Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. május 24-ei üléséről

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 24-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina Pénzügyi Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Tajti Lászlóné Belső ellenőrzési Csoportvezető, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Bán Szvetlána, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Szántó Erzsébet, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

NAPIRENDI JAVASLAT:

Az Év Családja Díj és az Érdi Sport Díj átadása

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érdi Sport Kft. és a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat pályázat benyújtására vállalkozói díj megfizetésének teljesítése érdekében

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2018/2019. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

9. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámnövelésére

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

10. Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

11. Egyebek

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

12. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2018. évi adományozására

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

13. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, mégpedig a „Javaslat alapítványi források átadására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat alapítványi források átadására”vonatkozó sürgős előterjesztést.

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

 

Tovább...