6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése

            Előadó:                      Tetlák Örs alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez egy folyamatnak a lezárása. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. július 1. napjától ellátási szerződést köt Diósd Város Önkormányzatával a Diósd Város közigazgatási területén élők részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, továbbá fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására. A szolgáltatási díj az egyes szolgáltatások mindenkori önköltségének a lehívott normatívával csökkentett összege.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:                    a szerződés aláírására – 2023. június 30.

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

135/2023. (V. 25.) határozata

 

Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. július 1. napjától ellátási szerződést köt Diósd Város Önkormányzatával a Diósd Város közigazgatási területén élők részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, továbbá fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására. A szolgáltatási díj az egyes szolgáltatások mindenkori önköltségének a lehívott normatívával csökkentett összege.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő:                    a szerződés aláírására – 2023. június 30.

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen