4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármesterDr. Csőzik László polgármester: Ez sürgős előterjesztés volt. Egyébként szeretném megköszönni ügyvezető úrnak az ugyancsak áldozatos munkáját és gratulálunk az új megbízatásához, nem tudom mennyire publikus, hogy Balassagyarmaton lesz egy nagy sportlétesítménynek az ügyvezetője nyártól kezdődően, úgyhogy majd a helyére fogunk választani egy új ügyvezetőt, akit egyébként inkább a klub tagjai, az edzők javasolnak. Az volt a kezdet kezdetén az elképzelés, hogy teljes szabadságot biztosítunk a Kft. számára. Ami itt veszteség gyanánt felmerül, az lényegében a rezsi válságnak köszönhető, tehát nem volt a Tankerület részéről, állami részről megrendelt úszásoktatás. Ez rányomta bélyegét az elmúlt esztendőre.

Dr. Bács István képviselő: Nem szóltam volna hozzá, hogyha ezt az utolsó mondatot nem mondja, ugyanis nemcsak a Tankerület nem rendelte meg az úszásoktatást, hanem a Kft. sem csinálta a piaci alapú úszásoktatást az óvodákban. Nem volt úszásoktatás, hiába kérték az óvónők, kérték a szülők, telefonáltak. Volt, aki személyesen Petruska úrral is beszélt. Az nem állami szinten ment, hanem piaci alapon, a szülők fizették, mégse volt megtartva az úszásoktatás a gyerekeknek. Ebből is származik a veszteség, hogy nem olyan gazdálkodás történt, amely a piaci igényeket kielégítette volna.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr ezt kivételesen nem úgy jegyeztem meg, hogy milyen rossz fej a Kormány és mi milyen jófejek vagyunk, ez a válságnak volt köszönhető. Felteszem szavazásra a beszámolót.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolóját 2.550 eFt mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

133/2023. (V. 25.) határozata

 

az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolóját 2.550 eFt mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem