvédelemhez.

 

 1. Elítéljük Oroszországot, amiért megszegte az ENSZ Alapokmányát, felszólítjuk: azonnal vonuljon ki a tőle független, szuverén szomszédja, Ukrajna területéről és biztosítsa Európa békéjét.

 

 1. Álláspontunk szerint az Oroszország által indított háború az egekbe lökte az energiaárakat, gazdasági nehézségeket és inflációt okozott minden uniós tagországban. Az Európában rekordmagas hazai inflációt ugyanakkor a kormány sikertelen különutas energia- és külpolitikája okozta, nincs olyan magyar család, amely ne érezné ennek az elhibázott politikának a terheit.

 

 1. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából érkező menekültek megsegítését.

 

 1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.

 

 1. Felszólítjuk Ukrajnát: tartsa tiszteletben, illetve szélesítse a kárpátaljai magyarok jogait, védje meg a határain belül élő magyar nemzeti kisebbséget.

 

 1. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. Határozott véleményünk, hogy az orosz hadseregnek el kell hagynia Ukrajna területét és azonnali béketárgyalásokra van szükség.

 

 1. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem