J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. október 26-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Bereiné Petrik Mária, a  Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője; Bíró László, az Intézményi Gondnokág intézményvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:      dr. Kopp Miklósné, a Beszélj Velem Alapítvány kuratóriumi elnöke

 

 1. Beszámoló a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője; Bíró László, az Intézményi Gondnokág intézményvezetője

 

 1. Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti, 7345 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének pályázat útján történő hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

5.         Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Rendőrségi körzeti megbízottak kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat a közösségi költségvetés elindítására

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megnyitom az októberi rendes ülésünket. Megállapítom, hogy 17 fővel határozatképes az ülés, Gál Alex képviselőtársunk jelezte távollétét.


Szűcs Gábor alpolgármester: 2023. október 7-én egy terrorszervezet, a Hamasz gyalázatos terrortámadást hajtott végre egy független, demokratikus állam és annak állampolgárai ellen. Arra kérném a Közgyűlést, hogy a terror áldozatainak emlékére, s az ebből a terrortámadásból kialakult háború ártatlan áldozatainak emlékére egy perces felállással adózzunk.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 1 perces néma felállással emlékezett a terrortámadás áldozataira.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A meghívóban viszonylag kevés napirend szerepel, de 5 sürgős előterjesztés érkezett, illetve felvilágosítás kérésként négy kérdés került benyújtásra. Azt javaslom, hogy mindegyiket vegyük napirendre. Simó Károly képviselő úrtól szeretném kérni, hogy a meghívóban 8-as napirendként szereplő közösségi költségvetés elindítását ne ezen az ülésen tárgyaljuk, mert a mi frakciónk is készül már több mint egy hónapja Balla Imre képviselő úrral, Tetlák Örs alpolgármester úrral és Andrasek Mónika képviselő asszony részvételével egy, a többségi frakcióhoz tartozó javaslattal, amit a novemberi ülésre szeretnénk behozni. Abba beépítenénk a képviselő úrnak az értékes javaslatait és akkor azt úgy tárgyalnánk, tehát kizárólag erre hivatkozva kérném azt, hogy ezt ma ne vegyük napirendre. Az alábbi sürgős előterjesztéseket javaslom napirendre venni: „A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása”, „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról”, „Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosítása”, „Alapítványi forrás átadása” és „A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntés”.


Simó Károly képviselő: Azért javasolnám, hogy mégis ezen az ülésen tárgyaljuk a közösségi költségvetéssel kapcsolatos javaslatot, mert pont arról szól, hogy kezdődjön el, ez év végéig legyen előkészítve. Hogyha most októberben nem döntünk erről, akkor nagyon kevés idő marad, és egyébként a javaslat lényege pont az, hogy a részletek kidolgozása az történjen meg decemberig. Azt hiszem, hogyha ez a szándék van, akkor ez pont egybevág, mégis azt javasolnám, hogy ha lehet, akkor tárgyaljuk meg most. Egyébként pedig, ha mégis úgy dönt a többségi frakció, úgy sejtem, hogy nincs túl sok illúzióm, hogy ez nem így lenne, akkor arra kérem, hogy vonjanak be engem is, hogyha tényleg be akarják ezt az előterjesztést nyújtani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valamikor februárban, a költségvetés elfogadásával egy időben kell finalizálni. Nem azt mondom, hogy addig van még időnk, mert jobb lenne ennek idén pontot tenni a végére. Azt szeretném kérni, hogy mégiscsak legyen úgy, ahogy én javasoltam, egyszerűen azért, mert most a politikai helyzet olyan, hogy van egy többségi frakció, nyilvánvalóan van egy a korábbi városvezetéshez kötődő úgymond ellenzéki frakció, ez a természetes logikája dolgoknak, de valahol számomra az is természetes, hogy ha lehet, akkor a képviselő úrnak vonjuk be a gondolatait, illetve magát a képviselő urat a határozat alkotásba. Először a sürgős előterjesztések napirendre vételéről szavazunk. Felvilágosítás kérés nem nagyon volt még emlékezetem szerint, a cikluson kívül se nagyon. Ezt a műfajt úgy kezelném, hogy az utolsó napirendi pont az Egyebek, és az előtt kerülne rá sor. Felteszem a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

296/2023. (X. 26.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása”, az „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról”, az „Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosítása”, az „Alapítványi forrás átadása” és „A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház ) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntés”  tárgyú sürgős előterjesztéseket a 2023. október 26-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Jegyző úr nem tudom, hogy működik-e úgy, hogy a felvilágosítás kérést betesszük a napirendbe és azzal együtt vagy külön szavaznunk róla? Mi a jobb?


Dr. Feik Csaba jegyző: Mindenképpen külön kell szavazni róla, hiszen a meghívóban nem volt napirend.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Feltesztem szavazásra a 4 felvilágosítás kérés napirendre vételét.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

297/2023. (X. 26.) határozata

 

felvilágosítás kérések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Simó Károly települési képviselő „Mikor fognak megépülni az ígért gyalogátkelő helyek?”, „Mikor fog megépülni a Tolmács utca Velencei út és 7-es út közötti szakasza?”, „Hol tart a Pest Megye Önkormányzatával közösen megvalósítandó Innovációs és Technológiai Park kivitelezése?”, „Pontosan milyen műszaki tartalommal valósul meg az Ercsi út felújítása és a Felső utca – Karolina utcai csomópont és kapcsolódó beruházás MVP forrásból?”  tárgyban bejelentett felvilágosítás kéréseit a 2023. október 26-ai nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. október 26-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:       dr. Kopp Miklósné, a Beszélj Velem Alapítvány kuratóriumi elnöke

 1. Beszámoló a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője; Bíró László, az Intézményi Gondnokág intézményvezetője

 1. Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti, 7345 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének pályázat útján történő hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Rendőrségi körzeti megbízottak kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Pályázat kiírása az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntés

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Felvilágosítás kérések

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 1. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

298/2023. (X. 26.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. október 26-ai nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. október 26-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:      dr. Kopp Miklósné, a Beszélj Velem Alapítvány kuratóriumi elnöke

 

 1. Beszámoló a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője; Bíró László, az Intézményi Gondnokág intézményvezetője

 

 1. Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti, 7345 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének pályázat útján történő hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Rendőrségi körzeti megbízottak kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntés

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérések

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

T. Mészáros András képviselő ügyrendi: Itt szeretném jelezni, hogy mivel nagyon sok sürgős napirend tegnap délután érkezett meg, ezért a frakció nevében kérek a sürgősségi napirendi pontok előtt egy tízperces szünetet, hogy ezt meg tudjuk tárgyalni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rendben, képviselő úr. 

 

 

NAPIREND:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:      dr. Kopp Miklósné, a Beszélj Velem Alapítvány kuratóriumi elnöke

 

 1. Beszámoló a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője; Bíró László, az Intézményi Gondnokág intézményvezetője

 

 1. Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti, 7345 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének pályázat útján történő hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Rendőrségi körzeti megbízottak kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Pályázat kiírása az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosítása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Alapítványi forrás átadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntés

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérések

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 

 1. Egyebek