16. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az óvodai ellátással kapcsolatos döntések

       Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Óvodai körzetekkel kapcsolatos előterjesztés következik. A Harkály óvodában lévő létszám 10 fővel történő emelésére vonatkozik. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

 

A

B

C

 

Az intézmény neve

Az intézmény címe

Az indítható

 csoportok

száma

1

Érdi Kincses Óvoda

2030 Érd, Edit utca 3.

6 csoport

2

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

5 csoport

3

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

4 csoport

4

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

10 csoport

5

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

4 csoport

6

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3 csoport

7

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

4 csoport

8

Érdi Szivárvány Óvoda

2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.

12 csoport

9

Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája

2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4.

6 csoport

10

Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája

2030 Érd, Gyula utca 33-37.

7 csoport

11

Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája

2030 Érd, Tárnoki út 58-62.

5 csoport

12

Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

8 csoport

13

Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodája

2030 Érd, Favágó utca 63.

5 csoport

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

147/2023. (V. 25.) határozata

 

az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

 

A

B

C

 

Az intézmény neve

Az intézmény címe

Az indítható

 csoportok

száma

1

Érdi Kincses Óvoda

2030 Érd, Edit utca 3.

6 csoport

2

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

5 csoport

3

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

4 csoport

4

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

10 csoport

5

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

4 csoport

6

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3 csoport

7

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

4 csoport

8

Érdi Szivárvány Óvoda

2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.

12 csoport

9

Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája

2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4.

6 csoport

10

Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája

2030 Érd, Gyula utca 33-37.

7 csoport

11

Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája

2030 Érd, Tárnoki út 58-62.

5 csoport

12

Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

8 csoport

13

Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodája

2030 Érd, Favágó utca 63.

5 csoport

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot a maximális létszámról.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2023/2024. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi:

Érdi Kincses Óvoda

Nefelejcs csoport           30

Nárcisz csoport              30

Levendula csoport         30

Liliom csoport                30

Hóvirág csoport            30

Napraforgó csoport      22

Összesen:                     172

Fácán Tagóvoda

Zöldike csoport              30

Cinege csoport               30

Fecske csoport               30

Csalogány csoport        30

Pacsirta csoport            30

Összesen:                     150

Harkály Tagóvoda

Sármány csoport           30

Tengelice csoport          30

Szalóka csoport             30

Fülemüle csoport          30

Összesen:                     120

Ófalusi Tagóvoda

Katica csoport               21

Süni csoport                   22

Napocska csoport          21

Maci csoport                  16

Összesen:                        80

 

Kutyavári Tagóvoda

Méhecske csoport          27

Mackó csoport               30

Süni csoport                   30

Pillangó csoport            30

Őzike csoport                 30

Nyuszi csoport               30

Róka csoport                  30

Csigabiga csoport         30

Mókus csoport               30

Bagoly csoport               30

Összesen:                     297

Tállya Tagóvoda

Kisróka csoport             24

Süni csoport                   24

Méhecske csoport          24

Összesen:                        72

Tündérkert Tagóvoda

Jázmin csoport               24

Pitypang csoport           24

Tulipán csoport             24

Margaréta csoport        24

Összesen:                        96

Érdi Szivárvány Óvoda

Mókus csoport               30

Csigabiga csoport         30

Nyuszi csoport               30

Kisvakond csoport        30

Cica csoport                   30

Süni csoport                   30

Pillangó csoport            30

Katica csoport               30

Micimackó csoport       28

Méhecske csoport          30

Őzike csoport                 30

Cinke csoport                 25

Összesen:                     353

Kisfenyves Tagóvoda

Mókus csoport               30

Süni csoport                   26

Nyuszi csoport               26

Maci csoport                  26

Róka csoport                  24

Őzike csoport                 24

Összesen:                     156

Meseház Tagóvoda

Pipacs csoport               30

Boglárka csoport           30

Estike csoport                30

Kamilla csoport             30

Margaréta csoport        30

Pitypang csoport           30

Levendula csoport         30

Összesen:                     210

Napsugár Tagóvoda

Pillangó csoport            30

Katica csoport               30

Csigabiga csoport         30

Süni csoport                   30

Margaréta csoport        30

Összesen:                     150

Erdőszéle Tagóvoda

Mókus csoport               30

Nyuszi csoport               30

Bagoly csoport               30

Maci csoport                  30

Őzike csoport                 30

Összesen:                     150

Tusculanum

Tagóvoda

Mókus csoport               30

Csiga csoport                 30

Katica csoport               30

Pillangó csoport            30

Nyuszi csoport               30

Mackó csoport               30

Süni csoport                   30

Méhecske csoport          30

Összesen:                     240

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

148/2023. (V. 25.) határozata

 

a 2023/2024. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, a 2023/2024. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi:

Érdi Kincses Óvoda

Nefelejcs csoport           30

Nárcisz csoport              30

Levendula csoport         30

Liliom csoport               30

Hóvirág csoport             30

Napraforgó csoport       22

Összesen:                     172

Fácán Tagóvoda

Zöldike csoport              30

Cinege csoport               30

Fecske csoport               30

Csalogány csoport         30

Pacsirta csoport             30

Összesen:                     150

Harkály Tagóvoda

Sármány csoport            30

Tengelice csoport          30

Szalóka csoport             30

Fülemüle csoport           30

Összesen:                     120

Ófalusi Tagóvoda

Katica csoport                21

Süni csoport                   22

Napocska csoport          21

Maci csoport                  16

Összesen:                       80

 

Kutyavári Tagóvoda

Méhecske csoport         27

Mackó csoport               30

Süni csoport                   30

Pillangó csoport             30

Őzike csoport                 30

Nyuszi csoport               30

Róka csoport                  30

Csigabiga csoport          30

Mókus csoport               30

Bagoly csoport               30

Összesen:                     297

Tállya Tagóvoda

Kisróka csoport             24

Süni csoport                   24

Méhecske csoport         24

Összesen:                       72

Tündérkert Tagóvoda

Jázmin csoport               24

Pitypang csoport            24

Tulipán csoport              24

Margaréta csoport         24

Összesen:                       96

Érdi Szivárvány Óvoda

Mókus csoport               30

Csigabiga csoport          30

Nyuszi csoport               30

Kisvakond csoport        30

Cica csoport                   30

Süni csoport                   30

Pillangó csoport             30

Katica csoport                30

Micimackó csoport       28

Méhecske csoport         30

Őzike csoport                 30

Cinke csoport                 25

Összesen:                     353

Kisfenyves Tagóvoda

Mókus csoport               30

Süni csoport                   26

Nyuszi csoport               26

Maci csoport                  26

Róka csoport                  24

Őzike csoport                 24

Összesen:                     156

Meseház Tagóvoda

Pipacs csoport                30

Boglárka csoport           30

Estike csoport                30

Kamilla csoport             30

Margaréta csoport         30

Pitypang csoport            30

Levendula csoport         30

Összesen:                     210

Napsugár Tagóvoda

Pillangó csoport             30

Katica csoport                30

Csigabiga csoport          30

Süni csoport                   30

Margaréta csoport         30

Összesen:                     150

Erdőszéle Tagóvoda

Mókus csoport               30

Nyuszi csoport               30

Bagoly csoport               30

Maci csoport                  30

Őzike csoport                 30

Összesen:                     150

Tusculanum

Tagóvoda

Mókus csoport               30

Csiga csoport                 30

Katica csoport                30

Pillangó csoport             30

Nyuszi csoport               30

Mackó csoport               30

Süni csoport                   30

Méhecske csoport         30

Összesen:                     240

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a III. határozati javaslatot, ami az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának módosítását tartalmazza.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 124/2022. (V.26.) határozattal elfogadott alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Tekintettel arra, hogy az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó – július, augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem szervezhet át, ezért a módosítás 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Határidő:        a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 1. melléklet a Közgyűlés …/2023. (V. 25.) határozatához

 

Okirat száma: M/668648/1/2023.

Módosító okirat

 Az Érdi Kincses Óvoda Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2022. június 23. napján kiadott E/668648/1/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján - a 149/2023. (V. 25.) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

 

 1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.3.    A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

 

feladatellátási hely megnevezése

alapfeladat megnevezése

munkarend megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

óvodai nevelés

 

172 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

óvodai nevelés

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

óvodai nevelés

 

72 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

óvodai nevelés

 

150 fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

óvodai nevelés

 

120 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

óvodai nevelés

 

96 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

óvodai nevelés

 

80 fő

 

Jelen módosító okiratot 2023. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 

Okirat száma: E/668648/1/2023.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a(z) Érdi Kincses Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érdi Kincses Óvoda
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Edit utca 3.
   • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

4

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

5

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

6

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Érd Megyei Jogú Város 1. sz. Óvoda

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érd Megyei Jogú Város 4. sz. Óvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

3

Érd Megyei Jogú Város 8. sz. Óvoda

2030 Érd, Felső utca 51.

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv fenntartójának
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

Óvodai nevelés

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás. A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik mozgásszervi fogyatékossággal élnek a Kutyavári Tagóvodában, azon gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek (hallás tekintetében) a Fácán Tagóvodában, látás tekintetében a Harkály Tagóvodában fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
  • A köznevelési intézmény
   • típusa: óvoda
   • alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
   • gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó szerv: Intézményi Gondnokság, székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
  • A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

 

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

4

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

5

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

6

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

 • A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

 

feladatellátási hely megnevezése

alapfeladat megnevezése

munkarend megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

óvodai nevelés

 

172 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

óvodai nevelés

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

óvodai nevelés

 

72 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

óvodai nevelés

 

150 fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

óvodai nevelés

 

120 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

óvodai nevelés

 

96 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

óvodai nevelés

 

80 fő

 • A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Edit utca 3.

22552/18

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

2

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

11934

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

3

2030 Érd, Tállya utca 3.

20977

21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

4

2030 Érd, Fácán köz 33.

18223/8

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

5

2030 Érd, Holló utca 3.

17681

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

6

2030 Érd, Felső utca 51.

22789

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

7

2030 Érd, Fő utca 12.

23749

23748

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

149/2023. (V. 25.) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 124/2022. (V.26.) határozattal elfogadott alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

Tekintettel arra, hogy az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó – július, augusztus hónapok kivételével – nevelési évben óvodát nem szervezhet át, ezért a módosítás 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

 

Határidő:        a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 149/2023. (V. 25.) határozatához

 

Okirat száma: M/668648/1/2023.

Módosító okirat

 Az Érdi Kincses Óvoda Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2022. június 23. napján kiadott E/668648/1/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján - a 149/2023. (V. 25.) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.3.    A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

 

feladatellátási hely megnevezése

alapfeladat megnevezése

munkarend megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

óvodai nevelés

 

172 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

óvodai nevelés

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

óvodai nevelés

 

72 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

óvodai nevelés

 

150 fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

óvodai nevelés

 

120 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

óvodai nevelés

 

96 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

óvodai nevelés

 

80 fő

 

Jelen módosító okiratot 2023. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, „időbélyegző szerint”

P.H.

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 1. melléklet a Közgyűlés 149/2023. (V. 25.) határozatához

 

Okirat száma: E/668648/1/2023.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a(z) Érdi Kincses Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érdi Kincses Óvoda
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Edit utca 3.
   • telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

4

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

5

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

6

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Érd Megyei Jogú Város 1. sz. Óvoda

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érd Megyei Jogú Város 4. sz. Óvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

3

Érd Megyei Jogú Város 8. sz. Óvoda

2030 Érd, Felső utca 51.

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv fenntartójának
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

Óvodai nevelés

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás. A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek, azon gyermekek, akik enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, akik mozgásszervi fogyatékossággal élnek a Kutyavári Tagóvodában, azon gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek (hallás tekintetében) a Fácán Tagóvodában, látás tekintetében a Harkály Tagóvodában fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
  • A köznevelési intézmény
   • típusa: óvoda
   • alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
   • gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó szerv: Intézményi Gondnokság, székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
  • A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

 

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

4

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

5

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

6

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

 • A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

 

feladatellátási hely megnevezése

alapfeladat megnevezése

munkarend megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

óvodai nevelés

 

172 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

óvodai nevelés

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

óvodai nevelés

 

72 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

óvodai nevelés

 

150 fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

óvodai nevelés

 

120 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

óvodai nevelés

 

96 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

óvodai nevelés

 

80 fő

 • A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Edit utca 3.

22552/18

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

2

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

11934

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

3

2030 Érd, Tállya utca 3.

20977

21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

4

2030 Érd, Fácán köz 33.

18223/8

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

5

2030 Érd, Holló utca 3.

17681

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

6

2030 Érd, Felső utca 51.

22789

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

7

2030 Érd, Fő utca 12.

23749

23748

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvodai nevelés

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol