J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. január 30-án, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Mayer Péter, a Humán-szolgáltatási Főosztály vezetője, Fenyőházi Nagy Andrea, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseletében

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

                        Meghívott:      Mészáros László Antal ügyvezető, Érdi Sport Kft.

 

 1. Közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérés

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Megnyitom a január 30-ai rendkívüli ülésünket. Dr. Asztalos Éva, Gál Alex és Fülöp Sándorné jelezte, hogy nem tud részt venni a mai rendkívüli ülésen, így 15 fővel határozatképes a mai rendkívüli Közgyűlés. Hat napirend szerepel a mai rendkívüli Közgyűlésen. Felteszem szavazásra a napirendet.
A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. január 30-ai rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

                         Előadó:         dr. Csőzik László polgármester

                        Meghívott:       Mészáros László Antal ügyvezető, Érdi Sport Kft.

2. Közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

                          Előadó:        Tetlák Örs alpolgármester, előkészítő munkacsoport vezetője

3. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

                        Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

4. Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat

                        Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

5. Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

                       Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

6. Felvilágosítás kérés

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 13 tagja 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

39/2024. (I. 30.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. január 30-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2024. január 30-ai rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

                        Meghívott:      Mészáros László Antal ügyvezető, Érdi Sport Kft.

 

 1. Közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester, előkészítő munkacsoport vezetője

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérés

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 


NAPIREND: 

 

 1. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

                        Meghívott:      Mészáros László Antal ügyvezető, Érdi Sport Kft.

 

 1. Közösségi költségvetés bevezetése Érd Megyei Jogú Városban

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester, előkészítő munkacsoport vezetője

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Új háziorvosi körzetek létrehozására vonatkozó javaslat

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Háziorvosi rendelkezésre állási feladatok támogatása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felvilágosítás kérés