14. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések

            Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Dr. Kozma Panna háziorvos dr. Sziráki Csaba helyére érkezett a városba. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése öt éves határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt az érdi 13-as háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására a Kozma Med Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma:13-09-225194, székhelye: 2030 Érd, Szigetvári utca 35., adószám: 32194056-1-13), amennyiben a háziorvosi tevékenységet személyesen végző Dr. Kozma Panna a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

  1. A Közgyűlés az 1. pont szerinti tárgyban előszerződést köt Dr. Kozma Panna háziorvossal annak érdekében, hogy az érdi 13-as háziorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.
  2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kozma Med Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.
  3. A Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található, az önkormányzat haszonélvezetében lévő rendelőhelyiség használatára vonatkozóan a Kozma Med Kft-vel, és az ingatlan tulajdonjogával rendelkező BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30–34.; cégjegyzékszáma: 01-10-044223) a 13-as háziorvosi körzet működésével összefüggő haszonkölcsön szerződést megkösse.
  4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kozma Med Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 10137 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található, az önkormányzat haszonélvezetében lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a jogszabályban foglaltak szerint terheli.

Határidő:        előszerződés megkötésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

145/2023. (V. 25.) határozata

 

az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntésekről

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése öt éves határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt az érdi 13-as háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására a Kozma Med Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma:13-09-225194, székhelye: 2030 Érd, Szigetvári utca 35., adószám: 32194056-1-13), amennyiben a háziorvosi tevékenységet személyesen végző Dr. Kozma Panna a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

  1. A Közgyűlés az 1. pont szerinti tárgyban előszerződést köt Dr. Kozma Panna háziorvossal annak érdekében, hogy az érdi 13-as háziorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kozma Med Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

  1. A Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található, az önkormányzat haszonélvezetében lévő rendelőhelyiség használatára vonatkozóan a Kozma Med Kft-vel, és az ingatlan tulajdonjogával rendelkező BENU Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30–34.; cégjegyzékszáma: 01-10-044223) a 13-as háziorvosi körzet működésével összefüggő haszonkölcsön szerződést megkösse.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Kozma Med Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 10137 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatt található, az önkormányzat haszonélvezetében lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a jogszabályban foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:        előszerződés megkötésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

A Közgyűlés szünet után folytatta ülését.