22. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása

       Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása következik, szám szerint 11, egyben szavazunk róla.  Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2022. évi alábbi vezetői nyilatkozatokat jóváhagyja:

 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 2. Csuka Zoltán Városi Könyvtár belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 3. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 4. Érdi Kincses Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 5. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 6. Érdi Szivárvány Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 7. Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 8. Magyar Földrajzi Múzeum belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 9. Pöttöm Sziget Bölcsőde belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 10. Szepes Gyula Művelődési Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 11. Szociális Gondozó Központ Érd belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

155/2023. (V. 25.) határozata

 

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2022. évi alábbi vezetői nyilatkozatokat jóváhagyja:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 2. Csuka Zoltán Városi Könyvtár belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 3. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 4. Érdi Kincses Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 5. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 6. Érdi Szivárvány Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 7. Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 8. Magyar Földrajzi Múzeum belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 9. Pöttöm Sziget Bölcsőde belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 10. Szepes Gyula Művelődési Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat;
 11. Szociális Gondozó Központ Érd belső kontrollrendszer működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozat.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik