J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. március 07-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs és T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Feik Csaba jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, dr. Gellért Beáta, a Szervezési és Működési Főosztály vezetője, Ferencz Judit, a Közgazdasági Főosztály vezetője, Vermes Zoltán Szepes Gyula Művelődési Központ megbízott intézményvezető

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításának újratárgyalása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló rendelet újraalkotása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A pedofíliával és a gyermekek sérelmére elkövetett más szexuális bűncselekményekkel összefüggésben erkölcsi és politikai állásfoglalás és kezdeményezés elfogadása

            Előadó:                       Gregus László települési képviselő

 

 1. Felvilágosítás kérés

            Előadó:                       Simó Károly települési képviselő

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Közgyűlés! Megnyitom a március 7-ei rendkívüli ülésünket, Simó Károly képviselő úr jelezte távollétét, így 17 fővel határozatképes az ülés. Gregus László képviselő úr visszavonja az előterjesztését, a negyedik napirendi pontot. Nem látom értelmét tárgyalni a felvilágosítás kérést, hiszen nincs itt Simó Károly képviselő, arra a márciusi rendes Közgyűlésen adok választ.

T. Mészáros András képviselő: Hasonló témában, mint Gregus László képviselő úré volt, nekem is volt egy előterjesztésem, amit visszavonok.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a sürgős előterjesztések napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

84/2024. (III. 7.) határozata

 

sürgős előterjesztések napirendre vételéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének megtiltásáról”, valamint a „Felhívás helyi népszavazási kezdeményezések visszavonására, elősegítendő az akkumulátoripari üzemek létesítéséről szóló helyi népszavazás eredményes, gyors és költséghatékony megszervezését és lebonyolítását” tárgyú sürgős előterjesztéseket a 2024. március 7-ei rendkívüli nyilvános ülésének napirendjére felveszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Sorrendmódosítást javaslok. A két sürgős előterjesztés lenne az első két napiendi pont. Az első napirendi pontként javaslom tárgyalni az „Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének megtiltása”. Második napirendként javalom tárgyalni a „Felhívás helyi népszavazási kezdeményezések visszavonására, elősegítendő az akkumulátoripari üzemek létesítéséről szóló helyi népszavazás eredményes, gyors és költséghatékony megszervezését és lebonyolítását”. Ezután következne a 2023. évi költségvetés módosításának újratárgyalása, majd az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása, végül pedig a vállalkozásoknak nyújtandó rendelet újraalkotása lenne. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

 

A szavazásra feltett napirendi javaslat:

„1.       Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének megtiltása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Felhívás helyi népszavazási kezdeményezések visszavonására, elősegítendő az akkumulátoripari üzemek létesítéséről szóló helyi népszavazás eredményes, gyors és költséghatékony megszervezését és lebonyolítását

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításának újratárgyalása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 1. A vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló rendelet újraalkotása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

85/2024. (III. 7.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. március 7-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

 1. Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének megtiltása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felhívás helyi népszavazási kezdeményezések visszavonására, elősegítendő az akkumulátoripari üzemek létesítéséről szóló helyi népszavazás eredményes, gyors és költséghatékony megszervezését és lebonyolítását

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításának újratárgyalása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló rendelet újraalkotása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 NAPIREND: 

 

 

 1. Akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének megtiltása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Felhívás helyi népszavazási kezdeményezések visszavonására, elősegítendő az akkumulátoripari üzemek létesítéséről szóló helyi népszavazás eredményes, gyors és költséghatékony megszervezését és lebonyolítását

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításának újratárgyalása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 1. A vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló rendelet újraalkotása

Előadó:                       dr. Csőzik László polgármester