3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről

            Előadó:                      Tetlák Örs alpolgármester

   Meghívott: Böjtös Andrea Rita elnök Sirius Állat- és Természetvédelmi AlapítványDr. Csőzik László polgármester: Szintén nem szeretnék szóban kiegészíteni. Itt is szeretném valamennyiünk nevében és a városlakók nevében is megköszöni az odaadó, elhivatott, áldozatos munkátokat, amit 18 éve tesztek a városért és az állatokért. Köszönöm szépen. Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány beszámolóját az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

132/2023. (V. 25.) határozata

 

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány beszámolóját az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen