Simó Károly alpolgármester: Korábban a Közgyűlés már döntött arról, és az előzőekben is szó volt róla, hogy az érdi útépítési program második ütemében a főútvonalak megújulnak, ismerteti mely szakaszokat illetően. Ezeken az útvonalakon megtörténtek a közbeszerzések, nem csak burkolat felújításról van szó, hiszen legtöbbször a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, ehhez kapcsolódóan ivóvízvezeték cseréket, továbbá gázbekötő vezetékeket is kellett cserélni a legtöbb helyen. Látható, hogy minden egyes útépítésnél komoly közműkiváltási költségek merülnek fel. A támogatói okiratok nyomán beérkezett támogatások lehetővé teszik, hogy ebbe a költségkeretbe szinte egészébe beleférjenek ezek a közműkiváltási munkálatok. A javaslat szerint az előterjesztő arra tesz javaslatot, hogy ezeket a pénzügyi forrásokat biztosítsák továbbra is a Társulás részére. A Szent-István úton láthatóak a munkálatok, hamarosan megindul a Lőcsei út csapadékvíz-elvezetése is, ahogy a Szovátai úté, a keleti részen pedig a Csaba-, és Szövő utcánál már folynak a munkálatok.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 155/2017. (V.26.) 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrást – 1.195.378 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából:

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

5

Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között)

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között)

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

A pénzeszközök átadásának ütemezése:

- 2018. évben: 1.000.000 e Ft

- 2019. évben:    195.378 e Ft

összesen:       1.195.378 e Ft”

2. A közműkiváltások fedezetének biztosítására a 2019. évi költségvetésben további 88.593 e Ft-ot biztosít.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. pont tekintetében: 2019. évi költségvetés előkészítése során

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

145/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásról szóló határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 155/2017. (V.26.) 3. pontját módosítja az alábbiak szerint:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrást – 1.195.378 e Ft értékben – pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Közműfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására, az ehhez szükséges kapcsolódó csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási munkálatok elvégzése céljából:

1

Sóskúti út (Bem J. tér – Szovátai út között)

2

Szovátai u. (Sóskúti út – Szigetvári u. között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

3

Szövő u. (Törökbálinti út – Lakatos u. között)

5

Alsóerdősor (Eperfa u. - Folyondár u. között)

6

Folyondár u. (Alsóerdősor u. – Törökbálinti út között)

7

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos u. között)

A pénzeszközök átadásának ütemezése:

- 2018. évben: 1.000.000 e Ft

- 2019. évben:    195.378 e Ft

összesen:       1.195.378 e Ft”

3. A közműkiváltások fedezetének biztosítására a 2019. évi költségvetésben további 88.593 e Ft-ot biztosít.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal

2. pont tekintetében: 2019. évi költségvetés előkészítése során

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen