T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a módosított napirendet. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

N A P I R E N D: 

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és ezzel összefüggésben az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

4. Javaslat az Érdi SportKft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart! 

5. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott: 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen