35. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése

            Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Az előterjesztést Szűcs Gábor alpolgármester úr jegyzi és 3 határozati javaslatot tartalmaz.


Simó Károly képviselő: Az egyik iskola az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola a választókerületemet érinti és itt a Közgyűlésben is többször felszólaltam egyrészt azért, hogy az elmúlt években fontos lett volna a közbeszerzések kiírása, ami éveket csúszott. Valójában az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolában és a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrumban is a gyerekek, az érdi gyerekek nem tudtak megfelelő időben, megfelelő körülmények között iskolába járni. A ma reggeli rendkívüli bizottsági ülésen ez úgy került elő, hogy sürgős előterjesztés, ami azért fura, mert az Érdi Tankerület 2023. márciusban írt levelet polgármester úrnak és nem értem és megkérdeztem, hogy mi az oka annak, hogy ez március óta nem került elő. Azt gondolom, hogy az történhetett most így, mert a bizottsági ülésen az derült ki, hogy semmi olyan indok nincs, ami miatt ez sürgős előterjesztést lehetne ilyen puccs-szerűen félórával, vagy kevéssel a Közgyűlés, a bizottsági ülés előtt. A helyzet az, hogy a városvezetés nem tudott befejezni egy nem túl sok, összesen 2-3 csomagból álló iskola- és köznevelési intézmény beruházást. Végig elmondtuk, hogy rossz az az elképzelés, hogy társasházzá alakítják az iskolákat azért, hogy ki tudják vonni a sportlétesítményeket azért, hogy ki tudja, milyen üzemeltetőknek át lehessen adni. Ennek most az lett a következménye, az van leírva az előterjesztésben - és még egyszer hangsúlyozom, hogy leírva, merthogy dokumentum nincsen mögötte -, hogy gyakorlatilag a földhivatali bejegyzés nem történt meg. Éppen ezért a városvezetés elkezdett vádaskodni ebben az előterjesztésben is ezt látjuk, és akkor, amikor az elmúlt 5 évben 17-20 milliárd Ft értékű beruházás történik, amit a Magyar Kormány finanszíroz azért, hogy az érdi gyerekek, a több mint 10.000 érdi gyerek normális és jó körülmények között járassák iskolába, jól felszerelt iskolákba. Soha ilyen fejlesztése ilyen rövid idő alatt nem volt az érdi közoktatási intézményeknek, erre képes leírni, hogy leromlik és lerohad az érdi közoktatási infrastruktúra, hogy nem jól végzi a Tankerület a munkáját. Egyébként feltettem alpolgármester úrnak a kérdéseket, hogy miért állítja azt, hogy nem kapott válaszokat, ezt igazolni nem tudta. Azt mondta, hogy higgyük el neki, hogy ő kérte a válaszokat, de nem kapott a Tankerülettől. Ezt nehezen tudom elképzelni, hiszen a Tankerület egy komoly intézmény, tehát hogyha komoly kérdéseket tesznek fel neki, akkor véleményem szerint fog erre válaszolni. Azt gondolom, hogy ahelyett, hogy vádaskodások lennének, azelőtt a Tankerület kérésére, illetve tájékoztatására kellene reflektálnunk és megköszönjük azt, hogy végre el tud indulni az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolában a középiskola. Legalábbis remélem, hiszen polgármester urat többször megkérdeztem, ő azt állította, hogy tárgyalt Rigó Katalinnal és el fog indulni. Nagyon nagy kérdés, hogy akkor most elindul, vagy nem indul el a középiskola, hiszen ha a jogi részek nem lesznek tisztázva, akkor lehet, hogy még most sem tud elindulni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A gimnáziumi részre vonatkozóan pótfelvételivel, póteljárásban egy osztály indulna ősztől. Ez most júniusban kerül majd meghirdetésre. Itt hagytuk abba, ez volt az utolsó információm a Tankerülettől.


Lengyel Péter képviselő: Elmondtam már a mai rendkívüli Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság ülésén is, hogy nem tudom, hogy sírjak-e vagy röhögjek Simó Károly hozzászólásain és talán Tetlák Örs alpolgármester úr mondta, hogy ma nagyon színvonaltalan képviselőtársam szereplése. A társasházzá való átalakításhoz szeretnék csupán hozzászólni, hogy kinek is akarja kiszervezni és milyen okkal. Éppen az volt a cél és továbbra is az a cél, hogy az intézmények tanórán kívüli foglalkozásaiból származó bevétel közvetlenül a városhoz folyjon be és nem kívánok kegyeletsértő lenni, de nem a közelmúltban elhunyt képviselőtársunk máig létező cégével érvényes szerződés szerint magánkézbe folyjanak át ezek az összegek a Tankerülettől. Úgyhogy végig kellene gondolni kedves Simó Károly, hogy érdi képviselő vagy-e, vagy csak a Kormány szócsöve.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Való igaz, hogy ez volt a cél, hogy elkerüljük, hiszen a Batthyány Tornacsarnok hasznosítása magáncég kezébe került és eléggé közel voltak a tűzhöz a vezetői ennek a cégnek.


Szűcs Gábor alpolgármester: A mai rendkívüli Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság ülésén már ezt a vitát lefolytattuk Simó Károly képviselőtársammal, de úgy látom, hogy haszontalan volt. Beszéljünk a konkrétumokról. A társasházzá alakítással nem kell egyetértenünk ebben a kérdéskörben, azt gondolom. A kormányzó többség úgy gondolja, hogy lehetőleg az önkormányzat kezében maradjanak a sportlétesítmények. Önök annak idején 2012-ben, amikor az állam a közoktatást einstandolta úgy döntöttek, hogy evvel együtt az épületek hasznosítását is, és itt legfőképpen ami a civil szervezetek és az érdi sportszervezetek számára fontos, a sport részeket is egyszerűen a Tankerület hasznosítására bízzák. Önök így gondolták, mi nem így gondoljuk. Azt gondolom ebben a történetben, hogy minél inkább az önkormányzatnál kell tartani és akkor nem fordulnak elő azok az esetek, mint hogy a város egyik prominens sportegyesületét a Tankerület nem nagyon akarta beengedni abba a csarnokba, amely nekik épült. Ebbe szerintem politikai konszenzus volt, hogy az nekik épült, szóval ilyen anomáliák biztos, hogy nem tudnak előfordulni, ha az önkormányzat hasznosításába van egy sportcsarnok. Ez csak egy példa volt, de más, ehhez hasonló sok sportszervezettel, más telephelyen is ez előfordult, illetve magának a szerződéskötéseknek a nehézsége a Tankerülettel és a többi. Akkor nézzük az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolát, mert azt említette képviselő úr. A társasház bejegyzése azon akadt meg, hogy nem adta hozzájárulását a Tankerület. Indoklás nélkül nem adta a hozzájárulását ahhoz, hogy a társasház létrejöjjön. Igen ám, csak ez egy érdekes történet abból kifolyólag, hogy ott neki vagyonkezelési joga az egy nagyobb részt barakk iskolára alapult. Ha nem vette volna észre a Tankerület vagy akár képviselő úr, ott kinőtt egy új intézmény, egy modern, 21. századi intézmény. Más négyzetméterekkel természetesen és más lehetőségekkel. Egy ilyen ingatlannak azt gondolom, hogy a működtetéséhez társasház szükséges. Pont nem az a hozzáállás egy Tankerület részéről, ami az érdi gyerekek érdekét szolgálná vagy akár képviselő úr körzetében élő szülők és gyermekek érdekét szolgálná és az Érden sportolni vágyó és sorolhatnánk. Nem az érdiek érdekét képviselni a Tankerület, és ha a Tankerület nem az érdi gyerekek érdekeit képviseli és az érdi szülők érdekeit, akkor nekünk, mint közgyűlési képviselőknek képviselő úr, ez a kötelességünk. Ne haragudjon meg, ezt a bizottsági ülésen is elmondtam. Csodálkozom személy szerint azon, hogy Ön ilyen módosítást tett, amit a bizottságon is elhangzott, hogy köszönjük meg a Tankerületnek, hogy milyen kiváló munkát végez. Nem tudom, hogy az elmúlt hónapokban és években hol volt képviselő úr és ez számomra érthetetlen, mert egy nagyon tisztességes és normális embernek tartom képviselő urat, hogy lehet kiállni egy olyan Tankerület mellett, aki gyermekeket, pedagógusokat és szülőket nyomorít meg nap, mint nap. Engedtessék meg az, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése képviselőinek az a feladata, hogy a város vagyonát óvják, minél több lehetőséget biztosítsanak, a civil szervezetek, sportszervezetek és a gyermekek számára és nem az, hogy egy komoly szakmai és oktatásigazgatási hibákat vétő Tankerületet védjen.


Simó Károly képviselő: Úgy látom, elindult a kampány és Lengyel Péternek, Szűcs Gábornak és Tetlák Örsnek mondanám, hogy én nem szeretnék sem az MSZP-seknek, sem az LMP-seknek sem a Momentumosoknak megfelelni, én a választóimnak tettem ígéretet arra, hogy képviseljem őket és ezt is teszem. Szűcs Gábor úrral ellentétben azt gondolom, hogy az az érdi gyerekek érdeke, hogy például középiskolába járhassanak a Batthyányba. Ez, amit most itt művelnek, az pont ez ellen hat. Hiába mondta polgármester úr, mert reggel hallottam azt is itt, hogy elképzelhető, hogy nem rendeződik a dolog és mégsem tud elindulni a középiskola. Polgármester úr is elmondta, az iskolaigazgató is elmondta nyilvánosan, de lehet, hogy ősszel mégsem tud elindulni ez a bizonyos gimnáziumi osztály. Az a felelőtlenség, ahogyan hozzáállnak, hogy egy év után is itt van leírva az előterjesztésben, hogy egy év után a homlokukra csapnak, hogy jé, mit keres az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrumban. Hogy lehet ilyet mondani, hiszen ott grasszált mindenki, ott dicsekedett, hogy milyen gyönyörű iskola lett. Eltelik egy teljes tanulmányi év, megtörténik lassan az évzárás és rájönnek, hogy jé, mit keres ott az iskola, törvénytelenül vannak ott. Hogy lehet ilyeneket mondani, kinek a nevén vannak az órák, ki könyörgött a Tankerületnek, hogy vegye már át az egészet és működtesse. Arról nem is beszélve, hogy pontosan a Parkvárosi Sportcentrumnál merült az fel, hogy egy nem is érdi egyesületnek akarták odaadni az egész üzemeltetést. Erről beszélünk, hogy gyakorlatilag olyan sanda szándékok jönnek itt elő, ami teljesen másról szól. Azt gondolom, hogy van a Tankerületnek egy levele, arról kellett volna véleményt nyilvánítsuk. Továbbra is azt gondolom, hogy arról kellene véleményt nyilvánítsunk. A Tankerület a következőket írta le, ha valaki elolvasta az előterjesztésnek a mellékleteit is és nemcsak a hablatyot, amit a különböző Momentumos, MSZP-s helyi politikusok előadnak, akkor az arról szól, hogy a Batthyány iskolában végre elindul a középiskola is, a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrumban pedig a különböző felmérések szerint egy átszervezést is szeretnének végrehajtani, hogy a megnövekedett gyermeklétszámot is el tudják látni. Ez volt a Tankerület javaslata. Azt gondolom, hogy van egy szakmai rész, arról kell véleményt nyilvánítsunk, hogy az érdi iskolákban a lehető legjobb körülmények között tanulhassanak a gyerekek azokkal a fejlesztésekkel, amik az elmúlt években a Modern Városok Program keretében több 10 milliárd forintból a Magyar Kormány finanszírozásával megvalósultak,  akkor ezt támogatnunk kell. Meg kell köszönnünk a tevékenységét a Kormánynak és az oktatás igazgatásnak. Ha pedig az a szándék, amit itt kiderül, hogy különböző parlamenti küszöb körül billegő pártok próbálnak most villantani, ez a bizottsági ülésen kiderült, én szóba nem hoztam a pártpolitikát, elkezdtek egymással is versengve, hogy ki tud nagyobbat gurítani vagy ki tudja jobban kidomborítani magát. Az látszik, hogy ez semmi másról nem szól, mint választási kampányról és ez különösen gusztustalan dolog, hogy az érdi gyerekek érdekeit a jövő évi választási kampányuk elé helyezik. Azt gondolom, hogy az érdi iskolákban jó körülményeket kell teremteni, például nem kellett volna húzni a közbeszerzéseket, hogy már itt legyenek az eszközök, be legyenek rendezve az iskolák. A megépült iskolában, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolában a zöld iskola 2021. novembere óta készen van, még egyszer mondom 2021. november óta, a műszaki átadást is elhúzták egészen 2022. augusztusig. Két év után még mindig arról beszélgetünk, hogy vajon el tud-e egyáltalán indulni a gimnáziumi osztály, miközben lehetett volna ezt jobban is csinálni. Egy példát mondok, és nem másért, csak a példa kedvéért mondom, hogy Dunakeszin 2022-ben kezdték építeni az iskolát és már 2022-23-ra elindult a gimnázium osztály azért, mert ott a polgármester és az alpolgármester és az ezzel megbízottak nem azon törték magukat, hogy feszüljenek az oktatásirányítással, hanem azért, hogy az ott levő gyerekeknek jó legyen, legyen megfelelő oktatási intézményük. Ha itt is ezzel foglalkoztak volna, akkor most nem azon filozofálnánk, hogy vajon indul, vagy nem indul, hanem tudnánk, hogy az a beruházás, ami sok 10 milliárd forintért valósult meg, az az érdi gyerekekért valósult meg.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nyilván itt is alternatív valóságban élünk. Azt látom, hogy úgy országosan, mint helyben is megy az egész szektor módszeres lezüllesztése és leépítése és mindenhol ezzel találkozunk. Ha az ember megkérdezi a tanárokat, akkor négyszemközt elmondják a véleményüket az igazgatási helyzetről. Azért vagyunk ma itt ezzel a napirenddel, azért vagyunk ma itt, mert gyakorlatilag kétségbe vonja a Tankerület azt, hogy nekünk lenne jogunk birkózócsarnokot fenntartani önállóan úgy, ahogy azt egyébként a kezdet kezdetén elhatároztuk. Az nem gimnáziumi tornateremnek, hanem Tar Mihály Birkózócsarnok, a birkózóknak készült, azért kapta a Modern Városok Programban ezt a beruházási pénzt. Ezt tőlünk elvitatják, a társasházi bejegyzéshez szükséges hiánypótlást elszabotálták, szántszándékkal nem teljesítették. Ez elfogadhatatlan, ami meg ezt tetézi az az, hogy hivatkoznak a központi kormányzat, az államtitkárság véleményére. Az embernek azért van kapcsolatrendszere. Utánajárok, kiderül, hogy nem is igaz. Nem is volt ilyen ukáz, hogy az államtitkárság ellene lenne a társasház alakításának. Ami meg fönt folyik, az meg tényleg bicskanyitogató. Naponta fogadom szinte a szülőknek a hívását, hogy ami a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum és a Bem tér vonatkozásában itt most előjött, az szinte horror. Hat, de most már hét elsős általános iskolai osztályt akarnak elindítani abban a lepusztult épületben. A szülők ki vannak joggal akadva, hiszen be lett mutatva nekik az új iskola, ahova egyébként sem férnek el. Az egészet azzal kellett volna kezdeni, hogy 2019-20 tájékán arra készültem, hogy két egyházi oktatási intézmény lesz majd Érden, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolát a katolikus egyház veszi fenntartásba, a parkvárosival pedig a Református Egyháznak vannak hasonló ambíciói. Nem is nagyon tudtak róla, nem is nagyon lettek felkészítve rá, nem is nagyon lettek megkérdezve, így aztán az egész úgy holt hamvába, mint annak a rendje. Én különösebben nem bánom ezt, hogyha nincs ambíciójuk, akkor ne csinálják. De akkor, ami utána történt a tankerületi fronton, hogy akkor hirtelen kitaláljuk, hogy ebből a Teleki Iskola felköltöztetése lesz és ezt úgy, hogy meg se nézik azt, hogy az iskolai körzethatároknak a módosítása szükséges-e vagy sem, innen fúj leginkább a szél, meg hogy hogy állunk a szaktantermekkel meg, akkor mi is legyen a régi épülettel?  Gyakorlatilag sikerült előállítani ezt az elfogadhatatlan helyzetet. Mit csináljunk ezzel a hat új osztállyal? Mint a forró krumplit, a forró gesztenyét dobálja át mindenki a másiknak. Szerintem alpolgármester úr azt gondolta, hogy behozza. Kicsit vitriolos ez az előterjesztés az kétségtelen, de nem csoda, hogy az. Azért gondolta, hogy behozza, hogy egyértelműen látszódjon, hogy nem rajtunk múlott ez a dolog, nem az önkormányzat hozzáállásán múlott. Nagyon sajnálom, hogy ez a helyzet alakult ki, természetesen a párbeszédnek a lehetősége az fenn van tartva, de azt gondolom, hogy ezt a folyamatot nem lehet megúszni iskolai körzethatárok megváltoztatása nélkül. Nem fogadják el a szülők azt, hogy az új Bem téri iskola helyett ebben a régi, lepusztult épületben kelljen elkezdeni az elsősöknek az új tanévet. Úgyhogy gondoltam, hogy legyen akkor az, hogy ma beszélünk, kivitatkozzuk magunkat, de akkor álljon egy ilyen, ha úgy tetszik kardcsörtésebb, határozottabb állásfoglalássor mögé a Közgyűlés és így menjünk tovább.

 

T. Mészáros András képviselő: Valóban úgy volt a kezdet kezdetén és mind Antal atyával, mind pedig Bogárdi-Szabó Istvánnal letárgyaltuk pontosan a két iskola egyházügyi előéletét. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy semmilyen életét. Ez volt a terv. Pontosan a püspök úr éppen ezzel a szándékkal hozta ide a református óvodát is, hogy ez így akkor föl tud épülni, hogy református óvoda, református általános iskola és református középiskola keletkezik. Miközben Antal atyával pedig azt tárgyaltuk, hogy valóban általános iskolájuk már van, és ha és amennyiben a Jóisten engedi, meg pénzük is lesz rá, akkor rövidesen ők is akarnak majd egy óvodát is építeni és akkor ott is létrejön az a fajta egyházi szortiment, hogy van óvoda, van általános iskola és van középiskola. Ez valamilyen oknál fogva, és most ne firtassuk, hogy milyen oknál fogva, de sajnos nem sikerült. Mindenki, hogy mondjam botra beszélt ebben az ügyben és úgy tűnik, hogy ez most egy kicsit, ha más nem, de késedelmet szenved minimum. A kezdet kezdetén volt egy rossz döntés, hogy úgy döntöttek a többségben lévők, hogy márpedig társasházat alakítanak és szétszedik az ingatlanokat, amennyire csak lehet. Amikor ez az egész átalakulás elkezdődött még az antivilágba, hogy az állam a működtetést átveszi, mi pontosan azért ragaszkodtunk ahhoz, hogy az üzemeltetés is menjen együtt vele, mert nem akartuk, hogy közös lónak majd túrós legyen a hátra és utána azon vitatkozunk, hogy ki nem kapcsolta le a villanyt, meg ki nem zárta el a vízcsapot, meg ki nem vágta le a füvet és így tovább. Egy dolognak legyen egy gazdája, egy felelőse. Az egy másik dolog, hogy a tulajdonos attól függetlenül még az önkormányzat, de az üzemeltetési és egyébként az ingatlankezelési gyakorlat is egy kézben legyen. Most is ez volna a jó, hiszen érdekes, hogy azóta nincs víz az uszodában, amióta az önkormányzat át akarja venni és sorolhatnám, hogy mi minden akadályt okoz az, hogy 2-3 gazdája van és minimum 3-4 szintű információ cseréjére van szükség. Az információ mindig torzul. Én ezt látom a Tankerület levelezéséből is, illetve látom azokból az előterjesztésekből, amit Szűcs Gábor vagy bárki más volt szíves és előterjesztett nekünk. Továbbra is azt mondom, hogy azt a rossz döntést nem kellett volna meghozni, ami az üzemeltetést át próbálja venni részben, még csak nem is egészben, hogy akkor legalább az a része egy kézben legyen és előbb-utóbb a bizonyos közös ló fog majd kialakulni, amin csak vitatkozunk. Én is dolgoztam együtt a Tankerülettel, olyannyira dolgoztunk együtt a Tankerülettel, hogy még a Tankerület épületét is mi újítottunk fel és mi adtuk oda, hogy itt működjön az Érd és környékén. Nem volt semmi bajom a Tankerülettel. Rigó Katalinnal két hete találkoztam a ballagáson és megígértük egymásnak, hogy már le fogunk ülni és beszélgetnünk egy-két dologról, de azóta erre még nem került sor. Mindig Sárközi Mártával tárgyaltam előzetesen, soha semmi bajom nem volt a Sárközi Mártával, illetve a megoldási javaslataival vagy elképzeléseivel. Béke, barátság és szolidaritás lengte át ezt a nagy mezőt, amit oktatásügynek nevezünk Érden és azért abban azt gondolom, hogy a szülőknek is igazuk van, hogy senki nem akarja, vagy legalábbis nagyon kevesen akarják azt, hogy középiskolába a gyermekeik már 14 évesen felszálljanak a vonatra és utazzanak 30-40 percet az iskoláig, majd pedig utána hazafele ugyanezt. Most is van még egy középiskolai hiátus, hiszen körülbelül évente 700 gyermek ballag el a 8. osztályból és ezzel szemben még mindig van kb. 200 középiskolai férőhely hiányunk. Istenigazából még középiskolát is kellene építeni. Az is igaz, hogy a Telekit annak szántuk, hogy Parkvárosban a középiskola meg tudjon épülni és ne az általános iskola feladatát vegye át továbbra is. Az egy másik dolog, hogy közben valóban született egy hatalmas nagy beköltözési hullám, kb. 800 ember költözött be tavaly, illetve szintén 800 ember költözött be tavalyelőtt a városba. Ezek természetesen fiatalok, gyermekeikkel együtt költöznek. Éppen ezért a gyermekeikkel együtt szeretnének intézményi ellátást. Orvostól kezdve minden probléma felmerül. Most az iskolákról beszélünk. Nem értünk egyet azzal a rossz döntéssel. Következménye lesz még a későbbiekben is, hogyha ehhez a döntéshez ragaszkodtok, mi nem tudjuk támogatni ezeket a döntéseket. Vissza kell állítani azt az eredeti állapotot, amely azt jelenti, hogy az iskola, az épületállomány egy kézben van, egy működtető, egy üzemeltető alatt. Az egy másik dolog, hogy a tulajdonosi jogokat hogyan és miként gyakoroljuk az önkormányzat részéről.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Visszaállítani szerintem azt kellene, hogy az önkormányzatok az iskolák fenntartói. Itt volt nálunk jó helyen, itt kapták meg a fejlesztéshez szükséges forrásokat és a tanügyigazgatás és az oktatás színvonala is sokkal magasabb volt, úgy gondolom. Meg lehet nézni ezeknek az épületeknek az állagát, hogy pusztult le az elmúlt időszakban a kellő gondosság hiányában. Szerintem, ha lépni kell valamerre, akkor ebbe az irányba, nekem legalábbis ez a filozófiám. Egyébként visszatérve a Bem térre, lényegében próbáltam kilogikázni, hogy mi lehetett az eredeti elképzelés, hogy tulajdonképpen egy halálos ítéletet mondtak ki akkor az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolára, hiszen az új Köznevelési Centrumban egy református intézmény jött volna létre, a lentiben meg egy gimnázium. Gimnázium is kell természetesen, de most akkor úgy tűnik, hogy nem egy, hanem lehet, hogy még két általános iskolára is szüksége van Érdnek, meg még egy középfokú oktatási intézményre is, ha így folytatódik a bevándorlásnak az üteme. A párbeszédet fenntartom a Tankerülettel, ezzel együtt azt gondolom, hogy kellenek ezek a határozatok, erős pozíciókat kell ezeken a tárgyalásokon magunk mögött tudnunk. Úgy gondolom, hogy a birkózócsarnoknak a helyzetéből nem akarok engedni, az Érdi Spartacus SC ezt birtokba vette, akarja használni. Nekik épült, nekik lett odaígérve és ennek a záloga azt gondolom a társasház-alapítás. Úgy ahogy fent megtörtént, lent is meg kell történnie, úgyhogy ezen az úton folytatjuk.

Szűcs Gábor alpolgármester: Frakcióvezető úr mondandójához csak annyit, hogy amit a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban javasoltál, evvel kezdtük. Még épültek az intézmények, amikor erről folytattunk tárgyalást a Tankerülettel, aki elzárkózott a tulajdonosi jogok bővítése szempontjából. Utána lett a társasház, csak hogy az időrendiséget nézzük. Simó Károly képviselő úrnak azt szeretném mondani, hogy a három határozati javaslatból igazából az első egy elmaradt szokásos vagyonkezelői beszámolónak a hiányosságaira hívja fel a figyelmet, ami azt takarja, hogy maga a Tankerület hiányosan, illetve alig számolt be az általa kezelt Érd Megyei Jogú Város tulajdonában álló épület, építményekkel kapcsolatosan az előző évi tevékenységéről. Ezt nehezményezzük, ezt a Közgyűlés is nehezményezte, a szakbizottság is nehezményezte. Erről szól az első határozati javaslat. A második és a harmadik határozati javaslat igazából megoldást teremt. Pont azt a megoldást teremti meg képviselő úr, hogyha a Tankerülettel nem megy, nem működik, mert elzárkóznak, vagy nem értenek egyet, akkor igenis kérjük az államtitkár úr, illetve a miniszter úr segítségét ebben az ügyben. Nem kell félni dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr véleményétől azt gondolom, senkinek. Mi természetesen a hozzá tartozó ágazatban a miniszter segítségét kérjük, hogy segítsen ezt a problémát áthidalni és megoldani, mert igazából a gimnázium az szerintem közös érdek a Batthyány tekintetében. Mondjuk elég érdekes az, amikor van egy sport tagozatos általános iskola és a Tankerület még csak véletlenül se gondolkodik abban, hogy a középfokú oktatásban is a sportnak legalább helyet adjon. Ezt nehezményezem. Lehet, hogy Önnek ez nem számít, de aki valószínűleg sport tagozatos általános iskolába adja a gyermekét azt is szeretné, hogy a középfokú intézményben is folytassa ezt a sportolást. Ehhez viszont a vagyonkezelési szerződés aláírása nagyon fontos, és hogy ki hátráltat kit, mert ugye a bizottsági ülésen ez elhangzott, azt gondolom, hogy nem lehet az önkormányzat számlájára róni semmiféle hátráltatást, főleg úgy, hogy a Tankerület jogszerűtlenségével szemben mi teljesen nyitottak és segítőkészek voltunk, hiszen hangsúlyozom, hogy mindkét intézményben ott vannak a gyerekek és a pedagógusok. Az, hogy a Tankerület szerintem az eredendő hibát, polgármester úrhoz hasonlóan én is azt gondolom, hogy a körzetek nem átszabásával és nem újra kijelölésével követte el. Illetve azt tartom még itt nagyon fontosnak már csak Fenyves-Parkváros kapcsán, hogy nem hiszem azt, hogy bármelyikünk abban egyetérthet és egy olyanfajta tankerületi filozófiát támogathat, hogy a Favágó utcában, vagy adott esetben a Burkoló utcában élő elsős kisgyereknek a Bem térre kelljen lemennie, amikor ott van tőle pár méterre egy új általános iskola. Abban szerintem egyetérthetünk, hogy mind középiskolai, mind általános iskolai férőhelyre szükség van. A Teleki iskolának a régi épülete kapcsán meg azért azt megjegyezném, hogy ott középfokú oktatási intézmény létesítésére szól a támogatási okirat, amit azért módosítani szükséges. A harmadik határozati javaslatban a felhatalmazást polgármester úr megkapja, hogy a minisztériumnál ezt elindítsa, ha már a Tankerület semmit nem lépett és nem is kíván lépni. Azt gondolom, hogy az érdi gyerekeknek,  az érdi gyermekek szüleinek és a Közgyűlésnek is az az érdeke, hogy ez a problémahalmaz, vagy vitás kérdések halmaza minél hamarabb megoldódjon, és ebbe be kell vonni a miniszter urat.


Lengyel Péter képviselő: Három témakör köré szeretném a rövid kis hozzászólásomat felfűzni. Simó Károlynak mondanám, hogy nem kell, hogy megfeleljen az imént felsorolt, vagy az általad felsorolt politikai szervezeteknek. A sajátom nevében tudok beszélni, nem tudnál megfelelni, úgyhogy ne törekedjél erre. Ugyan itt vádolsz kampányolással vagy kampányindítással néhányukat, azért a mai felszólalásaid mennyiségéből és minőségéből látszik, hogy te azért begyújtottad a rakétákat úgy, hogy továbbra is kétkedéssel fogadom azt, amikor jelezted, hogy te jövőre nem fogsz indulni. A jelek nem erre mutatnak, tehát mást mondasz és mást mutatsz. A másik, értem én, hogy féltik a bizniszt, féltik az építőipari bizniszt és féltik azt is, hogy az épületek, illetve a termek tanórán kívüli hasznosítása az továbbra is maradjon a jelenlegi formában. Szeretném jelezni, hogy ez nem a folytatjuk vagy folytatnánk kampány. Még egy dolog, mert megint csak épületeket akarnak felhúzni, hogy nem tudom tudják-e, hogy tanárhiány van. Lehet, hogy hallották már fideszes képviselőtársaim az elmúlt hetekben azt a szlogent, hogy ’Nincs tanár, nincs jövő!’ – na, most ez látszik Érden is, és látszik az országban is. Akkor, amikor 15 tudásterületen az OECD átlag alatt teljesítenek a magyar diákok, akkor, amikor két év alatt 6.000-rel csökkent a pedagógusok száma, akkor, amikor átlagosan 10 gyermekre jut egy pedagógus és akkor, amikor az ELTE-re alig jelentkeznek első helyen pedagógusi pályára, akkor azt gondolom, hogy az épület valóban probléma, de talán azt kellene megoldani.  És ezért aztán pláne nem kellene köszönetet mondani a Tankerületnek, hogy mennyire lerombolták és leépítik a pedagógusképzést, a pedagógusoknak a megbecsülését.

T. Mészáros András képviselő: Nem lehet neked egyszerű Lengyel Péter, de mindegy is. A lényeg, amit még ehhez hozzá szeretnék fűzni tényleg, az az egyetlen egy dolog, hogy az érdi helyzet az mindig egy kicsit más, mint az országos helyzet. Úgyhogy először az érdi helyzetet próbáljuk megoldani és utána vállaljuk magunkra az országos problémáknak a minél gyorsabb és minél sürgősebb megoldását. Ha az érdi helyzetet megoldjuk, akkor azt hiszem, hogy a saját feladatunknak eleget is tettünk. Az is látható, hogy a középiskola, illetve az általános iskola is egyként hiányzik most már. Nem olyan tragikus a helyzet, mint ahogy megközelítjük, hiszen látható az is, kiszámolható statisztikai és egyéb hivatalok eredményeiből, hogy évente maximum 1.000, de legalább 600 ember költözik be Érdre és ez így van 1990 óta. A tavalyi esztendőben, tehát 2022-ben 826 beköltöző volt Érdre, 2021-ben pedig emlékezetem szerint 742, tehát nem érte el az ezret, de azért ez mindig az 1.000-hez közelít és mindig egy kicsivel magasabb, mint az előző esztendőben volt. Arra kell számítanunk, hogy itt van még kb. 2.000-3.000 üres telek és azt be fogják lakni rövidesen, 10-15 éven belül. Erre kell számítani, így kell intézményhálózatot, így kell szolgáltatást, így kell postát, hivatalt, egyebeket szervezni. Ezt a város önkormányzatának, a város vezetésének, a város Közgyűlésének kell megtenni. Teljesen mindegy, hogy egyébként a hatáskör az adott szituációban hol van vagy hol lesz majd a jövőben, mert ez változik. Egy nem változik, hogy ez a képviselő-testület, ez a 18 ember a városra tette le az esküt, ennek az ilyen-olyan, amolyan boldogulását segíti elő ilyen-olyan, amolyan sebességgel. Erre kellene nagyon figyelni. Részemről érthetetlen az a megoldás, hogy van egy döntés, hogy középiskola lesz a Telekiből és most arra akarjuk felhatalmazni a polgármestert, hogy mégse legyen középiskola a Telekiből, még ha sok baj is van vele, míg odáig eljutunk. Akkor le kell ülni a Tankerülettel és meg kell győzni a másik oldalról. Ezért van a Tankerület, hogy vitatkozzunk vele. Nem azért van a Tankerület, hogy térdre-imához, mert amit a Tankerület mondott… Nem szavazok meg egy határozatot se, mert az egész egy rossz döntésen alapul, ami rossz döntést kb. egy évvel ezelőtt hoztatok, hogy társasházasítjátok, illetve létrehozzátok azt az ominózus közmondásban lévő közös lovat, aminek meg túrós a háta.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tavaly nyáron volt egy egyeztetés az oktatási államtitkárságon, országgyűlési képviselő úrral mentünk be Maruzsa Zoltán államtitkárhoz. Ott hozódott meg az a mondhatnám együttes döntés vagy közös vélemény, hogy engedjük el a gimnáziumi koncepciót és helyette legyen egy általános iskola, benne egy EGYMI-s osztállyal, tehát a Tankerület is e mellé szegődött nyilvánvaló, tehát itt teljes az összhang e tekintetben. Ezt csak kiegészítésként szerettem volna hozzátenni. Próbáljunk meg olyanokat mondani, amik még nem hangzottak el.


Simó Károly képviselő: Azt szeretném tisztázni, hogy elsősorban az lenne fontos, hogy a Batthyány iskolában az elkészült gimnáziumi rész, az tényleg valóban elinduljon, ezt semmi ne hátráltassa. Ebben azt gondolom, hogy kompromisszumkészségre van szükség mind a városvezetés, mind pedig a Tankerület részéről. Hogyha a városvezetés nyilvános előterjesztésben olyanokat ír le, hogy nem válaszol a Tankerület, ez nyilvánvalóan nem igaz. Ezt polgármester úr pontosan tudja, hiszen elmondása szerint hetente kommunikál a Tankerület vezetőjével. Azt is érdemes tisztázni, hogy polgármester úr kérte írásban a Teleki beruházás céljára adott Modern Városok Program keretnek az átcsoportosítását. Polgármester úr aláírta, tehát azt hiszem, hogy ebben is egyetérthetünk, hogy ez nem a Tankerületnek az ötlete volt, hanem polgármester úr kérte. A mérőórák és az üzemeltetése a fenyves-parkvárosi iskolának az iskolaév indulása óta szintén a Tankerületnél van. Az sem elhanyagolható, hogy halljuk azt, hogy nagyon sokba kerül a fenntartása a különböző létesítményeknek. Akkor miért nem engedik azt, hogy az állam tartsa fent és legyen nyitva akár a Fenyves-Parkvárosi Uszoda és legyen nyitva a csarnok és érdi gyerekek, érdi emberek járhassanak mind a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum sportlétesítményébe, mind pedig az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tekintetében? Azt gondolom, hogy ezeket a különböző politikai indíttatású előterjesztéseket mellőzni kellene. Dolgozni kellene és még egyszer visszatérnék arra, hogy nem kaptam arra sem választ, hogy hol tartanak a közbeszerzések, mikor lesznek már végre befejezve az érdi iskolákban az eszközbeszerzések? Mi húzódott négy évet? 2020 óta mondtuk, hogy ki kellene írni ezeket a közbeszerzéseket, ezekre mind ilyen lazán nincs válasz, egyszerűen csak politikai sárdobálás van.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom, hogy zárjuk le a vitát. A Batthyány vonatkozásában ismételni tudom magamat. Egy gimnáziumi osztályra lesz júniusban – ha a Tankerület tudja tartani – ki van írva a pótfelvételi. Lehet, hogy a terminus technikus nem jó, de a lényegét tekintve az, pótfelvételi lehetőség kiírása- ezzel nincs bajom. Döntően a Bem térrel van a bajom, mint ahogy a szülőknek is, tehát itt most nem arról szól a történet, ne keverjük össze. Itt a Tankerület a Teleki első évfolyamát akarja vinni nem egy új iskolát. Amibe mi belementünk volna az az, hogy egy új iskolát alapítunk, a megmaradt maradványösszeget kb. 600 millió forintot az alap felújítására költjük, azt követően pedig a terveket átalakítjuk a megszerzett ingatlanok és a korábbi terv felhasználható részeinek a figyelembevételével természetesen. Itt hagytuk abba. Most ez egy vadonatúj elképzelés, ami most van, ami derült égből villámcsapásként ért mindenkit, hogy nem férnek el a Teleki iskola gyerekei a fenti új épületben. A szaktantermeket igénybe kell venni, illetve egész egyszerűen nincs plusz osztály. El kellene azon gondolkodni, hogy akkor rövidtávon mi az egyetlen megoldás, vagy mi a megoldás, mert veszekedhetünk itt mi, de ettől még egy iskolára való első évfolyam vagy két iskolára való első évfolyamos gyerek keresi a helyét. Azt mondom, hogy a körzethatár módosítás az egyetlen eszköz, hogy ezt meg tudjuk oldani. Teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy nyár végére elérjen oda a Bem téri iskolaépületnek az átalakítása, hogy oda úgy menjenek be a gyerekek és a szülők úgy vigyék be a gyereküket, hogy elégedetten távozzanak, ezt szerintem ki kell mondani, hogy ez mission impossible. Valóban hetente egyeztetek, vagy kéthetente a Tankerülettel, de ebben a történetben nincs megegyezés közöttünk. Mondhatnám azt, hogy patthelyzet alakult ki a birkózócsarnoknál és itt is. Ezen kívül ezek az adminisztrációs betartások az önkormányzat felé szerintem nem jelentenek jó üzenetet. Ha valami olyan van, ami nem hangzott még el, akkor ám legyen, de egyébként szerintem szavazzunk, mert rendesen kibeszéltük ezt magunkból. Ismertetem az első határozati javaslatot, ami egy megállapítás. Visszautasítjuk gyakorlatilag a döntést, mert hiányoznak hozzá a kapaszkodók. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési joga nem biztosított, mert az Érdi Tankerületi Központ az átszervezéshez kapcsolódó dokumentumokat nem bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

164/2023. (V. 25.) határozata

 

az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák, valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési joga nem biztosított, mert az Érdi Tankerületi Központ az átszervezéshez kapcsolódó dokumentumokat nem bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismertetem a második határozati javaslatot, hogy be tudjuk fejezni ezt a háromnegyed éves áldatlan folyamatot, hogy még mindig nem lehetett a Tankerülettel megállapodni. Feltesztem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságán keresztül tájékoztassa a belügyminisztert az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola jogsértő működésével kapcsolatos egyes kérdésekről. A vagyonkezelési szerződések mielőbbi aláírása érdekében kérje dr. Pintér Sándor belügyminiszter közbenjárását.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

165/2023. (V. 25.) határozata

 

az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola jogsértő működésével kapcsolatos tájékoztatásról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságán keresztül tájékoztassa a belügyminisztert az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola jogsértő működésével kapcsolatos egyes kérdésekről. A vagyonkezelési szerződések mielőbbi aláírása érdekében kérje dr. Pintér Sándor belügyminiszter közbenjárását.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Ismertetem a harmadik határozati javaslatot - zárójel, ez nem része a határozatnak, tehát itt döntően ketté kell választani az egyik, hogy a gimnáziumi projekt helyett egy új általános iskola jöjjön létre ott, a másik pedig az, hogy lehessen rendezni ezt a helyzetet, ami az első évfolyamok odaköltöztetésével kapcsolatban alakult ki. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Miniszterelnökségnél és a szakpolitikai felelős Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságánál a 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlan támogatási céljának módosítását, az Érdi Tankerületi Központ által megjelölt alapfokú nevelési tevékenységre a jelenlegi középfokú nevelési tevékenységről.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

166/2023. (V. 25.) határozata

 

a 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlan támogatási célja módosításának kezdeményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Miniszterelnökségnél és a szakpolitikai felelős Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságánál a 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlan támogatási céljának módosítását, az Érdi Tankerületi Központ által megjelölt alapfokú nevelési tevékenységre a jelenlegi középfokú nevelési tevékenységről.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem