J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. január 25-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal,  dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Kuslits Tibor főépítész, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Lehóczki Anna Elvira, az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetője, Vincze Beáta, az   Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetője, Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője, Vermes Zoltán, a  Szepes Gyula Művelődési Központ megbízott intézményvezetője, Dávid Dzsenifer, a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetője, Varga-Kéri Erika, a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezető-helyettese

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

                         Hardi Levente Álmos leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselők

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ Érd

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

                        Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala (hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tárnok)

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érdi Települési Értéktár Bizottsággal összefüggő döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Felvilágosítás kérés

 

 1. Egyebek

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megnyitom a januári rendes Közgyűlést. Megállapítom, hogy mindenki jelen van, így 18 fővel határozatképes a Közgyűlés. Nagyon boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, aki néz minket, illetve akik a teremben tartózkodnak. Visszavonom „Az Érdi Települési Értéktár Bizottsággal összefüggő döntések„ című előterjesztést. Két sürgős előterjesztés napirendre vételét javaslom: „Az Ercsi út 34. szám alatti sporttelep elnevezése” és „A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről” címűt. Kaptam indítványokat arra nézve, hogy a vendégeinket vegyük előre. Első napirendként tárgyalnánk „A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések”-et, második napiendként „Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása” című előterjesztést, harmadik napirendként „Az önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése”, negyedik napirendként „Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása”, ötödik napirendként pedig „A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása” című napirendet, és utána a többi változatlan maradna. Felteszem szavazásra a két sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

5/2024. (I. 25.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Ercsi út 34. szám alatti sporttelep elnevezése” és „A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről” tárgyú sürgős előterjesztéseket a 2024. január 25-ei nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. január 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:       Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

                                    Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ Érd

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

                        Hardi Levente Álmos leköszönő diákpolgármester

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselők

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Közpon

 1. Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 1. Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala (hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tárnok)

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 1. Az Ercsi út 34. szám alatti sporttelep elnevezése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 1. Felvilágosítás kérés
 2. Egyebek

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja a Közgyűlés 2024. január 25-ei nyilvános ülése napirendjéről 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

6/2024. (I. 25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. január 25-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. január 25-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIREND:

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

                                    Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ Érd

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

                                    Hardi Levente Álmos leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselők

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala (hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tárnok)

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Az Ercsi út 34. szám alatti sporttelep elnevezése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Felvilágosítás kérés

 

 1. Egyebek

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

NAPIREND:

 

 1. A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

                        Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

 1. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

Meghívott:      Bereiné Petrik Mária intézményvezető, Szociális Gondozó Központ Érd

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

                        Hardi Levente Álmos leköszönő diákpolgármester

 

 1. Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselők

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:      Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

 1. Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:      Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 1. Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala (hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tárnok)

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előadó:           dr. Feik Csaba jegyző

 

 1. Az Ercsi út 34. szám alatti sporttelep elnevezése

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 1. Felvilágosítás kérés

 

 1. Egyebek