J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. március 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal,  dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Beruházási Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Gurubi János, az Érdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője, Vincze Beáta, az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője, Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője, Balogh Lajos és Dr. Grécs László, az Inter-Ambulance Zrt. képviseletében, Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő tájékoztatója az érdi járóbeteg-szakellátás és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény önkormányzati fenntartásban való megtartása érdekében tett egyeztetéseiről

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető

 

 1. Beszámoló a Központi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, INTER-AMBULANCE Zrt.

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint azzal összefüggésben az önkormányzat fenntartásában működő egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda ötéves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Diósd Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. Egyebek

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Szeretettel köszöntöm, itt van körünkben dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr. Megállapítom, hogy 15 fővel határozatképes a márciusi rendes Közgyűlés, dr. Bács István és Fülöp Sándorné jelezte előzőleg, hogy nem tudnak részt venni a mai Közgyűlésen. A napirenddel kapcsolatos tudnivaló, hogy először lesz egy olyan tájékoztató, amit dr. Aradszki András országgyűlési képviselő úr fog tartani. Röviden egyeztettem vele és abban maradtunk, hogy megvárjuk a rendőrség beszámolóját és azt követően kerítünk erre sort, ami napirend előtti lett volna, utána haladunk tovább a központi ügyelettel. Többen kérték, hogy a jelenlévő vendégeink miatt vegyük előre a hozzájuk kötődő napirendi pontokat, tehát a 6-ost, az óvodák továbbképzési programját, ugyancsak azt követően az óvodák felvételi körzeteinek megállapítását, majd a Szociális Gondozó Központ Érdet érintő Diósddal kötött szerződést, aztán a szolgáltatás szervezési koncepció felülvizsgálatát. A 3-as, 4-es és az 5-ös a 9-es napirendi pont után fog következni. Van egy sürgős előterjesztés, amelyet Simó Károly képviselő úr nyújtott be a mai nap folyamán, arról is fogunk szavazni. Jegyző úrnak van-e megjegyzése a tárgyalhatóságát tekintve?


Dr. Feik Csaba jegyző: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Az SZMSZ előírja azt, hogy a sürgős előterjesztéseknek mik a feltételei és azt mikor kell benyújtani, ami alól polgármesteri indokolással el lehet térni, ezt nyilván polgármester úrnak kellene mérlegelnie, hogy ebben a kérdésben hogyan foglal állást. Amit viszont fontosnak tartok megjegyezni, hogy az előterjesztés érinti a költségvetést, a kötelezettségvállalásnak a forrását, fedezetét meg kellene jelölni az előterjesztésben, ezt nem láttam benne.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra „A háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatása” sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

75/2023. (III. 30.) határozata

 

sürgős előterjesztés napirendre vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatása” tárgyban benyújtott sürgős előterjesztést a 2023. március 30-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Tartózkodik

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. március 30-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető

 1. Beszámoló a Központi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, INTER-AMBULANCE Zrt.

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda ötéves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Diósd Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint azzal összefüggésben az önkormányzat fenntartásában működő egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 1. A háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

76/2023. (III. 30.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. március 30-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. március 30-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető

 

 1. Beszámoló a Központi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, INTER-AMBULANCE Zrt.

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda ötéves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Diósd Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint azzal összefüggésben az önkormányzat fenntartásában működő egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. A háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 1. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Nogula Tamás r. alezredes kapitányságvezető

 

 1. Beszámoló a Központi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről és a mentőtiszti autó működtetéséről

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      dr. Grécs László igazgatósági tag, INTER-AMBULANCE Zrt.

 

 1. Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda ötéves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Diósd Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint azzal összefüggésben az önkormányzat fenntartásában működő egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Andrasek Mónika, a Fenntarthatósági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           Gál Alex, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

 1. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előadó:           T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 1. A háziorvosi rendelők fenntartási költségének támogatása

Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek