8. N PIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása

            Előadó:                      Tetlák Örs alpolgármester

            Meghívott:                 Bárány Zsolt főigazgató

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak volt módosító indítványa, ami a kapcsolattartási jogára irányult és azt irányozta elő, hogy a fiatalkorú kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa, vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon az intézményen belül. A legjobb tudomásom szerint magasabb rendű jogszabályban, törvényben szerepel, tehát emiatt okafogyott, vagy szükségtelen szerepeltetni a házirendben.

 

Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója: Nem igazán szeretnék hozzászólni, mert az eredeti javaslatunkban ez nem volt benne. Ez egy módosító indítvány volt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Most szembesülünk a ténnyel, hogy a bizottság elfogadott egy ilyen módosító indítványt és próbálom összerakni, hogy a Közgyűlés fogadja-e el vagy sem. A Polgármesteri Hivatal részéről az az álláspont, hogy szükségtelen, merthogy rendezi a törvény.

 

Bárány Zsolt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója: Ezt boldogan elfogadom, hangsúlyozom, mert az eredetiben nem volt benne. Ha a Közgyűlés felülírja a bizottság döntését, akkor azt nyilván el fogom fogadni.


Tetlák Örs alpolgármester: Nekem ezzel a mondattal azért van egy problémám. Nem akarom kinyitni a vitát. Az egy dolog, hogy a felsőbbrendű jogszabály rendelkezik róla, de az én értelmezésemben ebből a mondatból az is következhet, hogy a kiskorú meg a fiatalkorú saját maga kijelölheti, hogy kivel kíván bemenni az orvoshoz, azonban ez nem így van. Az általa megjelölt személlyel nem mehet be az orvoshoz. Szerintem nem stimmel a megfogalmazás, úgyhogy én ezt előterjesztőként nem szeretném befogadni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm, erről akartalak pont nyilatkoztatni, de akkor ezt elmondtad. 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Én terjesztettem elő a módosító indítványt. Alpolgármester úr hozzászólásához annyit tennék hozzá, hogy ez a pontos törvényi szöveg, ami szerepel ebben a módosító javaslatban és úgy érzékeltem, hogy ebben a házirendben még számos olyan pont van, amit egyébként is rendez a törvény, ezért úgy gondolom, hogy ennek a szerepeltetése semmiképpen sem jelentene problémát, ha egy kicsit több van benne, mint kevesebb.

 

T. Mészáros András képviselő: Annyit fűznék hozzá, hogy én támogatom ezt a módosító indítványt azon oknál fogva, hogy nem elvárható sem a 13-14-15 éves gyermekektől, sem azoknak gyámjától vagy szüleitől, hogy egyébként tudják, hogy hajszál pontosan mi van a törvényben. Ez egy tájékoztató jellegű és úgy kell megfogalmazni, ahogy most mondta képviselőtársam, dr. Asztalos Éva, úgy van megfogalmazva, hogy a törvényben is szerepel, tehát istenigazából ez a tájékoztatás ez nem biztos, hogy rossz, hogyha benne van a házirendben és fölhívja evvel a figyelmet. Senkitől, talán csak a jegyző úrtól elvárható, hogy tudja kívülről az összes törvényt, senki mástól ez nem elvárható.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kérdés az, hogy gondot jelent-e jogilag, ha megszavazzuk. Azzal egyébként képviselő úrral még egyet is tudok érteni, hogy legalább akkor egyértelműen látják. Majd a Közgyűlés eldönti, mert fel fogom tenni szavazásra, mint módosító indítványt, mivel az előterjesztő nem fogadta ezt be.


Dr. Bács István képviselő: Az intézmény zárt területein tilos a dohányzás, tilos az intézmény területén szeszesital fogyasztása, kábítószerek, tudatmódosító szerek használata. Ezek mind magasabb rendű jogszabályban vannak benne, mégis szerepelhetnek a házirendben. Akkor már ez a fontos dolog, hogy tudjuk, hogy a gyerekkel ki mehet be, ki nem mehet be, a jogszabály szövegét igencsak bele tudjuk tenni. Egyébként nem úgy van a jogszabályban, hogy az intézmény egész területén tilos a dohányzás és nem lehet kijelölt dohányzóhely.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító indítványát.

 


A szavazásra feltett módosító indítvány:

„1.3 A kapcsolattartás joga:

A kiskorú és fiatalkorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 9 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

137/2023. (V. 25.) határozata

 

módosító javaslat elutasításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szociális és Egészségügyi Bizottság „a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének elfogadása” című előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatát nem fogadta el.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

IgenDr. Csőzik László polgármester: Ha bármi problémát okoz, akkor bármikor vissza lehet hozni. Felteszem szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt fenntartói hatáskörében eljárva – a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Házirendjét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Jelen Házirend hatályba lépésével egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 57/2018. (XI. 21.) határozatával jóváhagyott Házirend hatályát veszti. 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

138/2023. (V. 25.) határozata

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt fenntartói hatáskörében eljárva – a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Házirendjét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Jelen Házirend hatályba lépésével egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 57/2018. (XI. 21.) határozatával jóváhagyott Házirend hatályát veszti. 

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) a jegyzőkönyv melléklete.

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik